حزب کمونیست کارگری ایران- دو اطلاعیه کارفرمای سیمان مسجد سلیمان کارخانه را تعطیل کرد خانواده های کارگران روغن نباتی در زنجان نیز به تجمع پیوستند

کارفرمای سیمان مسجد سلیمان کارخانه را تعطیل کرد
کارگران همکاران بازداشتی را آزاد کردند
خانواده های کارگران باید به میدان بیایند!

کارفرما کارخانه سیمان مسجد سلیمان پس از اینکه متوجه شد ۴۸۰ کارگر کارخانه مصممند به اعتراض خود ادامه بدهند تا ۵ تا ۱۶ ماه حقوق معوقه خود را از حلقوم کارفرما بیرون بکشند، در هماهنگی با ارگانهای حکومت تصمیم گرفت کارخانه را تعطیل کند. کارخانه روز ۲۴ بهمن یعنی در ۳۸ مین روز اعتراض کارگران تعطیل شد. همزمان با تعطیل کارخانه کارفرما مسئولان فرمانداری مسجد سلیمان به کارگران قول دادند که مطالبات آنها را روز ۲۶ بهمن پرداخت کنند و کارگران تصمیم گرفتند موقتا به تجمع اعتراضی خاتمه دهند. اما همزمان صبح امروز ۲۵ بهمن سه نفر از کارگران توسط نیروهای سرکوب حکومت بازداشت شدند که با اعتراض کارگران پس از چند ساعت آزاد شدند. بازداشت کارگران به قصد مرعوب کردن آنها و ممانعت از ادامه اعتراضات کارگران است. لازم به توضیح است که هفته قبل نیز کارفرما سعی کرد با تهدید کارگران به اخراج، آنها را وادار به کار کند اما کارگران مرعوب تهدید او نشدند.

کارگران قادرند جلو تعطیلی کارخانه را بگیرند. ۳۸ روز اعتراض نشان داد که کارگران از اتحاد و اراده محکمی برای مبارزه برخوردارند. ضعف آنها این است که نیروی خود را به میدان نیاورده اند. تجربه کارگران هپکو در هفته گذشته نیز نشان داد که همراه کردن خانواده های کارگری و مردم شهر عامل موثری در موفقیت کارگران است. باید خانواده ها به میدان بیایند و همبستگی مردم شهر و هزاران خانواده کارگری دیگر که در موقعیت مشابهی هستند را جلب کنند.

حزب کمونیست کارگری کارگران سیمان مسجد سلیمان و خانواده های آنها را به یک مبارزه متحد و مستمر برای تحقق خواست هایشان فرامیخواند. حزب کارگران را به برپایی مجمع عمومی برای تصمیم گیری متحد و یکپارچه و اطلاع رسانی هرروزه به مردم فرامیخواند و از مردم شهر میخواهد به هر شکل که میتوانند از خواست های بحق کارگران در مقابل کارفرمای مفتخور و ارگانهای حکومتی همدست او حمایت کنند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳ فوریه ۲۰۱۷

خانواده های کارگران روغن نباتی در زنجان نیز به تجمع پیوستند

بدنبال حضور خانواده های کارگران هپکو در تجمع اعتراضی در روز ۱۹ بهمن، صبح امروز ۲۳ بهمن خانواده های کارگران روغن نباتی جهان در زنجان همراه با ۲۰۰ کارگر اخراجی این کارخانه در مقابل استانداری زنجان دست به تجمع اعتراضی زدند و خواهان بازگشت به کار فوری کارگران و پرداخت حقوق های معوقه شدند. ۲۰۰ کارگر این کارخانه بطور ناگهانی در اوایل بهمن اخراج شده اند و چندین تجمع اعتراضی کارگران در هفته های گذشته توسط کارفرما و ارگانهای دولتی حامی او بی جواب مانده است.

اقدام امروز کارگران زنجان و خانواده های آنها یک پیشروی در مبارزه آنها است. تجمعات و راهپیمایی های قدرتمند کارگران هپکو و حضور خانواده های آنها و دست زدن آنان به تحصن در شهر که به موفقیت آنان منجر شد، تاثیر مستقیمی بر گسترش اعتراضات کارگری و حضور خانواده های کارگری در تجمعات اعتراضی خواهد داشت.

کارگران کنتورسازی در زنجان نیز اخیرا بیکار شده و با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم میکنند. توصیه ما به کارگران این دو کارخانه و خانواده های آنها این است که مبارزه متحدانه و مشترک و مستمری را شروع کنند. تنها با به میدان آمدن کل نیرویمان میتوانیم استثمارگران و حکومت دزد و فاسد آنها را وادار به تسلیم کنیم.

فراخوان ما به ۱۷۰۰ کارگر صنایع آذر آب اراک نیز که چند ماه حقوق آنها و حق بیمه تعدادی از آنها پرداخت نشده این است که همراه با کارگران کارخانه آونگان که مشکلات مشابهی دارند و خانواده های خود دست به مبارزه ای سازمانیافته بزنند. کارگران هپکو آماده اند تجارب گرانبهای خود را با آنها در میان بگذارند. حزب کمونیست کارگری نیز قاطعانه پشتیبان آنها خواهد بود.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱ فوریه ۲۰۱۷

نظرات مسدود است.HOME