حزب کمونیست کارگری ایران-دختر خیابان انقلاب فورا باید آزاد شود

دختر خیابان انقلاب فورا باید آزاد شود

انقلاب ایران علیه جمهوری اسلامی یک پدیده زنده و هیجان انگیز است که به حرکت در آمده و هیچکس تردیدی ندارد که به دوره تاریک حاکمیت اسلامی سرمایه داران پایان خواهد داد. یکی از سمبلهای جالب و محبوب این انقلاب “دختر میدان انقلاب” است که امروز در ایران همه کس در مورد او سخن میگوید. دختری که درست در آستانه خیزش اخیر مردم ایران، در برابر چشمان ماموران حکومت اسلامی با جسارت حجاب از سر برگرفت و در روز روشن در خیابان انقلاب حجابش را بر سر چوب چرخاند و فیلمش در سراسر جهان خبر ساز شد. دختر میدان انقلاب با حرکت جسورانه اش در قلب همه مردم ایران جای گرفته است و به صدای میلیونها زن خشمگین از آپارتاید اسلامی و حجاب اسلامی تبدیل شده است. اکنون گزارش شده است که این دختر ویدا موحد نام دارد، مادر یک کودک ١٩ ماهه است و جمهوری اسلامی او را بعد از نمایش بی حجابی در خیابان انقلاب دستگیر کرد و مدت کوتاهی بعد او را آزاد کرد اما بعد از اینکه نام او بر سر زبانها افتاد دوباره ویدا را دستگیر کرد و دیگر خبری از او در دست نیست.

ما مردم موظفیم نه فقط ویدا موحد را که با جسارت، خروش مردم علیه حکومت اسلامی را نمایندگی کرد، با اعتراضات وسیع خویش از چنگ دژخیمان اسلامی نجات دهیم، بلکه موظفیم این بار همه ما صدای او باشیم. موظفیم با همان جسارت نشان دهیم که ویدا موحد تنها نیست. میلیونها زن و مرد در این کشور با احساس انسانی دختر میدان انقلاب همراهند و در هر فرصتی دختر میدان انقلاب را نمایندگی خواهند کرد.

کارزاری در دفاع از دختر میدان انقلاب تحت عنوان “دختر میدان انقلاب کجاست؟” و “ما همه ویدا موحد هستیم” در مدیای اجتماعی به جریان افتاده است. باید فعالانه از این کارزار حمایت کرد و نه فقط در رسانه های اجتماعی بلکه در همه جا این سوال را در برابر حکومتیان قرار داد که “دختر میدان انقلاب کجاست؟” و آنها را برای آزادی فوری او زیر فشار جدی قرار داد. علاوه بر این ما باید حجاب اسلامی و کل سنتها و قوانین اسلامی را با همان جسارت ویدا موحد از زندگی خود کنار زنیم و به دور اندازیم و جنبش وسیعی را همگام با دختر میدان انقلاب در جامعه به جریان در آوریم.

حزب کمونیست کارگری از همه مردم بویژه جوانان میخواهد که برای آزادی ویدا موحد فعالانه تلاش کنند و همچنین به اشکال مختلف حرکت ویدا موحد را ادامه دهند و به جمهوری اسلامی نشان دهند که صدای دختر میدان انقلاب را صد چندان قدرتمندتر فریاد خواهند زد. جمهوری اسلامی و حجاب اسلامی و کل قوانین اسلامی باید از زندگی اجتماعی مردم کنار زده شود و همه مردم در آزادی و رفاه و منزلت زندگی کنند. این خواست مردم شریف ایران است که انقلاب آتی بی تردید آنرا عملی خواهد کرد.

 

زنده باد انقلاب انسانی برای جامعه انسانی

زنده باد سوسیالیسم

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۵ بهمن ۱۳۹۶،  ۲۵ ژانویه ۲۰۱۸

 

نوشتن نظرHOME