حزب کمونیست کارگری ایران-بازنشستگان فولاد در تهران تجمع کردند

بازنشستگان فولاد در تهران تجمع کردند

صبح روز دوشنبه ٢٩ آبان بازنشستگان صنعت فولاد بنا بر فراخوان قبلی در مقابل مجلس اسلامی تجمع کردند. در این تجمع اعتراضی باز نشستگان از استان های تهران، البرز، استان مرکزی، کرمان، خوزستان، اصفهان و گیلان شرکت داشتند. خواست فوری بازنشستگان فولاد پرداخت به موقع حقوقها و هزینه های جاری درمانی است. این چندمین تجمع کارگران بازنشسته فولاد است.

به گفته بازنشستگان هر ماه مستمری بازنشستگی آنها با تاخیر پرداخت می شود و از سال ۹۱ تا کنون نیز بخشی از مطالبات مربوط به اجرای احکام معلق شده و حق سرپرستی و حق سختی کار آنها پرداخت نشده است. بازنشستگان فولاد در تجمعاتشان بارها اعتراض خود را به دستمزدهای چند بار زیر خط فقر اعلام کرده و بر خواستهای پرداخت فوری دستمزدها، افزایش حقوقها به بالای ۴ میلیون تومان و درمان رایگان تاکید کرده اند. بازنشستگان همچنین خواهان اختصاص بودجه دولتی برای تامین منابع مالی پرداخت مستمری بازنشستگی خود هستند. بازنشستگان فولاد اعلام کرده اند تا زمانی که به خواست هایشان پاسخ داده نشود دست به تجمع هر روزه در مقابل دفاتر فولاد در شهرهای مختلف خواهند زد.

مبارزه کارگران بازنشسته فولاد اعتراضی سراسری است که در بخش های مختلف جنبش کارگری در حال گسترش است و زمینه را برای تجمعات گسترده تر و تشکل توده ای و سراسری کارگران فراهم کرده است.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲۹ آبان ۱۳۹۶، ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME