حزب کمونیست کارگری ایران- نیروهای سرکوبگر دولت افغانستان مردم معترض را به گلوله بستند

نیروهای سرکوبگر دولت افغانستان مردم معترض را به گلوله بستند

نیروهاى امنیتى و پلیس دولت افغانستان مستقیما بسوى مردم بیدفاعی که علیه ناامنی در افغانستان دست به تظاهرات زدند شلیک کردند و تعداد زیادی از مردم را کشته و یا مجروح کردند.

تظاهرات امروز مردم در کابل در اعتراض به ناامنی در افغانستان و بمبگذاری روز قبل در کابل صورت گرفت اما دولت جنایتکار افغانستان تظاهرات کنندگان را به گلوله بست که طبق آخرین خبرها حداقل ۷ نفر کشته و ۲۰ نفر مجروح شدند. تعدادی از معترضان نیز دستگیر شدند.

مردم بخوبى مى دانند تروریسم اسلامى سازمان یافته در افغانستان، محصول سیاست های ارتجاعی قومی- اسلامی دولت افغانستان و سازش آن با اوباش اسلامی دیگری مانند طالبان و گلبدین حکمتیار است. جنایات امروز دولت افغانستان تکرار جنایتی است که روز قبل در کابل بیش از ۱۰۰ کشته و ۴۶۰ مجروح بجای گذاشت. شاخه های مختلف جنایتکاران اسلامی در قدرت و بیرون قدرت یک جهنم واقعی را علیه مردم افغانستان سازمان داده اند.

حزب کمونیست کارگری دولت افغانستان و وحشیگری آنرا شدیدا محکوم میکند و اعلام میکند که آمرین و عاملین تیراندازى بسوى تظاهر کنندگان باید بجرم قتل عمد محاکمه شوند! حزب کمونیست کارگری بار دیگر بر حمایت پیگیرانه خود از مبارزه جریانات چپ و آزادیخواه و سکولار افغانستان برای رهایی از دولت مرتجع قومی اسلامی و جارو کردن دار و دسته های تروریست اسلامی از این کشور تاکید می کند و مردم آزادیخواه در سراسر جهان را به حمایت از مردم زجرکشیده افغانستان فرامیخواند. حزب از مردم ایران میخواهد که همبستگی شان را با مهاجرین افغانستانی در ایران تحکیم کنند و در مقابل سیاست های فاشیستی جمهوری اسلامی علیه آنها قاطعانه بایستند.

جزب کمونیست کارگری ایران
۱۲ خرداد ۱۳۹۶، ۲ ژوئن ۲۰۱۷
Avsnitt för bifogade filer

نظرات مسدود است.HOME