حزب کمونیست کارگری ایران-اطلاعیه شماره ۶ آتش خشم مردم زبانه میکشد حمله به مراکز سرکوب حکومت شروع شده است

اطلاعیه شماره ۶

آتش خشم مردم زبانه میکشد

حمله به مراکز سرکوب حکومت شروع شده است

با تاریک شدن هوا در روز نهم دیماه ابعاد حضور مردم در تظاهرات ها همه جا بسرعت گسترش یافت و اعتراضات ابعاد تازه ای گرفت. حمله به مراکز سرکوب در شهرهای مختلف شروع شده است. در اهواز گفته میشود ۵۰ هزار نفر تا ساعت ۱۲ شب در خیابان بوده اند. سنندج به تظاهرات پیوست. مردم خشمگین و انقلابی، دادگستری کاشان را مورد حمله قرار دادند و پوستر خامنه ای را آتش زدند، یک فرمانداری را در استان خرم آباد آتش زدند و به تعدادی از مراکز دولتی حمله کردند، در مشهد موتورهای سرکوبگران را آتش زدند و سرکوبگران را تار و مار کردند، فرمانداری اراک توسط مردم تصرف شد، در تهران به پایگاه های بسیج حمله کردند، در کرج موتورهای سرکوبگران را به آتش کشیدند، در زنجان و شهسوار بسیجیان را تار و مار کردند، در ملایر دفتر امام جمعه را سنگباران کردند، در بندرعباس بنر خامنه ای را آتش زدند، در شیراز با شعار توپ تانک مسلسل بنر قاسم سلیمانی را و در کرمانشاه پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند.

زنده باد مردم انقلابی

سرنگون باد جمهوری اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران

۹ دیماه ۱۳۹۶، ۳۰ دسامبر ۲۰۱۷


www.wpiran.org
www.rowzane.com
www.anternasional.com
www.barabary.com
www.newchannel.tv
markazi.wpi@gmail.com
Siamak Bahari
Tel & SMS: 0046-739318404
Fax: 0046 8 6489716
E.Fax:12677904636

نوشتن نظرHOME