حزب کمونیست کارگری ایران- موفقیت کارگران هپکو به موفقیتی برای کارگران کنتورسازی البرز منجر شد

موفقیت کارگران هپکو به موفقیتی برای کارگران کنتورسازی البرز منجر شد

کارگران کنتورسازی بدنبال تعطیل کارخانه و از دست دادن کار، تجمعات متعددی در هفته های گذشته برگزار کرده و خواهان پرداخت فوری حقوق های معوقه خود و راه اندازی کارخانه شدند و مفتخوران را مجبور کردند دو ماه حقوق معوقه شان را پرداخت کنند. کارفرما قول داد حقوق سه ماه گذشته کارگران و بخشی از مزایای مزدی آنها را تا قبل از سال آینده پرداخت کند. تامین اجتماعی نیز به کارگران قول رسیدگی به بیمه آنها را داد.

این عقب نشینی ها نه تنها بخاطر تجمعات مکرر کارگران کنتورسازی بلکه همچنین بدلیل اعتراضات قدرتمند کارگران هپکو است که تاثیرات فوری و قابل ملاحظه ای بر کارگران بویژه در استان های مرکزی و زنجان داشت. بلافاصله پس از موفقیت کارگران هپکو کارگران روغن نباتی زنجان همراه با خانواده های خود دست به راهپیمایی در سطح شهر زدند. جمهوری اسلامی نگران است که کارگران کنتورسازی در شهر البرز و کارگران آونگان و ۱۷۰۰ کارگر صنایع آب اراک هم که مشکلات مشابهی دارند با تاثیر از کارگران هپکو راهپیمایی های دیگری با خانواده های خود راه بیندازند و اعتراضات را به سطح دیگری ببرند. در چنین شرایطی است که دو ماه حقوق کارگران کنتورسازی را پرداخت کردند و قول دادند بقیه مطالبات کارگران و مشکلات بیمه ای آنها را نیز تا یک ماه آینده حل و فصل کنند.

کارگران در موفقیت های نسبی خود، میتوانند قدرت عظیم خود را ببینند. نه تنها باید کارفرماها و ارگانهای دولتی را وادار کنند که کلیه دستمزدهای معوقه را فورا پرداخت کنند و مشکلات بیمه ای آنها را نیز حل کنند بلکه باید برای بازگشت به کار نیز نیروی خود را به میدان آورند. حضور خانواده های کارگران کنتورسازی که قبلا نیز تجربه کرده اند و خانواده های کارگران آونگان و صنایع آب و سایر مراکزی که با مشکلات مشابه دست و پنجه نرم میکنند، تصمیم گیری متحدانه در مجمع عمومی و دست زدن به مبارزات مشترک و جلب حمایت توده های مردم معترض کلید موفقیت های بیشتر کارگران برای گرفتن حقوق معوقه، امنیت شغلی و نیز افزایش دستمزد است.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴ فوریه ۲۰۱۷

Avsnitt för bifogade filer

نظرات مسدود است.HOME