زاگرس ابراهیمی-دمکراسی یا نفت !؟

دمکراسی یا نفت !؟

 

زاگرس ابراهیمی

با نگاهی گذرا به رویدادها و جنگهای اتفاق افتاده در چند دهه گذشته در کشورهای خاورمیانه بخصوص در ایران ،افغانسان،عراق ،سوریه ،  مصر و لیبی و ….، و  با نگاهی به چند دهه گذشته  کشورهای دیگر بخصوص غرب و ثبات و آرامی آن کشورها، اولین سوالی که برای ذهن ما ایجاد می شود این است که چرا در نقاط دیگر این کره خاکی کشورها و مردمان آنها با ثبات و آرامش زندگی خود را ادامه می دهند اما در خاورمیانه همیشه جنگ و خون ریزی در جریان بوده است و هست؟

 

به نظر من ریشه تمام جنگ ها در خاورمیانه تنها و تنها کنترل خاورمیانه و کنترل نفت خاورمیانه به دست دولتهای غربی است و به خاطر این مسئله غرب هر روز به بهانه ای اقدام به ایجاد جنگ های مخرب و  ناامنی در خاورمیانه میکند. گاه به بهانه سرنگونی دیکتاتوری به اسم صدام حسین که عامل خود سازمان اطلاعاتی  CIA بود و گاه به اسم مبارزه با افراطگرایان اسلامی و تروریست که امثال آن نیز بن لادن بود که او نیز دست پرورده و عامل خود سازمان اطلاعاتی CIA بود و گاه به بهانه عدم دمکراسی، حقوق بشر و یا برقراری حکومتی دمکراسی در کشورهای خاورمیانه ، که هر کگاه کسوری را هم به هم زده اند بسیار ویرانتر از دوره سابق شده است.

 

و اما تمرکز من در این مقاله بیشتر روی کلمه “دمکراسی” است و بهانه کردن عدم دمکراسی برای دولت های به منظور  ایجاد جنگهای خانمان سوز در جهت تأمین منافع خود در خاورمیانه.  کلمه و سیستم دمکراسی در کشورهای خاورمیانه نه آزادی و رفاه و آرامش اجتماعی بلکه در سایهبآن جنگها تبدیل شده است به  گسترش سلاح و جان گرفتن مردمان آن کشورها و رشد جریانات قرون وسطی اسلامی و ناسیونالیستی و غارت و چپاول ثروت و منابع زیرزمینی و … آن سرزمین ها  توسط دولتهای غربی بخصوص آمریکا و اروپا و همپیمانان آنها در منطقه در این چند دهه گذشته.

 

به نظر من قرار نیست نوع سیستم حکمرانی که در کشوری یا قاره ای جوابگو بوده است آن نوع سیستم حکمرانی نیز در کشورهای دیگر و یا در قاره ای دیگر جوابگو باشد و با روانشناسی و آداب و رسوم مردمان آن جامعه همخوانی داشته باشد. بطریق اولی از راه جنگ و کشتار میلیونها انسان هیچ سیستم انسانی تامین نمی گردد. آنچنان که میدانیم این قانون است  که جامعه را هدایت میکند و شرط اول تعیین و جوابگو بودن قانون در جامعه ای بستگی به روانشناسی اجتماعی آن جامعه دارد.

در اینجا برای سیاست دو پهلوی غرب و دمکراسی صادر شده از طرف آنها  چند نمونه را می آورم همچنان که شاهد هستیم دو کشور عربستان صعودی و ایران ، نوع سیستم حکومتی هر دو کشور اسلامی است و اما اگر بخواهیم با زره ای أنصاف این دو حکومت را باهم مقایسه بکنیم بر همه ما آشکار است با وجود حاکمیت یک نظام ضد آزادی و سرکوبگر در ایران اما همچنان موقعیت عمومی مردم به مراتب بهتر است از مردم زیر حاکمیت عربستان صعودی که حتی اجازه رانندگی به زنان نیز تا مدتی پیش نمیداد و زنان حق رأی دادن در انتخابات را نداشتند. با این روی دولتهای غربی بخصوص آمریکا یک بار اتفاق نیفتاده است  مانند  نقدی که به نقض حقوق بشر در ایران دارند به طور رسمی اینطور کشور عربستان را مورد نقد یا انتقاد قرار بدهند. برعکس با این دولت رابطه ای بسیار دوستانه و نزدیک دارد. یا نمونه بارز دیگر چگونگی و مسیر به قدرت رسیدن صدام حسین توسط سازمان اطلاعات آمریکا CIA و علل سرنگونی همان حکومت توسط خود دولت آمریکا و متحدان غربیش. تا زمانی که شخص صدام حسین از منافع آمریکا دفاع میکرد و برای آمریکا منفعت داشت از او حمایت میکردند و هیچ گونه مشکلی با نوع حکمرانی اون نداشتند اگر چه در دوران حکمرانی صدام حسین  اقدامات جنایتکارانه ای همچون ژینوساید و قتل و عام وسیع کُردها و استفاده از سلاح های شیمیایی و… را مرتکب شد اما هیچ دولت غربی برای یک بار نیز از او خورده ای نگرفتند حتی برعکس از دولت او نیز حمایت می کردند.  تاریخ مستند همین رفتار را به نوعی در گذشته با ایران  نیز داشته اند وقتی خمینی را جای شاه می آورند همین رژیم اسلامی مورد حمایت جدی امریکا  بوده و در واقع ایران امروز عقب افتاده مسولش همین امریکا است با تحمی جریان اسلامی خمینی به آن مملکت. وقتی ایران امروز با امریکا شاز به شاخ میشود  با آن مخالفت میکنند اگر ایران منفعت امریا را امروز بهتر از عربستان تامین کند شکی نیست به همپیان دولت امریکا و غرب تبدیلش میکنند.

 

نمونه اخیر و بارز دیگر مسئله انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سخنرانی ترامپ در مورد جنگ داخلی و خانمان سوز سوریه که در آنجا صدها هزار نفر از مردم بی گناه جامعه أعم از مرد و زن و کودک قربانی شدند اما به جای دفاع از مردم صراحتاً اعلام کرد که ما از چاه های نفت در سوریه محافظت میکنیم. از این سخنان و عمل دولت های غربی در این چند ده کاملاً برای ما آشکار میشود که موضوع حقوق بشر و دمکراسی غرب در خاورمیانه تنها و تنها به خاطر تأمین منافع خود و به حراج بردن زخایر نفتی و به کنترل در آوردن دولتهای ضد مردمی حاکم در منطقه در زیر سلطه خود است نه حفظ امنیت و آرامش و رفاه آن جوامع. و بیچاره مردمان خاورمیانه که منتظر هستند که غرب دمکراسی و رفاه و آرامش را برای کشورشان به ارمغان بیاورند .

 

نظرات مسدود است.HOME