سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان- دو اطلاعیه

سالروز بنیانگذاری جمهوری خودمختار مدنی کردستان “روژهلات” گرامی باد

روز دوم بهمن برابر با ۲۲ ژانویه، روز بنیان اولین نهاد مدنی- دولتی کرد در “روژهلات” کردستان و روز تأسیس جمهوری خودمختار کردستان در ایران، در پنجاه سال پیش است. در ۲۲ ژانویه ۱۹۴۶ قاضی محمد در قامت یک رهبر ملی هماهنگ و همراستا با خواست جنبش نوپای آزادی خواهانه و خودمختاری طلبانه مردم کرد، خودمختاری کردستان را در ایران اعلام نمود. قاضی محمد به عنوان رئیس جمهور کرد، دولتی خودمختار مبتنی بر اصول در شرف تکوین حقوق بین الملل بشر بنا نهاد. دولتی که در روزگار خود به لحاظ مراعات اصول دموکراتیک جمهوریت و مدنیت شایان ستایش و تاریخی بود. قلمرو ابتدایی دولت خودمختار ۱۹۴۶ کردستان محدود به مناطق کردنشین استان ارومیه و بخش شمالی استان سنندج بود. تمهیدات این دولت برای الحاق سایر مناطق کردنشین به قلمرو حاکمیت خودمختار با یورش نظامی دولت مرکزی، متوقف و سرانجام با توافق دولتها و قدرتهای ذی نفوذ منفعت طلب در ایران، دولت جمهوری خودمختار کردستان سرکوب و فرو پاشیده شد.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به عنوان اولین نهاد مدنی – حقوق بشری مدفع حق تعیین سرنوشت در کردستان، هماهنگ و هم صدا با مردم کرد، سالروز بنیان اولین نهاد مدنی- دولتی کردستان و به عبارتی جمهوری خودمختار مدنی کردستان در ایران گرامی می دارد و زوریاد این واقعه تاریخی را به مردم کرد هر چهار بخش کردستان، بویژه به مردم ” روژهلات” کردستان تبریک و شادباش می گوید.

به امید رهایی و دستیابی مردم کرد به حق تعیین سرنوشت و آزادی.

تاریخ: دوم بهمن ۱۳۹۶ / ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

https://t.me/hrokurd

http://www.hro-kurd.net

http://www.didban.net

https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl

https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted

https://t.me/hrokurd

https://www.instagram.com/prmmkkurd/

ایمیل:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net

وجدان جهانی تجاوزگری اردوغان را به فوریت متوقف و محکوم نماید

نیروهای نظامی ترکیه طی دو روز گذشته عملیاتی را در برون مرزهای آن کشور و در داخل خاک سوریه علیه مردم مدنی کُرد”روژآوا” و نیروهای محافظ کانتون خودمختار عفرین آغاز کرده اند. براساس آخرین خبرها نیروی هوایی ارتش ترکیه با بکارگیری ۷۲ فروند جت جنگی حداقل ۱۵۴ حمله هوایی برعلیه مواضع حفاظتی نیروهای مدافع خلق و مردم مدنی کانتون عفرین انجام داده و با بمباران مرکز شهر عفرین و مناطقی چون جندرس، راجو، شرا، شیراوا و مابات حداقل ۲۲ نفر از جمله ۱۲ شهروند مدنی را به قتل رسانده است.
ارتش رژیم ترکیه اعلام کرده است وارد منطقه عفرین شده و قصد دارد این کانتون کُردنشین در “روژ آوا” را از وجود نیروهای کُرد پاک سازی نماید. گفته می شود عملیات اخیر دولت اردوغان در اصل با هدف پاک سازی نژادی و نسل برافکنی کُردی در ” روژ آوا” بویژه در عفرین کلید خورده است، شروع و اجرای این عملیات تجاوزگرانه با موافقت ضمنی و پنهانی برخی دولتها و قدرتهای دخیل در منازعه و بحران سوریه صورت گرفته است.

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان شروع تجاوزگری و آغاز عملیات گسترده زمینی و هوایی و حملات بی‌رحمانه ارتش ترکیه به مردم کُرد و نیروهای مدافع خلق در عفرین “روژآوا” را همراستایی با جرم بین المللی پاکسازی نژادی و نسل کشی مردم کُرد و نیز تجاوز زورمدارانه بر اساس منشور حقوق بین الملل بشر و نقض آشکار اصول منشور ملل متحد می داند. این سازمان مواضع و سکوت دولتهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر در قبال تجاوزگری فاجعه آمیز اخیر دولت رجب سلطان حاکم ترکیه را مأیوس آمیز و شرم آور قلمداد نموده و با تقبیح رفتار سوداگران بین المللی حقوق بین الملل بشر و ارزشهای انسانی، از وجدان جهانی و تمامی وجدانهای بیدار در جهان می خواهد با نکوهش رفتار سوداگرانه دولتمردان خود در این رابطه، از بروز فاجعه‌ای انسانی دگرباره، این بار در عفرین جلوگیری نمایند. سازمان حقوق بشر کُردستان معتقد است مردم کُرد عفرین هم چون دیگر مردمان کُرد در خاورمیانه تحت سرکوب، بی‌حقوق، تنها و بی‌پناه و بی‌یاور در جهان امروز اند. بنا براین جهان انسانیت و وجدان جهانی نباید مردم صلح طلب و آزادی خواه کانتون خودمختار عفرین را در برابر تجاوزگری و جنایت آفرینی رژیم اردوغان تنها بگذارد. جهان بیدار امروز می باید جهت ممانعت از تکرار دگرباره فجایعی چون کشتار مردم کوبانی توسط داعش و جنایت نسل کشی ارمنیها بوسیله ترکهای عثمانی، با انجام اقدامات و تمهیدات لازمه و ضروری مانع از نسل برافکنی کُردهای عفرین بوسیله دولت نوعثمانی اردوغان شود. وجدان جهانی باید به فوریت تجاوزگری ترکیه را متوقف و محکوم نماید.

تاریخ: اول بهمن ۱۳۹۶ / ۲۱ ژانویه ۲۰۱۸

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان

https://t.me/hrokurd

http://www.hro-kurd.net

http://www.didban.net

https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd1
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted

https://t.me/hrokurd

https://www.instagram.com/prmmkkurd/

ایمیل:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net

لطفا در صورت امکان منتشر نمایید

http://www.hro-kurd.net

email:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net

https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd1
https://telegram.me/hrokurd
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted

 

نوشتن نظرHOME