حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران کارخانه آذرآب اراک بار دیگر دست به تجمع زدند

کارگران کارخانه آذرآب اراک بار دیگر دست به تجمع زدند

عصر روز ۱۶ خرداد، کارگران کارخانه آذرآب اراک دراعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق دست به تجمع در مقابل استانداری مرکزی زدند. کارگران چهارماه است حقوق خود را دریافت نکرده اند، هفت ماه بن آنها پرداخت نشده و بیمه تکمیلی آنها بلاتکلیف مانده است.

کارگران این کارخانه که ۱۵۰۰ نفر میباشند از ۲۶ اردیبهشت تا سوم خرداد نیز دست به تجمع یک هفته ای زدند. روزهای اول در محوطه کارخانه تجمع کردند و سپس اعتراض خود را به میدان صنعت شهر کشاندند. کارفرما به کارگران قول داد که بخشی از مطالبات آنها ظرف دو هفته پرداخت میشود اما این وعده ها هم پوچ بود. توجیهات کارفرما که این موسسه بدهی دارد و بازار فروش ندارد برای کارگران مطلقا قابل قبول نیست. هم کارفرما و هم دولت مسئول پرداخت بموقع حقوق ها و بن و بیمه هستند. در اوج سودآوری کارخانه نیز سهم کارگران حقوق چندبار زیر خط فقر بود. کارگران کار کرده اند و حقوق خود را میخواهند.

لازم به یادآوری است که کارگران کارخانه هپکو در اراک نیز که در ماههای دی و بهمن سال قبل بیش از یک ماه در اعتصاب و اعتراض بسر میبردند بار دیگر در هفته گذشته دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان دریافت حقوق معوقه خود شدند.

حزب کمونیست کارگری کارگران آذرآب و هپکو در اراک را فرامیخواند که متحد و یکپارچه همراه با خانواده های خود دست به تجمع بزنند و با جلب همبستگی و حمایت مردم شهر دولت و کارفرماها را برای گردن نهادن به خواست های کارگران تحت فشار قرار دهند. کارگران هپکو موقعی موفق شدند که در روز ۱۹ بهمن همراه با خانواده های خود دست به راهپیمایی در مرکز شهر زدند و اعلام تحصن کردند و بلافاصله صبح روز بیستم بهمن بخشی از حقوق آنان پرداخت شد.

حزب کمونیست کارگری ضمن حمایت قاطع از خواست ها و مبارزات بحق کارگران آذر آب و هپکو آنها را به اتحاد و اعتراض مشترک و مردم شهر اراک را به پشتیبانی از خواست های آنها فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۸ خرداد ۱۳۹۶، ۸ ژوئن ۲۰۱۷

Avsnitt för bifogade filer

نظرات مسدود است.HOME