خبر(آزادی زن:)- اسامی برخی از افرادِ دستگیر شده در جریان تجمعِ دفاع از کارگرِ زندانی رضا شهابی – مقابل وزارت کار:

اسامی برخی از افرادِ دستگیر شده در جریان تجمعِ دفاع از کارگرِ زندانی رضا شهابی – مقابل وزارت کار:

۱-ربابه رضایی(همسر رضا شهابی)
۲-احسان محمدی
۳-پویا جانی پور
۴-سیاوش امجدی
۵-مهدی توپچی
۶-محمد شباهتی
۷-ریحانه انصاری
۸-رومینا محسنی
۹-امیرعباس آزرموند
۱۰-احسان محمدی
۱۱-آیدین خلیلی
۱۲-عباس شهرابی
۱۳-مجید مسافر
۱۴-سیما غفاری
۱۵-بوریا غفوری
۱۶-ابوالفضل (نام خانوادگی نامشخص است)
۱۷-ژیلا مکوندی
۱۸-ژاله روزاد
۱۹-پریسا رفیعی
۲۰-حسن سعیدی
۲۱-داوود رفیعی
۲۲-اسماعیل گرامی
۲۳-شیلا نخجوانی
۲۴-تهمینه خسروی
۲۵-روناک رضایی
۲۶-محمد عادلی
۲۷-فرهاد شیخی

نوشتن نظرHOME