حزب کمونیست کارگری ایران-همراه با خانواده های بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین

همراه با خانواده های بازداشت شدگان در مقابل زندان اوین

بنا به فراخوانی که وسیعا در رسانه های اجتماعی منتشر شده فردا ١٩ دی ساعت سه بعداز ظهر تجمعی در حمایت از دستگیر شدگان اخیر در مقابل زندان اوین برپا خواهد شد. در متن فراخوان چنین آمده است: همراه با خانواده بازداشت شدگان مقابل زندان اوین اعتراض خود را به بازداشتهای سراسری دانشجویان و معترضان حق طلب فریاد میزنیم. شعار این تجمع اینست “پاسخ اعتراض زندان نیست، جای دانشجو زندان نیست”.

این درحالیست که تحصن خانواده ها در مقابل زندان اوین ادامه دارد. در برخی شهرهای دیگر از جمله در تاکستان و اهواز نیز خانواده های دستگیر شدگان مقابل کلانتریها  تجمع کرده اند. جمهوری اسلامی در هراس از پیوستن مردم به تجمعات مقابل اوین امروز هجدهم دیماه در ساعت شش و نیم بعد از ظهر در برابر اعتراض آنان و ابراز نگرانی شان به وضع فرزندان خود اقدام به شلیک گاز اشک آور و تیراندازی هوایی کرد. اما خانواده ها همچنان به تحصن خود ادامه میدهند.

حزب کمونیست کارگری همه مردم، کارگران و دانشجویان، خانواده های جانباخته و زندانیان سیاسی را به پیوستن به تحصن و تجمع خانواده ها و بستگان دستگیر شدگان فرا میخواند. حزب کلیه تشکل های کارگری و تشکل های عدالت طلب و آزادیخواه را فرامیخواند با حضور در این تجمع و ارسال پیام همبستگی به این مبارزه یاری رسانند. تجمعات میتواند در همه شهرها و در برابر تمام زندانها و نهادهای حکومتی برپا شود. فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد باید در کل فضای ایران طنین افکن شود.

حزب کمونیست کارگری ایران

١٨ دیماه ١٣٩۶، ٨ ژانویه ٢٠١٨

نوشتن نظرHOME