حزب کمونیست کارگری-شرق کانادا-گزارش اکسیون اعتراضی به بازداشت مجدد محمود صالحی و در دفاع از کارگران و معلمان زندانی

گزارش اکسیون اعتراضی به بازداشت مجدد محمود صالحی و در دفاع از کارگران و معلمان زندانی


در اعتراض به دستگیری محمود صالحی چهره سرشناس جنبش کارگری و در دفاع از کارگران و معلمان زندانی و سایر زندانیان سیاسی،به فراخوان احزاب و سازمانها و نهادهای کمونیست و چپ و منجمله حزب کمونیست کارگری واحد شرق کانادا اکسیون اعتراضی به تاریخ جمعه ۳ نوامبر در مقابل دفتر عفو بین المل در تورنتو کانادا برگزار شد.سخنرانان این اکسیون بزبانهای انگلسی و فارسی از زوایای مختلف رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرده،به وضعیت فعالین کارگری،جنبش معلمان،و زندانیان سیاسی اشاره کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط محمود صالحی،رضا شهابی،محمد نظری،اسماعیل عبدی و سایر زندانیان سیاسی شدند. در این اکسیون هیات نمایندگی این اکسیون با نماینده عفو بین المل ملاقات کردند و در مورد سرکوب تشکلات مستقل کارگری و صنفی توسط رژیم اسلامی، وضعیت زندانیان سیاسی و دستگیری محمود صالحی در مقابل بیمارستان اشاره کردند و خواهان یک کمپین اظطراری از طرف امنیستی برای آزادی فوری محمود صالحی شدند. پیام و در خواست نجیبه صالحی زاده همسر محمود صالحی به اطلاع نماینده امنستی رسید.نماینده عفو بین المل قول داد که با دفتر عفو بین المل در لندن تماس گرفته و این ملاحظات را به اطلاع دفتر مرکزی امنستی خواهد رساند.

محمود صالحی و همه کارگران و زندانیان سیاسی آزاد باید گردند
سرنگون باد رژیم جنایتکار اسلامی
زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست کارگری-شرق کانادا

۴ نوامبر ۲۰۱۷

نظرات مسدود است.HOME