حزب کمونیست کارگری ایران-از مبارزه پرستاران قاطعانه حمایت کنیم!

 

از مبارزه پرستاران قاطعانه حمایت کنیم!

پرستاران با کارزاری با خواست اجرای تعرفه خدمات پرستاری، اعتراضاتشان را از سر گرفته اند.

پرستاران در ٢١ آذر ماه در شبکه های اجتماعی کارزار خود را شروع کرده اند. این مبارزه را باید تقویت کرد.

تعرفه خدمات پرستاری در سال ١٣٨۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما به بهانه‌های مختلف هنوز اجرایی نشده است. اجرای تعرفه خدمات پرستاری مبلغی به حقوق های زیر خط فقر پرستاران اضافه میکند. پرستاران همچنین بخشی از معوقات خود را در برخی بیمارستانها دریافت نکرده اند.

پرستاران بارها اعلام کرده اند که حقوق آنها باید بالاتر از خط فقر ۴ میلیون باشد. این خواست فوری کل طبقه کارگر است و به خواستی توده ای و سراسری تبدیل شده است. این بار پرستاران در مدیای اجتمای اعتراضشان را سازمان داده اند و فصل جدیدی از مبارزات خود را شروع کرده اند.

بعلاوه پرستاران خواستهای دیگری دارند که محورهای اصلی آن عبارتند از لغو اضافه کاری های اجباری، استخدام پرستار به میزان مورد نیاز و کاهش فشار بالای کار بر آنان، استخدام رسمی پرستاران پیمانی، بالابردن استاندارد بهداشتی بیمارستانها، و پایان دادن به حقوق های نجومی برخی پزشکان و مدیران. تحقق این خواست ها مستقیما در خدمت بالابردن سطح استاندارد درمان در بیمارستانها برای همه مردم است. طرح این خواستها و خواست درمان رایگان برای همه، به سطح استاندارد درمان و بهداشت در جامعه مستقیما ربط دارد و خواست هایی مربوط به کل جامعه است. خواست ها و مبارزات برحق پرستاران لازم است از طرف توده های وسیع مردم، از جانب کارگران و دانشجویان، بازنشستگان و اقشار مختلف مردم زحمتکش قاطعانه مورد حمایت قرار گیرد.

حزب کمونیست کارگری حمایت قاطع خود را از مبارزه پرستاران اعلام میکند و از کلیه تشکل های کارگری، از کلیه بازنشستگان، معلمان و کارگران، از دانشجویان و کلیه مردم آزادیخواه در سراسر کشور میخواهد به هر شکل که میتوانند از پرستاران حمایت کنند. امروز بیش از هر زمان لازم است همبستگی مان را در مقابل مفتخوران حاکم گسترش دهیم و مبارزات یکدیگر را با تمام توان تقویت کنیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٣ اردیبهشت ١٣٩۶، ١۴ دسامبر ٢٠١٧

 

نظرات مسدود است.HOME