سعید آرمان-کاروانهای مرگ را متوقف کنید! در حاشیە مرگ دلخراش دانش آموزان در مسیر کاروان “راهیان نور”

کاروانهای مرگ را متوقف کنید!

در حاشیە مرگ دلخراش دانش آموزان در مسیر کاروان “راهیان نور”

سعید آرمان

با مرگ دلخراش دو دانش آموز از شهرستان نظر آباد استان البرز و سە نفر دیگر از سرنشینان اتوبوس (رانندە، مربی و راوی)، در مسیر سوسنگرد در استان خوزستان بار دیگر مرگبار بودن کاروان “راهیان نور” (اعزام دانش آموزان و معلمان و مربیانشان بە مناطق عملیاتی جنگ ٨ سالە ایران و عراق) بر سر زبانها افتادە و مورد نقد و بررسی قرار گرفتە است. سه ماه پیش هم واژگون شدن یک اتوبوس دیگر حامل دانش‌آموزان هرمزگانی اردوی “راهیان نور” ۹ کشته به جا گذاشت که هفت نفر از آنها دانش‌آموز بودند.

پارسال سایت خبر آنلاین مروری کوتاە بر سوانح چند سال گذشتە کردەاند کە توجە تان را بە آن جلب میکنم:

در سالهای گذشته آمار حوادث جاده‌ای در اردوی “راهیان نور” بسیار زیاد بوده است. اسفند سال ۱۳۸۶ اتوبوس حامل دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد در تصادف با تانکر سوخت آتش گرفت که در جریان این سانحه ۲۲ دانش آموز زنده در آتش سوختند و هفت نفر زخمی شدند. یک سال بعد در ششم فروردین سال ۸۷ کارکنان آموزش و پرورش شهرکرد دچار حادثه شدند و ۲۷ نفرشان کشته و دیگر مسافران زخمی شدند. در هشتم فروردین ماه ١٣٨٧ نیز افراد ناشناس مسلح در جاده سوسنگرد-اهواز به یکی از اتوبوس‌های حامل دانش آموزان “راهیان نور” حمله کردند که در جریان آن یک نفر کشته و چند نفر مجروح شدند. در دوم فرودین ماه ١٣٨٨ در محور اراک – توره یک دستگاه اتوبوس که از بازدید مناطق جنگی باز می گشت، دچار حادثه شد که در آن حادثه ١٠ نفر کشته و ٣۵ نفر دیگر مجروح شدند. فرودین ماه ١٣٩٠ در حالی که کمتر از سه ساعت از آغاز سال جدید می گذشت، اتوبوس حامل دانشجویان پیام نور کهنوج در ۵٠ کیلومتری شهرستان جیرفت تصادف کرد و در آن حادثه هشت دخترجوان و دو پسر کشته شدند. سال ١٣٩٠ سالی پر از حادثه برای اردوی راهیان نور بوده است. ١۵ بهمن ماه همان سال یک دستگاه اتوبوس در منطقه شهرستان اراک – بروجرد تصادف می کند و سه دانش آموز دختر در این حادثه کشته می شوند. روز ۲۸ مهر سال ١٣٩١ در محور ایذه به لردگان اتفاق افتاد. در آن حادثه اتوبوس حامل ۴۴ دختر تصادف کرد و ۲۶ تن کشته و بقیه به شدت مصدوم شدند. در پی این حادثه وزیر آموزش و پرورش به مجلس فراخوانده شد، دو رئیس قوه قضاییه و مقننه نیز در اطلاعیه‌هایی جداگانه خواستار پی‌گیری جدی دلایل چنین تصادفی شدند.

همە بر این واقف هستند کە این جانیان اشک تمساح می ریزند و ککشان نمی گزد. فرزند هیچکدام از مقامات عالی حکومتی بە این “اماکن دفاع مقدس” نە تنها اعزام نمی سوند بلکە برایشان هم چندش آور است.

روز ٢٨ شهریورماه سال گذشتە علی اصغرفانی وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که ٧٠٠ هزار دانش آموز به اردوهای “راهیان نور” اعزام می‌شوند. روز جمعه ٢۶ شهریورماه همانسال سردار یعقوب سلیمانی دبیر قرارگاه راهیان نور سپاه و بسیج در گفت‌وگو با سایت راهیان نور درباره اعزام کاروان های راهیان نور دانش آموزی اعلام کرد که «اعزام کاروان های دانش آموزی امسال از ١٠ مهر با انجام مراسمی ویژه آغاز می شود.» او در صحبت هایش به نکته ای اشاره کرد که سالهای گذشته برای اردوهای راهیان نور حاشیه ساز شده بود و آن هم ماجرای اجباری بودن این اردوها بود که در همین رابطه سردار یعقوب سلیمانی گفته است که «این اعزام ها به هیچ عنوان جنبه اجباری ندارد و پس از کسب رضایت والدین دانش آموزان صورت می گیرد

یعقوب سلیمانی آشکارا دروغ می گوید. شواهد زیادی حاکی از آن است کە این اردوها اجباریست و تحت نام “تأثیرات فرهنگی راهیان نور بر نسل جوان کشور و آَشنایی ایشان با ارزش های والای انقلاب اسلامی باعث شد تا اردوهای راهیان نور از سال ١٣٩٠ در قالب محتوای آموزشی وارد مدارس کشور شود و به عنوان “دوره عملی” درس آمادگی دفاعی دبیرستان قرار گیرد”. در عین حال تخصیص ١٠ نمرە در سال بە اطلاعاتی در مورد جنگ بیانگر اجباری بودن و فشار آوردن بە دانش آموزان برای شرکت در این اردوها، می باشد. بعد از حادثە دلخراش بروجن “برادر مژگان هادی‌پور معاون مدرسه عفت پاسداران شهر بروجن که در تصادف اتوبوس راهیان نور کشته شده، به روزنامه اعتماد گفته بود که: «خواهرم مژگان هادی‌پور و خانم ماندانا الهیان مجبور به رفتن به این اردو شده بودند چون برای درس آمادگی دفاعی به آن ها گفته بودند که باید دانش‌آموزان را به این اردو ببرند”.

حوادث مرگبار و دلخراشی کە فوقا گوشەهایی از آن منعکس شدە است و رسانەها قادر بە انکار آن نشدەاند و مسئولین جمهوری اسلامی برای فروکش کردن اعتراض مردم و خانوادە جانباختگان بە آنها بە دروغ گفتن و توجیە کردن متوسل می شوند برای رژیم اسلامی و حاکمین فاسد و جنایتکارش ارزش مصرف خود را دارد. آنان باید در دروس مدارس خود را همچنان قهرمان و فاتح جلوە دهند و ٨ سال جنگ خانمانسوز ایران و عراق کە در آن میلیونها انسان کشتە و زخمی شدند و دەها هزار معلول جنگی ببار آورد و جامعە ایران و عراق را بە قهقرا سوق داد و در هر دو سوی این جغرافیا دەها میلیون انسان در آن سالهای دهشتناک رنج بردند و همزمان توسط جانیان رژیم اسلامی و حکومت بعث مورد آزار و سرکوب و کشتار قرار می گرفتند. کارگران و کمونیستها و ازادیخواهان در هر دو سوی مرز بە جوخەهای مرگ سپردە می شدند. سران رژیم اسلامی تاریخ را بە میل خود و در راستای منافع دیروز و فردای خود بە مخ دانش آموزان فرو می کنند و آنان را شستشوی مغزی میکنند.

مردم آزادیخواە، والدین میلیونها دانش آموز در ایران!

نگذارید فرزندانتان را بە بهانەهای واهی روانە میادین جنگی ٨ سالە ایران و عراق بکنند. آنان در این اماکن تاریخ قلابی را از زبان راویان جمهوری اسلامی می شنوند. تاریخ واقعی اما تاریخ مبارزە بی وقفە مردم آزادیخواە ایران و بویژە طبقە کارگر ایران در مقابل استبداد هار اسلامی سرمایە است. آنان میخواهند توجیە کنند کە سوانح تنها در مسیر رفتن بە مناطق جنگ زدە نیست، بلکە در مسافرتهای جادەهای جالوس و شمال ایران و تفریح گاهای آن نیز اتفاق خواهند افتاد. ما می گوئیم این هم بە یمن سهل انگاری و بی لیاقتی شما حاکمین فاسد و دزد جمهوری اسلامی است کە جان انسان در این سرزمین بی ارزش تر از هر چیز دیگری می باشد و سالانە مابین ١٨ یا ٢٠ هزار انسان در اثر نا امنی جادەها و نبود امکانات کافی و راهنمایی لازم از جانب ادارات مربوطە جان عزیزشان را از دست میدهند.

جمهوری اسلامی بجز مرگ در میدانهای تیر از تهران و کردستان تا بندر انزلی و ترکمن صحرا در ابتدای مستولی شدن بر ایران و بعد در زندانهای مخوف، در سایر موارد دیگر از جملە ساخت و ساز مسکن و جادەها نیز خود یکی از عوامل ازدیاد مرگ و میر در ابعاد کلان می باشد.

برای دنیایی عاری از مرگ و میر زود رس و یا ناشی از حوادث اینچنینی در ایران بطور مشخص باید رژیم اسلامی سرمایە را بە زیر کشید تا دانش آموزان و والدینشان نفس راحتی بکشند و بیش از این غم مرگ دلبندانشان را نبینند.

١۴ دسامبر ٢٠١٧

نظرات مسدود است.HOME