شهلا دانشفر-نشست شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا

نشست شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا

روز ٢٧ مه نشست گردانندگان شبکه همبستگی کارگری خاورمیانه و شمال آفریقا (WSNMN) با شرکت اعضای اجرایی این شبکه برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست هدا کامل از مصر، حاتم لاوینی از تونس، سمیر نوری از عراق، محمد هاکش از مراکش و شهلا دانشفر و کاظم نیکخواه از ایران بودند. . در این نشست ابتدا هدا کامل، حاتم لاوینی، سمیر نوری، محمد هاکش، کاظم نیکخواه و شهلا دانشفر مختصرا آخرین و مهمترین رویدادهای سیاسی و مبارزات کارگری کشورهای تونس و مصر و عراق و مراکش و ایران را بازگو کردند. در ادامه موضوعاتی مثل چگونگی وصل شدن شبکه همبستگی به مبارزات کارگری در منطقه و حمایت از آنها مورد بحث قرار گرفت. دستور بعدی این بود که چگونه میتوان شبکه را گسترش داد و فعالین کارگری بیشتری را به این شبکه جذب کرد و چه کسانی میتوانند عضو شبکه باشند. وظایف هر کدام از اعضای شبکه نیز مختصرا مورد بحث قرار گرفت. در قسمت پایانی نشست در مورد تدارک کنفرانس آتی شبکه همبستگی در آپریل ٢٠١٧ و اقدامات لازم برای این کنفرانس و دعوت تعدادی بیشتری از فعالیت رادیکال کارگری در منطقه صحبت شد و قرار شد هر کدام از اعضای شبکه پیگیر این موضوع باشند. در این جلسه تصمیمات زیر اتحاذ شد.

– تدارک فعال کنفرانس دوم شبکه در ماه آوریل ٢٠١٧

– ادامه حمایت و پشتیبانی از کارگران زندانی در ایران و مصر و مراکش. قرار شد که رفقای دست اندر کار اطلاعات لازم را ارسال کنند.

– بازتاب اعتراضات و رویدادهای کارگری: هر کدام از اعضای شبکه هر هفته اخبار مهم کارگری  را برای انعکاس در صفحه فیس بوکی شبکه همبستگی ارسال کنند.

– تلاش برای جذب اعضای بیشتر به شبکه کارگری از کشورهای مختلف. تاکید شد که این شبکه تلاش میکند فعالین کارگری، رادیکال و چپ و آزادیخواه را به عضویت خود جذب کند. جلسه بعد از دو ساعت به پایان رسید.

هماهنگ کننده شبکه همبستگی کارگری

شهلا دانشفر

٢٧ مه ٢٠١٧

نظرات مسدود است.HOME