سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان-پیام تسلیت و همدردی با مردم کُردستان

پیام تسلیت و همدردی با مردم کُردستان


در پی وقوع زلزله‌ای مهیب و هولناک در برخی از کشورها و مناطقی از خاورمیانه بویژه در روژهلات و باشور کُردستان، تعدادی زیادی از شهروندان و ساکنان این مناطق، بویژه در شهرهایی از استان کرماشان جان خود را از دست داده و مجروج شده اند.
بنابرگزارشهای رسمی تلفات انسانی و خسارات مادی و مالی بسیار زیاد بوده و متاسفانه آمار قربانیان همچنان در حال افزایش است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان از وقوع این حادثه هولناک و از جانباختن بیش از ۳۹۰ نفر و مجروع شدن حداقل ۶۶۰۰ نفر، عمیقاً متاُسف و متاُثر است.
این سازمان ضمن اعلام همدردی با بازماندگان قربانیان و آرزوی سلامتی برای آنان، جان باختن شماری از شهروندان در حادثه غم انگیز وقوع زلزله در چهار پارچه کردستان و در ایران و عراق را به بازماندگان قربانیان و مردم کُردستان و ایران و عراق و وجدان عمومی و انسانیت تسلیت می گوید.در پایان سازمان حقوق بشر کُردستان، سازمانها و نهادهای امدادی و کمکرسانی کشوری و منطقه ایی و بین المللی را به یاری مردم مناطق زلزله زده فرا می خواند.
تاریخ: ۲۲مهر ۱۳۹۶/۱۳ نوامبر ۲۰۱۷
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان

نظرات مسدود است.HOME