رادیو پیام-گفتگو با نجیبه صالحی درباره شرایط جسمی‌ ،محمود_صالحی و فرستادن وی به زندان علی‌رغم هشدار دکترها و پزشک قانونی. جان #محمود_صالحی در خطر است.

رادیو پیام-گفتگو با نجیبه صالحی درباره شرایط جسمی‌ ،محمود_صالحی و فرستادن وی به زندان علی‌رغم هشدار دکترها و پزشک قانونی. جان #محمود_صالحی در خطر است.

نظرات مسدود است.HOME