حزب کمونیست کارگری ایران- دو اطلاعیه در رابطه با گسترش اعتراضات کارگر ی . بازنشستگان

اعتراضات کارگری در سراسر کشور ادامه دارد

کارگران فولاد اهواز

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز فراخوان اعتصاب در روز سوم بهمن دادند و اعلام کردند که در سوم بهمن کلیه خطوط تولید شرکت را متوقف کرده و دست به اعتصاب خواهند زد. کارگران اعلام کرده اند تنها در صورتی که دو ماه از حقوق معوقه آنها پرداخت شود، حاضر به راه اندازی تولید خواهند شد.

معلمان یزد

روز دوم بهمن ماه معلمان حق التدریس در یزد به خاطر ده ماه حقوق معوقه دست به تجمع زدند. این معلمان ماهانه ٧٠٠ هزار تومان حقوق میگیرند.

کارگران کارخانه های لنت خرم آباد

روز اول بهمن کارگران کارخانه های لنت خرم آباد (شرکت رازمهر) در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و عدم پرداخت ٩ ماه حقوق مقابل اداره کار تجمع کردند.

جوانان جویای کار اهواز

روز ٢ بهمن جوانان جویای کار در بخش اسماعیلیه اهواز با خواست شغل در محل دروازه شرقی کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

روز ٣٠ دی نیز تعدادی از جوانان بیکار در اهواز با درخواست کار مقابل شرکت توسعه نیشکر امیرکبیر تجمع کردند. در تقابل با این تجمع نیروی انتظامی در محل حاضر شد.

کارگران شرکت سنگ آهن سیرجان

روز دوم بهمن جمع زیادی از کارگران و کارکنان شرکت سنگ آهن گهر زمین در سیرجان دست به اعتصاب زدند. اعتصاب به دلیل کم بودن حقوق پایه، کارانه و دیگر مزایا است.

کارگران صابون سازی خرمشهر

روز ٢ بهمن کارگران صابون سازی خرمشهر در اعتراض به بلاتکلیفی پنج ساله و عدم دریافت حقوق به مدت پنج سال مقابل مسجد جامع این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران کارگاه مترو تهران

کارگران کارگاه مترو تهران در اعتراض به یکسال حقوق معوقه که بالغ بر ٢ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان می‌باشد، در خیابان کریم خان دست به تجمع زدند.

کارگران کاغذ سازی هفت تپه

روز اول بهمن کارگران کاغذسازی هفت تپه به اعتراضشان ادامه دادند. در ادامه این حرکت محمودی رئیس اداره کار شوش با کارگران وارد مذاکره شد. ٧٠٠ کارگر کاغذ سازی پارس بخاطر تعویق پرداخت دستمزدها، عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و کاهش روزانه ٣۵٠٠ تومان سطح دستمزدها و با خواست قراردادهای مستقیم دست به اعتصاب زدند.

کارگران خدمات شهری زنجان

روز ٣٠ دی کارگران خدمات شهری منطقه ٢ زنجان در اعتراض به واگذاری امور فعالیت های خود به بخش خصوصی و خطر بیکارسازی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند.

کارگران بازنشسته کیان تایر

کارگران بازنشسته کیان تایر در ادامه اعتراضات خود برای ساعت ١٢ ظهر روز ٣ بهمن فراخوان تجمع در مقابل ساختمان وزارت صنعت و معدن دادند. روز اول بهمن نیز کارگران کیان تایر در همین محل تجمع داشتند.

کارکنان سازمان آب تهران

در روزهای اول و دوم بهمن، کارکنان سازمان آب تهران در اعتراض به تعویق در پرداخت دستمزد خود در خیابان فاطمی دست به تجمع زدند.

نیروهای جنگلبانی چالوس

روز ٣٠ دی نیروهای جنگلبانی چالوس به دلیل عدم دریافت چند ماه حقوق و‌مزایا دست به اعتصاب زدند.

کارگران کیان کرد

روز ٣٠ دی، کارگران کیان کرد در اعتراض به تعویق در پرداخت مزد خود در مقابل کارخانه تجمع کردند.

کارگران کنگان

روز ٣٠ دی کارگران فاز ١۴ شرکت احداث کنگان در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه حقوق دست به تجمع زدند.

بازنشستگان

بازنشستگان کشوری، لشگری، تامین اجتماعی، فولاد، ذوب آهن و … برای پیگیری خواستهایشان به تجمع در ساعت ده صبح  روز ٨ بهمن فراخوان داده اند.

کارگران ابنیه راه آهن تهران و آذربایجان

روز یک بهمن کارگران ابنیه راه آهن در تهران و آذربایجان غربی در مقابل مجلس دست به تجمع زدند.

کارگران خط و ابنیه فنی زاگرس در دوم بهمن در مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. کارگران ابنیه زاگرس برای ساعت هفت صبح ٣ بهمن نیز فراخوان به تجمع داده اند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢ بهمن ١٣٩۶، ٢٢ ژانویه ٢٠١٧

بازنشستگان باز هم میایند

بازنشستگان کشوری، لشگری، تامین اجتماعی، فولاد، ذوب آهن و … همچنان به خواسته های خود دست نیافته اند و برای دستیابی به حقوقشان بار دیگر به خیابان می آیند تا خواست های خود از جمله افزایش دستمزد بالای خط فقر، درمان رایگان و با کیفیت بالا، اجرای قوانین معوقه، روشن شدن وضعیت صندوقها و … را به کرسی بنشانند.

این مبارزه شایسته همه گونه حمایت است. حمایت از خواست های بازنشستگان را باید به یک جنبش همگانی تبدیل کرد. آنها از کارگران مراکز مختلف تا معلمان، از دانشجویان تا تشکل های مختلف پیشرو و آزادیخواه و همه فعالین اجتماعی انتظار حمایت دارند. تحکیم همبستگی میان بخش های مختلف مردم یک امر مبارزاتی مهم بویژه در شرایط کنونی است. مردمی که عزم کرده اند اوضاع را بطور بنیادی تغییر دهند، لازم است همبستگی میان خود را هرچه بیشتر در مقابل دشمنان خود تحکیم کنند.

بازنشستگان اعلام کرده اند “همه میاییم”. بازنشستگان قرار است روز یکشنبه ٨ بهمن ساعت ١٠ صبح در مقابل مجلس تجمع کنند. حزب کمونیست کارگری کلیه خانواده های بازنشستگان و همه مردم معترض را به شرکت در این تجمع فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٩ دیماه ١٣٩۶، ١٩ ژانویه ٢٠١٨

نوشتن نظرHOME