حزب کمونیست کارگری ایران-ترور در منچستر بار دیگر تروریسم اسلامی جنایتی هولناک آفرید

ترور در منچستر
بار دیگر تروریسم اسلامی جنایتی هولناک آفرید

یک انفجار تروریستی در ساعات پایانی کنسرت “آریانا گرانده” در شهر منچستر در دوشنبه شب ۲۲ مه منجر به کشته شدن ٢٢ انسان بیگناه و زخمی شدن ۵٩ نفر گردید. قربانیان این جنایت عمدتا جوانان و نوجوانان و بعضا کودکان بوده اند. گروه اسلامی داعش مسئولیت این کشتار وحشیانه را بعهده گرفته است، بی شرمانه اعلام کرده است که “یکی از سربازان خلافت” این کار را “در تجمع صلیبیون” انجام داده است!

حزب کمونیست کارگری این جنایت را قویا محکوم میکند. قلب ما با قربانیان و خانواده ها و عزیزان این فاجعه تروریستی است. قلب ما با پدران و مادرانی است که فرزندان و عزیزان خود را از دست داده اند.

این جنایت تروریستی گوشه ای از تهاجم وحشیانه تروریسم اسلامی علیه تمدن و آزادیخواهی و شادی و انسانیت است که در هر گوشه جهان که پرسه میزند، جنایت و تباهی و سیاهی خلق میکند. تاریخ جنبش اسلامی، از ایران اسلام زده و افغانستان و عراق گرفته تا لیبی و سوریه و هر گوشه دیگری از جهان، تاریخ کشتار و تبهکاری است.

برای نابودی این جریان باید به میلیتاریسم و قلدرمنشی و سرکوبگری پایان داد. دول غربی و در راس آنها دولت آمریکا و همچنین دولت روسیه با سیاست های ارتجاعی شان در منطقه سهم بزرگی در شکل دادن به دولت ها و دار و دسته های اسلامی دارند. بشریت آزادیخواه باید در سطح جهان در مقابل این دولت ها و سیاست های جنایتکارانه آنها و همینطور جریانات راسیستی که به جنبش اسلامی زمینه رشد میدهند قاطعانه بایستد. برای نابودی توحش اسلامی، برای خلاصی بشریت از چنگال این تبهکاران باید دولتهای اسلامی را با یک خیزش و انقلاب توده ای بزیر کشید و ریشه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این جریانات را خشکاند.

باید بشریت را از شر تروریسم اسلامی خلاص کرد. و این یکی از اهداف سیاسی کمونیسم کارگری است.

حزب کمونیست کارگری ایران
۲ خرداد ۱۳۹۶، ۲۳ مه ۲۰۱۷
Avsnitt för bifogade filer

نظرات مسدود است.HOME