حزب کمونیست کارگری ایران-تجمع سراسری بازنشستگان فولاد و خانواده هایشان روز ۲۹ آبان در تهران

تجمع سراسری بازنشستگان فولاد و خانواده هایشان
روز ۲۹ آبان در تهران

بازنشستگان فولاد دور قدرتمندی از تجمعات اعتراضی را شروع کرده اند. یک هفته است در اصفهان در مقابل استانداری و دفتر بازنشستگی تجمع کرده اند و روزهای ۲۴ و ۲۵ آبان ماه در خیابان های مرکزی اصفهان راهپیمایی کردند و به عدم پرداخت بموقع حقوق اعتراض کردند. در ادامه این تجمعات به کارگران فولاد در سراسر کشور و خانواده های آنها فراخوان داده اند که روز ۲۹ آبان در تهران دست به تجمع بزنند.

بازنشستگان در پوستری که به این مناسبت و با امضای کانون بازنشستگان ذغال سنگ اصفهان و کانون بازنشستگان ذغال سنگ کرمان صادر کرده اند تاکید کرده اند که حتی اگر حقوق مهرماه آنها هم داده شود، معلوم نیست حقوق ماههای دیگر بموقع پرداخت شود. شعار حقوق ماهیانه حق مسلم ماست که توسط بازنشستگان فولاد در اصفهان سر داده شد خواست میلیون های کارگری است که حقوقشان توسط کارفرماها و ارگان های مختلف دولتی بالا کشیده شده است. بازنشستگان فولاد روز ۱۶ آبان نیز در مقابل وزارت کار دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

بازنشستگان خواهان حقوق بالاتر از ۴ میلیون، بیمه کارآمد و درمان رایگان و پرداخت بموقع حقوق های خود هستند و بارها در تجمعات این خواست ها را فریاد زده و علیه اختلاس مقامات و تبعیضات مختلف اعتراض کرده اند.

با تمام قوا از بازنشستگان و خواست هایشان حمایت کنیم. جا دارد که کارگران مراکز مختلف و تشکل های کارگری در سراسر کشور، بازنشستگان لشگری و کشوری و تامین اجتماعی، معلمان و دانشجویان، و نهادها و فعالین جنبش های پیشرو و آزادیخواه با بازنشستگان فولاد اعلام همبستگی کنند، فراخوان های آنها را همه جا منتشر کنند و‌ خبررسانی کنند، در تجمعات آنها شرکت کنند، به آنها پیام همبستگی بدهند و موجی از همبستگی با کارگران بازنشسته فولاد به راه اندازند. دوره گسترش اعتراضات سراسری و شکل دادن به همبستگی سراسری میان مردم فرارسیده است.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۵ آبان ۱۳۹۶، ۱۶ نوامبر ۲۰۱۷
Avsnitt för bifogade filer

نظرات مسدود است.HOME