حزب کمونیست کارگری ایران-دو اطلاعیه در رابطه با اعتراضات کارگران هپکو و ادراب اراک

کارگران هپکو و آذرآب اراک دست به راهپیمایی و تجمع زدند

وزیر صنعت و معدن سفر خود به استان مرکزی را ملغی کرد 

کارگران کارخانه هپکو امروز ٨ شهریور دست به راهپیمایی در وسط شهر اراک زدند و در حالیکه شعار میدادند مشکل ما حل نشه اراک قیامت میشه خیابان ملک در مرکز شهر را بستند. بخشی از دستمزد کارگران هپکو از دیماه سال قبل تاکنون پرداخت نشده است.

همزمان با تجمع کارگران هپکو، کارگران آذرآب اراک نیز دست به تجمع در مقابل سازمان صنعت و معدن زدند و سپس بطرف استانداری راهپیمایی کرده و وارد محوطه استانداری شدند. کارگران آذرآب نیز شش ماه مزد طلب دارند. کارفرماهای این دو کارخانه بیمه کارگران به تامین اجتماعی را نیز پرداخت نکرده و نزدیک به ٣٠٠٠ کارگر این دو مرکز با مشکل تمدید دفترچه های خود روبرو هستند و در ماههای گذشته بارها دست به تجمع و راهپیمایی زده اند. راهپیمایی چندماه قبل کارگران هپکو و خانواده های آنها در مرکز شهر با شعار زیر بار ستم نمیکنیم زندگی انعکاس گسترده ای در سطح کشور داشت. این شعار سپس توسط بازنشستگان تکرار شد. شعار امروز آنها، مشکل ما حل نشه اراک قیامت میشه، نیز تکرار شعار کارگران فولاد اهواز است که چند هفته قبل در اهواز سر داده شد.

فضای شهر اراک بشدت اعتراضی است. کارگران کمباین سازی و ماشین سازی اراک و تعداد دیگری از کارخانه های بزرگ و کوچک این شهر نیز با مشکلات مشابهی مواجهند. فضا در این شهر و برخی دیگر از شهرهای استان مرکزی چنان اعتراضی است که وزیر صنعت و معدن سفر امروز خود به چند شهر استان مرکزی را لغو کرد.

مقامات حکومت بارها به کارگران این مراکز قول داده اند که به خواست های آنها رسیدگی کنند اما برای همه کارگران روشن است که این قول و قرارها پشیزی ارزش ندارد. کارگران باید دست به تجمعات همزمان و متحدانه بزنند، با حضور خانواده های خود در خیابان های شهر راهپیمایی کنند و حمایت و همبستگی مردم را جلب کنند. فضای اعتراضی عمومی در اراک زمینه حرکت های بزرگ و متحد کارگری را فراهم کرده است. تنها در این صورت است که کارگران موفق میشوند حقوق خود را از حلقوم مفتخوران بیرون بکشند و خواست های خود را به آنها تحمیل کنند. زیر بار ستم نمیکنیم زندگی و مشکل ما حل نشه اراک قیامت میشه و شعارهای مشابهی که قدرت و اتحاد کارگران را نشان بدهد توجه مردم را نیز جلب میکند و مفتخوران حاکم را به وحشت می اندازد. کارگران باید با قاطعیت در مقابل عناصری که سعی میکنند شعارهای مذهبی را در تجمعات آنها برجسته کنند و میان کارگران تفرقه بیندازند بایستند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٨ شهریور ١٣٩۶، ٣٠ اوت ٢٠١٧

کارگران هپکو و آذرآب اراک بازهم راهپیمایی و تجمع کردند

بار دیگر سرود “زیر بار ستم نمیکنیم زندگی” توسط کارگران ماشین سازی هپکو در خیابان های اراک طنین انداخت. سرودی که یادآو روزهای انقلاب ۵۷ علیه ستم حکومت شاه و امروز صدای اعتراض کارگران و دهها میلیون نفر از مردم علیه فقر و بیکاری و بی حقوقی و فساد و ستم های همه جانبه نظام اسلامی است.

روز ۱۲ اردیبهشت کارگران کارخانه هپکو در خیابان های اراک دست به راهپیمایی زدند و علیه نپرداختن چند ماه حقوق و عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما که آنها را با مشکل تمدید دفترچه های خود روبرو کرده است اعتراض کردند. کارگران هپکو روز ٨ شهریور نیز خیابان ملک را بستند و با شعار مشکل ما حل نشه، اراک قیامت میشه، عزم خود را برای تداوم مبارزه اعلام کردند.

در همین روز کارگران کارخانه آذر آب نیز در مقابل دفتر امام جمعه اراک، ساختمان دادگستری و مرکز صدا و سیمای استان مرکزی تجمع کردند و خواهان پرداخت فوری حقوق های خود، رفع مشکلات بیمه و از سر گیری فعالیت کارخانه شدند. ۱۸۰۰ کارگر این کارخانه از ۲۶ اردیبهشت اعتراضات دامنه داری را شروع کرده و اکثر روزها در حال تجمع در کارخانه و یا در مقابل مراکز دولتی بوده اند.

این دومین بار است که ظرف چند روز گذشته کارگران هپکو و آذرآب دست به تجمعات همزمان میزنند. اعتراضات کارگری در اراک به هپکو و آذرآب محدودنیست. کارگران کمباین سازی و ماشین سازی اراک و تعداد دیگری از کارخانه های بزرگ و کوچک این شهر نیز با مشکلات مشابهی مواجهند و فضا چنان اعتراضی است که وزیر صنعت و معدن در روزهای گذشته سفر خود به چند شهر استان مرکزی را لغو کرد و روز گذشته دو نماینده مجلس خواهان تشکیل کمیته‌ای متشکل از وزیر صنعت و معدن و مقامات استانداری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران مالی دولتی و مسئولان بانکی و سایر اشخاص و دستگاههای دولتی شدند.

کارگران هپکو و آذرآب میتوانند نقش مهمی در به میدان آوردن کارگران سایر مراکز کارگری در اراک و سازماندهی تجمعات بزرگ اعتراضی در این شهر داشته باشند. مطالباتی مانند افزایش دستمزد بالاتر از هزینه سبد زندگی، پرداخت فوری حقوق های معوقه و رفع مشکلات بیمه کارگران و نیز کار یا بیمه بیکاری برای جوانان و بیکاران شهر از جمله مطالباتی است که میتواند اکثریت مردم زحمتکش این شهر را علیه ظلم و ستم سرمایه داران و حکومت اسلامی شان متحد و یکپارچه به میدان آورد. حضور خانواده های کارگران در تجمعات اعتراضی نقشی کلیدی در تقویت مبارزات کارگران دارد. تنها با قدرت است که میتوان کارفرماها و ارگانهای دولتی را عقب راند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۴ سپتامبر ۲۰۱۷

 

نوشتن نظرHOME