عـــــــــزیز آجیکند-عفرین میدان کشمکش قدرتهای امپریالیستی و منطقه ای

عفرین میدان کشمکش قدرتهای امپریالیستی و منطقه ای

عـــــــــزیز آجیکند

ارتش ترکیه از شنبه گذشته (۳۰ دی‌برابر با  ۲۰ ژانویه) عملیات تهاجمی گسترد‌ه‌ای را علیه کرد زبانان شمال سوریه آغاز کرده است. هدف از این عملیات جنایتکارانه، که “شاخه زیتون” نام دارد، بیرون راندن نیروهای مسلح “یگان‌های مدافع خلق” (ی‌پ‌گ) از عفرین عنوان شده است. ترکیه به بهانه تامین یک “منطقه امن” به وسعت ۳۰ کیلومتر در مرز خود با سوریه مناطق کرد زبان با رضایت روسیه و توافق جانبی امریکا دست به چنین حمله وحشیانه ای زده است. امروز جمعه عملیات “شاخه زیتون”  در حالی وارد هفتمین روز خود شد که دولت فاشیست ترکیه همراه هم پیمانان جنایتکار خود پیشرویهایی را  از قسمت غرب عفرین  ادامه داده و نیروهای مقاومت در عفرین  نیز از کشته شدن ٣٠٨ نظامی ترکیه ای خبر میدهند. همزمان اردوغان تروریست پرور  نیز رجزخوانی کرده و میگوید بعدز از پاکسازی عفرین از “وجود عناصر تروریستی” ، نوبت منبج و بعداز آنهم مرزهای ترکیه با عراق است. در مقابل نیز گویا پ ی د یا “یگان‌های مدافع خلق” نیز از بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، خواسته است که برای حفاظت از مرزهای این کشور نیروهای ارتش را به عفرین اعزام کند. در بیانیه ای که در وبسایت خود منتشر کرده اند، آمده است: «ما از حکومت سوریه می‌خواهیم که به وظیفه خود برای حفاظت از مرزهای کشور عمل کند و نیروهای ارتش را برای مقابله با اشغال‌گران ارتش ترکیه به منطقه بفرستد.»

عفرین یکی از سه منطقه‌شمال سوریه است که توسط  نیروها وشهروندان کرد زبان به صورت نیمه خودمختار اداره می‌شود. این منطقه، بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، حدود ۳۲۴ هزار نفر سکنه دارد.عفرین، منبج و جزیره سه منطقه تحت کنترل کردها در شمال سوریه هستند که دولت محلی نیمه خودمختار دارند. کردهای سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی این کشور با پرهیز از درگیری مستقیم با نیروهای اسد، منطقه تحت نفوذ خود را در شمال سوریه گسترش داده‌اند. بشار اسد که در چند جبهه درگیر نبرد با گروه‌های مختلف است تا کنون گسترش نفوذ کردها در شمال سوریه را تحمل کرده است.

امروز دولت فاشیست ترکیه، با حمایت و متحدین منطقه ای اش و در میان سکوت همگان از آمریکا گرفته تا غرب و تا روسیه یک جنگ تمام عیار را به مردم شهر”عفرین ” در سوریه تحمیل کرده است.  و این در حالیست که مردم مبارز” عفرین “در این  شرایط سخت و زیر آتشباران سلاح های سنگین ارتش فاشیست ترکیه برای دفاع از دستاوردهای مبارزاتی خود دست به مقاومتی حماسی زده اند، در این شرایط حمایت از مقاومت و مبارزه مردم شهر عفرین و روستاهای توابع این شهر یک وظیفه ای انقلابی و انسانی و یک ضرورت سیاسی است. مقاومت مردم “عفرین “در مقابل  دولتهای حامی گروهای تروریستی همچون داعش، از همان مشروعیتی برخوردار است که حماسه مقاومت کوبانی در مقابل داعش از آن برخوردار بود. لذا دست بردن به ابتکار عمل مبارزاتی برای حمایت از مردم زحمتکش و مبارز ” عفرین “و شرکت در حرکتهای اعتراضی در خدمت جبهه آزادیخواهی مردم کردستان و مردم خاورمیانه علیه یکی دیگر از جبهه های ارتجاع سرمایه داری در منطقه است.

حمایت و پشتیبانی افکار عمومی و بشریت مترقی از مقاومت توده ای مردم “عفرین ” میتواند نشانه تنفر و انزجار عمیق آنان نسبت به دخالتهای قدرتهای سرمایه داری و دولتهای مرتجع و جنایتکار در منطقه باشد.امروز حرکات و حملات نظامی این دولتهای فاشیست و دخالت آنها در کشورهای دیگر موجب کشتار و ویرانی و آوارگی میلیونی و فقر و فلاکت اقتصادی در این منطقه شده است. حمایت از ” عفرین و مردم زحمتکش این دیار ” نشانگر خشم و بیزاری از اعمال گروهها و احزاب مرتجع و ضد بشری اسلامی از نوع فاشیسم ترکیه است . تجربه نشان داده است که پشتیبانی از مقاومت توده های زحمتکش در سراسر دنیا تنها یک حرکت احساسی و اخلاقی نیست بلکه  همگی این حرکات و مقاومت و پشتیبانیها بازتاب مادی و عینی پیدا میکنندو می تواند در همه انقلابات و مقاومت توده های زحمتکش تاثیر داشته باشد. در یک کلام جنگ ٢۴روزه سنندج و مقاومت مردم این شهرو همچنین شهر کوبانی به حمایت و پشتیبانی افکار عمومی مردم دنیا  در مقطع خود نیاز داشت. چون سرنوشت این مقاومت قهرمانانه تنها درمیدان جنگی نابرابر چه  در جنگ خونین مردم شهر سنندج با هارترین نیرویی چون سپاه پاسداران و چه با داعش در عصر مدرنیزم و با دولتهای حامی اش در جنگ خیابانی و در کوچه و پس کوچه های کوبانی تعیین نمی شد. اعتراضات و تظاهراتهای وسیع و مداوم در سطح جهانی فشار افکار عمومی را برعلیه جریان های مرتجع اسلامی و قدرتها و دولتهای فاشیست منطقه از جمله ترکیه و رژیم تروریست بشار اسد و دولت حامیش جمهوری اعدام اسلامی که از گروهای تندرو اسلامی حمایت می کردند را افزایش داد و اجازه نداد که آنان به اجرای توطئه ها و نقشه هایشان بپردازند.

“عفرین ” اکنون در معرض توطئه ها و خطراتی از جانب آمریکا و دولتهای منطقه است. و متاسفانه سیاست غلط همراه شدن با پروژه امریکا از طرف پی ی د و نیروهای درگیر در کردستان سوریه نیز باعث آسیب رساندن به وجهه مبارزاتی مقاومت و مبارزه علیه داعش و ترکیه شده و باید خود را از میان معامله جنایتکارانه امریکا و روسیه و همپیمانانشان بیرون کشید تا قربانی یکی از طرفین نگردید. تلاش آنان محو و زدودن ایده امکان اعمال حاکمیت توده ای مردم بر سرنوشت خود است. به شکست کشاندن آزمون کانتونها و به شکست کشاندن مقاومت مسلحانه توده ای و به انحراف کشاندن مبارزه مستقل و اصیل  شهروندان در دفاع از منافع و مصالح خودشان است. دولت های ترکیه و آمریکا و روسیه و سوریه و رژیم جمهوری اسلامی برای تبدیل کردن دستاوردهای مبارزاتی در کردستان سوریه در خدمت  استراتژی و رقابتهای خود تلاش می کنند. نیروهای شورای ملی سوریه و جریان های تروریست سنی به اصطلاح میانه رو، آلترناتیو موردنظر آمریکا و دیگر قدرت های غربی و متحدین مرتجع منطقه ای آنها برای آینده سوریه هستند. تلاشی که  تا کنون از طرف روسیه با ناکامی روبرو شده است.

در شرایط کنونی اگر چه برقراری مناسبات دیپلماتیک با دولت ها و یا برخی همسویی ها در عرضه نظامی در نبرد با دولت ها و نیروهای اسلامی و مرتجع در سوریه، برای رهبری مشترک کانتون ها و رهبری سیاسی دخیل در کردستان سوریه امری ناگزیر است اما حفظ منافع کارگران و زحمتکشان روژآوا و سیستم خود مدیریتی حاکمیت آنها باید محور هر سیاست و تاکتیکی باشد. این امر فقط با تغییر استراتژی کانتون ها از استراتژی سازش طبقاتی و درخواست کمک از مرتجعترین نیروها از جمله ارتش فاسد بشار اسد و یا همسو شدن با بخشی از استراتژی ارتش امریکا به یک استراتژی ضد سرمایه داری و ضد امریکائی و ضد بشار است  ممکن است.

منبع: شماره ٣٣ نشریه سوسیالیسم امروز

www.simroz.org

٢٧-١-٢٠١٨

٧بهمن ١٣٩۶

 

نوشتن نظرHOME