حزب کمونیست کارگری ایران-کارگران بازنشسته کیان تایر با نقشه از قبل دست به تجمع زدند

کارگران بازنشسته کیان تایر با نقشه از قبل دست به تجمع زدند

ساعت ده صبح روز ١٧ آبان بنا بر فراخوانی که از چند روز قبل منتشر کرده بودند، تعدادی از کارگران بازنشسته کیان تایر به نمایندگی از ۵٠٠ همکارشان در مقابل وزارت صنعت و معدن دست به تجمع زدند. این تجمع اعتراضی بدلیل عدم وصول کامل حق سنوات آنها صورت گرفت.

بازنشستگان کیان تایر قبلا نیز بارها دست به تجمع زده اند از جمله هفته قبل در مقابل کارخانه کیان تایر تجمع کردند و در طی پنج سال گذشته بارها به مراجع مختلف دولتی از اداره کار و بخشداری و فرمانداری، تامین اجتماعی و دادسرای منطقه مراجعه کرده اند اما ارگان های مختلف آنها را سر دوانده اند. در این پنج سال هر ماه فقط مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به شکل قسطی و آنهم نامنظم به کارگران پرداخت شده است. در مذاکره دو ساعته ای که امروز میان چند نفر از نمایندگان تجمع کنندگان با مسئولین وزارت صنعت و معدن برگزار شد، کارگران خواهان جلسه ای با حضور وزیر صنعت و معدن شدند. مسئولین وزارت صنعت و معدن قول دادند ظرف یک هفته به خواست کارگران رسیدگی کنند و کارگران به تجمع خود پایان دادند اما تاکید کردند که اگر جواب نگیرند تجمع اعتراضی قدرتمندتری برگزار خواهند کرد. لازم به توضیح است که کارگران شاغل کیان تایر که خود مدام در حال اعتراض هستند، با تجمعات بازنشستگان این کارخانه اعلام همبستگی کرده و یا تجمعات مشترک برگزار کرده اند.

اینکه بازنشستگان وابسته به یک واحد تولیدی از قبل به تجمع فراخوان داده و با نقشه قبلی دست به تجمع زدند، نشان دهنده درجه بالاتری از سازمانیافتگی و آمادگی برای تداوم مبارزه است و الگویی برای کارگران کلیه مراکز کارگری است که از قبل خبررسانی کنند و مردم را از تصمیم خود مطلع کنند و با آمادگی بیشتر خود را برای تجمع آماده کنند.

جنب و جوشی که در سال های گذشته در میان بخش های مختلف بازنشستگان در ابعادی سراسری شروع شده، فضای تازه و روحیه اعتراضی تری به جنبش کارگری داده است.

حزب کمونیست کارگری، کارگران بازنشسته را به تجمعات اعتراضی همراه با اعضای خانواده هایشان فرامیخواند. با تمام قوا از این اعتراضات پشتیبانی کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۸ نوامبر ۲۰۱۷
۲ bilagor

نظرات مسدود است.HOME