سخنرانی مجید حسینی کنگره سوم منصور حکمت ، استکهلم سوئد ، اول ژوئیه ۲۰۱۷

سخنرانی مجید حسینی کنگره سوم منصور حکمت ، استکهلم سوئد ، اول ژوئیه ۲۰۱۷

https://www.facebook.com/majid.hosaeni?fref=ts#

نوشتن نظرHOME