صحرا صالحی-مشغله های کپک زده استاد طلبه در دانشگاه

مشغله های کپک زده استاد طلبه در دانشگاه

صحرا صالحی


در دانشگاه استاد طلبه داریم، و مشغله های این استاد  کمپک زده  همه اش حول و حوش پایین تنه زنان و جایگاه زن در اسلام میچرخد. سرگرم ترویج یک ایدئولوژی مرتجع و ضد زن هستند.  هر چند آب گندیده این افکار از رهبر و دولت و کل سیستم سرازیر میگردد اما به شدت برای ما آزار دهنده است.وقتی  درس تاریخ را تدریس میکند سر کلاس فقط تبلیغ میکند برای اینکه در اسلام ۴ تا زن گرفتن مجازه، صیغه ی یک روزه و حتی یک ساعته مجازه !!!!، از این قبیل مزخرفات. این رواج درس فحشا گری نیست چیست پس؟؟؟ اینها از سوی ادعا میکنند در قران حقوق زن و مرد مساویست، البته روشن است که نیست، اما  اگر چنین است و انقدر خود را معتقد به قران و ایات ان میدانند چرا  به آن عمل نمیکنند!  و چرا رودرو به ما میگوئید چهار زن برابر است با یک مرد!؟ این شود برابری زن و مرد در قران؟؟

  اگر قران و عدالت شما چنین برابر طلب است پس این همه ظلم را کی اعمال میکند، پس چراجوانان کشور من دچار تزلزل شده اند  و همه متنفر از دین  شده اندو… با این حال مشروب خوردن را گناه میپندارند  رابطه ی دو عاشق را گناه میپندارند و دم ازنا محرم بودن  حرام بودن میزنند.  تا چه حدی ارزش یک‌زن را پایین اوردند و از وی باید سو استفاده نمود و از نظر روحی و جسمی  مورد سرکوب و سو استفاده قرار بیرد؟

آری کشور من همان جاییست که زنان هیچ ارزشی ندارند و هر چقدر خود را محدود کند باز هم به خاطر نظام حاکم دینی و فرهنگی که جاری میکنند و هوا هوس و نگرش بد مردان مقصر محسوب میگردد، چرا  که رعایت نکرده  حجاب و رفتارش را !

چندی پیش یکی از دوستان به خاطر گذاشتن عکس خود در صفحات اجتماعی  دچار مشکل شد.  یک  اقا از عکس هایی این خانم سو استفاده کرده و پیجی  دیگر درست کرده و این خانم را مدل معرفی کرده بود. خانم  که متوجه این موضوع میشود و ازفرد مزبور شکایت میکند.  به نظر شما قاضی چه حکمی بدهد خوب است ؟؟؟ و کدامین شخص را محکوم و مجازات کرده است ؟  این دادگاه و قاضی  که طبقه شریعت و قران و نظام دینی حاکم عمل میکند حق  را به مرد مجرم داده و خانم را محکوم کردند که چرا عکس های خود را در دید جماعت میگذارد !!

اگر حق و حقوق شهروندان مساویست چرا دولت و قاضی و آقایون آنقدر راحت در حق زنان ظلم میکنند و هر کاری دلشان میخواهد میکنند و کسی هم جوابگو نیست؟  این داستانها بی شمارند، تنها با مرگر سیستمی که این راه ضد انسانی و ضد ما زنان را برای هر تعرضی باز گذاشته است میتوانیم  به این جنایتها نقطه پایانی بگذاریم، بدون  یک نظام غیر دینی،  و استقرار یک نظام سکولار و سوسیالیستی نمیتوانیم هیچ امیدی به کوچکترین بهبود دراین مملکت داشته باشیم. به امید آنروز!

منبع: شمار ٢۵ نشریه سوسیالیسم امروز

http://www.simroz.org/index/

۴ آذر ١٣٩۶

٢۵ نوامبر ٢٠١٧

 

نوشتن نظرHOME