سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه -جان رضا شهابی در خطر است! رضا شهابی فوری و بی قید و شرط آزاد باید گردد!

جان رضا شهابی در خطر است!
رضا شهابی فوری و بی قید و شرط آزاد باید گردد!


هم سرنوشتان :
همچنانکه اطلاع دارید رضا شهابی هنوز در زندان می باشد.رضا شهابی به اتهام واهی و با دسیسه مامورین بی دادگاه های قضایی و امنیتی به ۹۶۸ روز زندان محکوم شده است. رضا شهابی بعدا از بازداشت و اطلاع از احکام ناعادلانه صادر شده برعلیه او، دست به اعتصاب عذا زد و این اعتصاب با قول پیگیری پرونده ایشان از طرف مسئولین قضایی و خواست و تقاضای مکرر سازمان ها و تشکل های کارگری ، فعالین کارگری و دیگر فعالین اجتماعی در داخل و خارج کشور مشروط شکسته شد. قرار بود که بعد از پایان اعتصاب غذا، ضمن رسیدگی به وضعیت درمانی رضا شهابی شرایط آزادی اوفراهم شود. بنابر گفته همسر مبارز او ربابه رضایی، در روز سه شنبه ۱۸ مهر ماه تصمیم گرفته شده بود که رضا شهابی را جهت مداو به بیمارستان انتقال دهند. اما مامورین به جای اینکه شرایطی همراه با آسایش و امنیت را برای او فراهم کنند، به دست و پای رضا غل و زنجیر می بندند و به این طریق خواسته بودند که رضا را به بیمارستان انتقال دهند. رضا به این عمل غیرانسانی اعتراض می کند ومی گوید هیچ دلیلی ندارد من را در غول زنجیر کنید و من در چنین شرایطی به بیمارستان نخواهم رفت و مامورین از انتقال رضا شهابی به بیمارستان خود داری می کنند.این حق طبیعی هر زندانی است که از امکانات درمانی و پزشکی مناسب و بدور از غل و زنجیر های قرون وسطایی برخوردار باشد، اما تا کنون مسئولین قضایی و امنیتی به این خواست به حق و قانونی رضا شهابی جواب نداده اند و به این ترتیب سلامتی رضا شهابی در خطر جدی می باشد.
بر اساس آخرین خبر های منتشر شده توسط سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و کمیته دفاع از رضا شهابی ( بیانیه شماره ۱۰۱ ) وضعیت رضا شهابی اینگونه توضیح داده شده است :
“طبق روال معمول امروز- روز چهارشنبه – ۲۶ مهر خانواده رضا شهابی با این کارگر زندانی ملاقات کردند. بنا بر اظهار رضا شهابی، علاوه بر بیماری‌های پیشین (درد شدید گردن وکتف، سوزش معده، ورم و خون دماغ شدن و…) عارضه‌های جدیدی نیز در او بروز کرده است: دچار بیماری پوستی شده و تمام بدنش را دانه‌های ریز فراگرفته، سردردهای بسیار شدید امانش را بریده و از درد پا رنج می برد، به نحوی که در اثر راه رفتن کوتاه نیز درد بسیار آزاردهنده می‌شود”.
کارگران و هم سرنوشتان :
رضا شهابی کارگر مبارز و نمانیده کارگران شرکت واحد تهران و حومه وعضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، تنها به دلیل دفاع از مطالبات اولیه و به حق انسانی، یعنی مبارزه بر علیه فقرو تنگدستی ، داشتن زندگی پر از رفاه همراه با امنیت و آسایش، مبارزه بر علیه بیکاری و فساد و اعتیاد ، مبارزه برای داشتن تشکل ، آزادی بیان و اندیشه ، مبارزه بر علیه استثمار روز افزون صاحبان سرمایه ، مبارزه در برابر نابرابری ها وده ها و صد ها مصائب دیگر نظام سرمایه داری محکوم به زندان شده است، دفاع ازرضا شهابی یعنی دفاع از مطالبات به حق انسانی . ما هنوز در غم از دست دادن شاهرخ زمانی و محمد جراحی هستیم، اما گویا صاحبان زرو زور تصمیم قاطع گرفته اند یک به یک فعالین کارگری و نماینده های کارگری را روانه قبرستان کنند!!!.
همرزمان : وضعیت جسمانی رضا شهابی بحرانی است! این زنگ خطری است برای همه ما، نباید در مقابل این بی حقوقی ها ساکت بود. تنها نیروی متحد و متشکل ما کارگران ومردم آزادیخواه و حق طلب است که می تواند نوید بخش رهایی ما از مصائب و نابرابری های موجود و رهایی زندانیان در بند باشد. ما کارگران و اعضای سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه ضمن محکوم کردن ادامه بازداشت رضا شهابی، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا هستیم .
کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه
تاریخ : ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۶

نظرات مسدود است.HOME