حزب کمونیست کارگری ایران-فاشیسم عریان جمهوری اسلامی! اعتراض مردم و عقب نشینی مفتضحانه حکومت!

فاشیسم عریان جمهوری اسلامی!
اعتراض مردم و عقب نشینی مفتضحانه حکومت!

وزارت آموزش و پرورش حکومت اسلامی اخیرا ضوابط استخدام معلمان در حکومت اسلامی را اعلام کرد. موارد زیر فقط گوشه هایی از ضوابط اعلام شده هستند که قرار است بر طبق آنها انسانهای شریف این جامعه از کار در شغل معلمی محروم شوند:
· اختلالات زنانگی و پریود، ناباروی، موهای زاید صورت، بلوغ زودرس یا دیر رس، سابقه جراحی رحم، سرطان سینه، میگرن شدید!
· کوتاهی یک پا بیش از ۱۰ سانتیمتر!
· کمتر بودن تعداد دندانها از ۲۰ عدد!
· آسیب اعصاب صورت که منجر به ” کراهت منظر” شود!
· جراحی دریچه قلب و سنگ کلیه!
· لهجه غلیظ و غیر قابل تغییری که مانع تلفظ برخی حروف فارسی مثل چ، گ، ژ، ق ‌شود!

اینها فقط بخش کوچکی از لیست بلندبالای “بیماریها و نقص عضوها” هستند که توسط متخصصین پزشکی سادیست حکومت اسلامی در ضوابط ۵۰ صفحه ای وزارت آموزش و پرورش این حکومت ردیف شده اند! اما از حکومتی که بنیادش بر انواع تبعیضها، تبعیض طبقاتی، جنسی، نژادی، سیاسی، عقیدتی و غیره استوار است، از حکومتی که زن بودن نزد آن جرم است، حکومتی که کودکان افغانی را به جرم اینکه پدرشان متولد کشور دیگری است، از داشتن شناسنامه و امکان تحصیل محروم کرده و دسته جمعی آنها را مجازات میکند و شهرداریهایش ورود شهروندان افغانستانی به پارکها را ممنوع میکند، انتظاری جز اعلام اینگونه ضوابط بیمارگونه فاشیستی نیست.

این یک فاشیسم عریان است که اینبار به جای هیتلر و موسولینی و تبهکاران فاشیست و ناسیونالیست قرن بیست، از لجنزار حکومت اسلامی در قرن بیست و یک بیرون زده است. در ایران اما یک جنبش وسیع و قدرتمند برابری طلب و آزادیخواه در جریان است که حکومت فاشیست اسلامی را ناگزیر کرد فورا عقب نشینی کند و دست از پا درازتر به لانه هایش برگردد!

جوانان و زنان و مردم مدرن، پیشرو، آزادیخواه و برابری طلب جامعه ایران آنچنان قدرتمند و فوری این ضوابط فاشیستی و مالیخولیایی را به تمسخر گرفتند که سران حکومت اسلامی مجبور شدند آنرا فورا از سایتها بردارند. طوری که در فاصله یک روز از اعلامش فقط ۵ صفحه از فایل ۵٠ صفحه‌ای فاشیستی در سایت آموزش و پرورش باقی ماند! اما سطر به سطر آنچه باقی مانده نیز هرکدام به تنهایی سند یک حکومت فاشیستی و هیئت حاکمه ای بیشرف و جنایتکار است.

جنبش اعتراضی علیه این ضوابط فاشیتسهای اسلامی آنچنان قوی بود که اسفندیار چهاربند رئیس “مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش” ناگزیر شد با خفت اعتراف کند:
· که “تمامی مواردی که مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، پیش از رسیدن به شبکه‌های اجتماعی از سوی این معاونت حذف شده بود، از جمله بخش مربوط به بیماری‌های زنان.”
· که “قسمت مربوط به زنان کلا حذف شده است.”
· که آن ضوابط “اصلاح شد و متنش را هم از روی سایت‌ برداشتیم.”
· که “قد را هم اصلاح کردیم و گفتیم متعارف باشد! و دیگر عدد نمی‌دهیم.”
· که “یک مورد دیگر هم شماره چشم بود، آن را هم برداشتیم.”

هنوز کافی نیست که فاشسیتهای اسلامی لجنی را که استفراغ میکنند دوباره قورت دهند. کل این حکومت با همه قوانین اسلامی و فاشیستی اش باید از صحنه جامعه جارو شود. آن جنبشی که اجازه نداد حکومت اسلامی حتی یک روز این افکار و ضوابط فاشیستی را در سایتها نگهدارد، میتواند و باید کل این حکومت را همراه با قوانین و مقررات و ضوابط اسلامی و فاشیستی اش از جامعه ایران جارو کند و بر روی ویرانه هایش جامعه ای سازمان دهد که جایی برای یک مشت مفتخور عقب مانده و فاشیست که بتوانند خون مردم را در شیشه کنند باقی نماند، که جایی برای دخالت مذهب در دولت و آموزش و پرورش باقی نماند که بجای مجازات شهروندانی که از آسیب های فیزیکی و روحی رنج میبرند و به جای تحقیر و مجازات آنها، بیشترین امکانات را برای کار مناسب و یک زندگی انسانی فراهم کند. جامعه ای که در قبال تک تک شهروندانش مسئول است و با از بین بردن استثمار و مفتخوری یک قشر اقلیت، امکان رفاه و یک زندگی انسانی توام با منزلت و احترام را فراهم کند.

اعلام ضوابط فاشیستی توسط جمهوری اسلامی، واکنش سریع و قدرتمند اعتراضی مردم و عقب نشینی فوری و مفتضحانه حکومت نشانه روشنی از این حقیقت است که جامعه ایران به کمتر از سرنگونی حکومت فاشیست اسلامی رضایت نمیدهد و با تمام قوا خود را برای به گور سپردن آن آماده میکند.

زنده باد آزادی، برابری، جمهوری سوسیالیستی!
سرنگون باد حکومت فاشیست اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران
۴ شهریور ۱۳۹۶ – ۲۶ آگوست ۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME