حزب کمونیست کارگری ایران-اعتصابات و تجمعات کارگری ادامه دارد تجمع گروهی از کارگران تعمیرات خطوط راه آهن شمال شرق

اعتصابات و تجمعات کارگری ادامه دارد

تجمع گروهی از کارگران تعمیرات خطوط راه آهن شمال شرق

گروهی از کارگران تعمیرات خطوط راه‌آهن شمال شرق به خاطر پرداخت نشدن سه ماه مزد و پنج ماه حق بیمه از روز ٢٣ دی دست به اعتراض زدند. این کارگران از طریق شرکت پیمانکاری تراورس در خطوط راه‌آهن شمال شرق مشغول به کار هستند و هر کدام ۴ تا ٨ سال سابقه کاری دارند. کارگران از صبح دیروز با اعتراض در محل کارشان خواستار پیگیری مطالبات خود از کارفرما شده‌اند. شرکت تراورس در نواحی ریلی کشور حدود ٧ هزار کارگر دارد که مجموع این کارگران به این شرایط اعتراض دارند و در هفته های گذشته در برخی شهرها دست به اعتصاب و اعتراض زده اند.

تجمع کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در کنگان

صبح امروز ٢۴ دیماه حدود صد نفر از کارگران پیمانکاری پارس جنوبی در اعتراض به معوقات مزدی دست از کار کشیدند و دست به تجمع زدند. دستمزد این کارگران که در فازهای ٢٢، ٢٣ و ٢۴ پارس جنوبی مشغول به کار هستند از ابتدای پاییز پرداخت نشده است.

اعتصاب کارگران معدن طزره

از صبح روز ٢٣ دی ۶٠٠ نفر از کارگران شیفت صبح معدن زغال سنگ طرزه از زیرمجموعه‌های معادن زغال سنگ البرز شرقی، در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه مطالبات خود دست به اعتراض زدند. بدنبال این اعتراض امروز ٢۴ دیماه یک ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شد.

اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد

صبح ٢۴ دی ماه کارگران بخشهایی از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بابت عدم دریافت حقوق مهرماه و همچنین ماههای بهمن و اسفند ٩۴ دست از کار کشیدند. کارگران بخشهای کشاورزی، بازرگانی، خدمات و کارگران رسمی بخش تجهیزات در اعتراض به خلف وعده کارفرما بابت پرداخت حقوق معوقه مهرماه امسال و بهمن و اسفند ٩۴ دست از کار کشیدند و در مقابل دفتر مدیریت خدمات و پشتیبانی تجهیزات امور اداری بازرگانی تجمع کردند. خطیبی نماینده اسد بیگی به میان کارگران آمد و شروع به سخنرانی کرد و از اوضاع بد اقتصادی کشور گفت و اینکه نمیتوانند هیچ قولی بابت پرداخت مطالبات بدهند. کارگران او را هو کردند و مانع ادامه سخنرانی او شدند.

در ساعت ١١ و ۴۵ دقیقه دیشب ٢٣ دی ماه نیز کارگران کارخانه و کشاورزی و بعضی دیگر از قسمتهای شرکت دست به اعتصاب دو ساعته زدند و تولید شکر و آسیاب های الف و ب را در اعتراض به خلف وعده های مکرر کارفرما و دولت متوقف کردند و در محوطه یارد بهره برداری شرکت تجمع کردند. صبح ٢٣ دیماه نیز تعدادی از کارگران بخش کشاورزی و آبیاری در محوطه شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

کارکنان موسسه حامی و برگ زیتون تجمع کردند

٢٣ دی، جمعی از کارکنان موسسه حامی مهربانو و باشگاه برگ زیتون در اعتراض به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی دست به تجمع اعتراضی زدند.

نگهبانان شهرداری رشت تجمع کردند

شنبه ٢٣  دی، نگهبانان شهرداری رشت درمقابل درب شرکت نظم گیل در پی عدم دریافت حقوق در سه ماه گذشته دست به تجمع زدند

اعتراض کارگران پتروشیمی تندگویان ادامه دارد

اعتراض کارگران یکی از واحدهای پتروشیمی تندگویان بخاطر تعویق پرداخت مزدشان وارد پنجمین روز خود شد.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢۴ دی ١٣٩۶، ١۴ ژانویه ٢٠١٨

 

نظرات مسدود است.HOME