زاگرس ابراهیمی-عواقب تنش میان عربستان سعودی و ایران

عواقب تنش میان عربستان سعودی و ایران

زاگرس ابراهیمی

همچنان که شاهد هستیم بعد از حمله تعدادی از تظاهر کننده ها در مورخه شنبه ١٢ دی ١٣٩۴ به سفارت عربستان در

ایران ، از آن وقت تا کنون میان این دو کشور تنش ها و اختلافات ازآن قالب نهان خود خارج شده است  و  تا این لحظه تنش ها روز از روز بیشتر می شود. اما با نگاهی گذرا میتوان متوجه شد که چرا در این دوره خاص  ایران از طرف عربستان وجامعه بین المللی مورد فشارو تهدید و  قرار گرفته است.

 این موضوع کاملاً برای همه ما آشکار شده است که سیاست های منطقه ای ایران، که خود همواره مورد حمایت بخشی ازخود کشورهای امپریالیستی بوده است، توانسته با دخالت روز افزون در کشورهای منطقه و صدور نیروی مسلح و تروریست و گسترش “شیعه” گری حتی نسبت به دولتهای منطقه ای و غرب درکشور های  مانند عراق و سوریه و لبنان و یمن و … بیشتر برای خود جا پای باز کند و جاه طلبانه تر شده است.

به همین خاطر است که اوضآع به جای رسیده است که کشورهای مانند عربستان و امریکا و اسرائیل، که خود آنها نیز همین سیاست و نقش را در راستائی اهداف خود دنبال میکردند، خود را بازنده بدانند و از اینرو به تکاپو افتاده اند تا نگذارند جمهوری اسلامی بیش از این موقعیت و منافع آنها را در منطقه به خطر اندازد.

 تا جای که به جمهوری اسلامی هم بر میگردد با تمام قدرت در تلاش است به نفوذ خود در منطقه به افزاید چرا که از این طریق هم جامعه ایران را بهتر سرکوب میکند و هم به مطالبات روز افزون جامعه پاسخ گوه نخواهد بود و میتواند مانند دوران جنگ ضد مردمی ‌دوره ایران و عراق بهانه شرایط جنگی  است و دشمن حمله کرده و غیر را در بوق و کرنا کند تا بتواند به عمر خود به افزاید و مردم را راحتر سرکوب نماید.

دردوره بارک اوباما امریکا که قصد داشت توازنی میان قدرت شیعه وسنی در منطقه ایجاد کند و در توافق “برجام” که به نظر میرسید هر دو دولت امریکا و ایران تعهدی به هم داده بودند که منافع همدیگر را به خطر نه اندازند، اما ایران این فرصت را به غنیمت شمرد و توازن قدرت  در منطقه را از جمله در عراق و سوریه به نفع خود تغییر داد.

در هر صورت نتیجه جدال و کشمکش که دو دولت عربستان و ایران دنبال میکنند مطمئناً عواقب خوبی برای  مردم بی دفاع عربستان سعودی و  ایران و منطقه نخواهد داشت. وقتی فرماندهان بلند پایه جمهوری اسلامی از الگو سازی “بسیج” در منطقه سخن به میان می آورند و از آنسو عربستان نیز سرگرم حمایت از برخی اپوزسیون مذهبی و ملی در ایران است، و با جنگ نیابتی که آنها در سوریه و لیبی و عراق باهم دارند، در صورت گسترش دامنه این جنگ غیر مستقیم به جنگ رودرروی طرفین میتوانند بسیار خطر ناک باشد برای مردم بی دفاع منطقه.

 وقوع جنگ بین ایران و عربستان در این دوره را نمیتوان با جنگ دوره عراق و ایران مقایسه کرد که اساسا از راه زمینی شکست و پیروزی بر یکدیگر را رقم می زدند. امروز ابعاد آتش ویرانگر هوائی و دریائی و وجود صلاحهای کشتار جمعی و در دوره پر آشوب منطقه میتواند  جنگ میان دو قدرت اسلامی یکی شیعه و دیگری سنی را  به اتشی تبدیل کند که کل خاورمیانه را در آتش خود فرو ببرد.  و برنده ای نیز نخواهد داشت ؟!

بی شک همه مامیدانیم که اگر جنگی صورت بگیرد دولتهای عربستان و ایران راه به جایی نخواهند برد و بزرگ ترین و خونین ترین جنگ سه دهه گذشته خواهدبود و جنایت عظیمی میتواند علیه شهروندان بی دفاع طرفین و منطقه به وسیله هر دو دولت اسلامی رخ بدهد.

در هر صورت مقابله با این مخاطرات و تلاش برای پیشگیری از جنگ و دورنمای هولناک که آن دولتهای ضد مردمی در منطقه تدارک دیده و میبینند وظیفه همه شهروندان و نیروهای مترقی است،  چرا که بازنده هر نوع جنگی خود شهروندان و نیروهای مترقی خواهند بود. تنها خود این دولتهای ضد مردمی هستند که چه با شکست و چه با پیروزی در مقابل هم  خود را در مقابل شهروندان کشور تحت سلطه خود پیروز و قلدرتر و هار تر خواهند یافت.

منبع: شمار ٢۶ نشریه سوسیالیسم امروز

دوم  دسامبر ٢٠١٧

١١ آذر١٣٩۶

 

نوشتن نظرHOME