صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا-گزارش برگزاری شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

گزارش برگزاری شب همبستگی با جنبش کارگری ایران

 شب همبستگی با جنبش کارگران ایران که از طرف «صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا» فراخوانده شده بود در روز شنبه ۲۸ اکتبر با حضور نزدیک به ۱۴۰ نفر برگزار شد. این شب توسط مجری برنامه رفیق شاهین خلیلی از اعضای صندوق همبستگی اعلام و با اجرای سرود انترناسیونال آغاز شد و با سhttps://youtu.be/KybESwYa2gkخنان ایشان در بزرگداشت رفقای از دست رفته  رحمان نجات و محمد جراحی و قرائت اطلاعیه های صندوق همبستگی در باره این عزیزان ادامه یافت. سپس به یاد و بزرگداشت همه جانباختگان راه رهایی طبقه کارگر و سوسیالیسم و بویژه عزیزانی مانند یداله خسروشاهی و بهزاد کاظمی و شاهرخ زمانی و  کورش بخشنده و شهرام یوسفی و امیر حسن پور و رحمان نجات و محمد جراحی  یک دقیقه سکوت اعلام شد. در بخش بعد رفیق امیرپیام طی سخنانی به بررسی وضعیت کنونی جنبش کارگری و برخی موانع و نیازهای پیشروی آن پرداخت و بر ضرورت حمایت همه جانبه از آن در خارج از کشور تاکید نمود.

پس از صرف شام، برنامه تا پاسی از شب رفته با همراهی دی جی گرم و شاد پایکوبان ادامه یافت. عایدات برنامه ۲۶۰۱ دلار شد که گزارش مالی آن در زیر ملاحظه می شود. همچنین در این برنامه ۴۲۰ دلار حق عضویت دریافت شد و دو عضو جدید نیز به صندوق همبستگی پیوستند. در پایان از همه عزیزان عضو و غیر عضو که با کار داوطلبان شان برگزاری این شب و اجرای موفق آنرا تضمین نمودند صمیمانه تشکر می کنیم.

***********************

گزارش مالى

درآمدها:

فروش بلیط  ٣٨٧٠ دلار  (١٢٩ بلیط )

فروش بار  ۴٨۵ دلار

کمکهاى مالى دریافت شده  ١٨٠ دلار

     جمع کل درآمدها  ۴۵٣۵ دلار

هزینه ها:

کرایه سالن  ٧٣٠ دلار

سیستم صوتی  ٨۶ دلار

چیپس و نوشابه  ٣٠ دلار

غذا  ٨١٠ دلار

مشروب  ٢١٣ دلار

چاپ بلیط ۴٠ دلار

جواز مشروب  ٢۵ دلار

  جمع کل هزینه ها  ١٩٣۴ دلار

عایدات این برنامه  ٢۶٠١ دلار

نظرات مسدود است.HOME