جمعی از فعالین کارگری درخارج از ایران-عفرین را برای دولت فاشیستی ترکیه به کوبانی تبدیل کنیم!

عفرین را برای دولت فاشیستی ترکیه به کوبانی تبدیل کنیم!

روز شنبه ۲۰ ژانویه ارتش ترکیه از طریق هوا و زمین و با استفاده از نیروهای شبه نظامی «ارتش آزاد سوریه» تهاجم نظامی به کانتون عفرین در کردستان سوریه را آغاز کرد. یگان‌های مدافع خلق (ی‌پگ) از کشته شدن تعدادی از مردم در اثر بمبارانهای ارتش ترکیه خبر داد . سوریه سالهاست به محل تلاقی دولت های سرمایه داری جهان و منطقه تبدیل شده است و انواع دستجات نظامی ارتجاعی مورد حمایت دولت های امریکا و روسیه مردم سوریه را به خاک سیاه نشانیده اند . دولت های ارتجاعی در منطقه، ایران و عربستان و ترکیه نیز در صف بندی های نظامی سوریه، اهداف خود را تعققیب کرده و میکنند . اکنون تهاجم نظامی ارتش ترکیه با استفاده از بیشترین تجهیزات و از زمین و هوا علیه کانتون عفرین و تبلیغات فاشیست ناسیونالیستی و مذهبی دولت ترکیه و در راس آن اردوغان، اهداف معینی را تعققیب می کند که تنها با اتکا به نیروی توده ای منطقه کردستان و به شیوه کوبانی می توان آن را خنثی کرد .

دولت اردوغان در ترکیه، با اتکا به صندوق بین المللی پول درپیشبرد سیاست های اقتصادی سرمایه داری جهانیچند صباحی سرمایه داری ترکیه را تحرک بخشید وبه الگویی برای دولت های سرمایه داری منطقه تبدیل شد. با خیزش کشورهای عربی زمان کوتاهی طول نکشید تا سیاست های اقتصادی دولت ترکیه  که  به وام های بانک جهانی متکی بود همچون حبابی ترکید و از دموکراتیزاسیون فرمایشی به اقتدارگرایی آشکار در داخل و خارج از ترکیه مبدل شد. ارتجاع داعش در منطقه که نقطه اتکای دولت فاشیستی ترکیه در بازسازی برای تقویت موقعیت داخلی وخارجی اش گردید  با استقامت کوبانی در مقابل آن و بیرون راندنش جایگاه دولت ترکیه را متزلزل ساخت .  دولت ترکیه بعد از کودتا و نیز رفراندم اکنون دربحران سیاسی شکننده ای بسر می برد و حمله اخیرش به عفرین را در چنین مسیری می توان دید و بویژه استقلال مردم در کردستان یکی از مشکلات عدیده اش بوده و هست .

اتکای دولت ترکیه به ارتجاع فاشیست مذهبی داعش و نیز فاشیست ناسیونالیستی ترکیه در حمله به مردم کردستان در عفرین، که جامعه را به شیوه خود اداره می کنند در انطباق با سیاست های دولت های ارتجاعی ایران و عراق و سوریه وعلیه مردمی است که در مناطق کردنشین زندگی می کنند . بی شک این تهاجم  توسط گرایش آزادیخواهانه در سراسر جهان محکوم شده و خواهد شد و چه بسا دولت ها را به قبول محکوم کردن آن وا خواهد داشت. انعکاس طبیعی حمایت بخش های عظیمی از مردم در منطقه و بویژه در ترکیه و نیز مناطق کرد نشین ایران و عراق و سوریه را در پی خواهد داشت و بی شک با بسیج توده ای در بعدی جهانی و اتکای منطقه عفرین به نیروی توده ای خود، این منطقه نیز برای دولت ترکیه همچون داعش درکوبانی  تبدیل خواهد شد.

در مقابل تهاجم نظامی ترکیه به عفرین، با اتکا به استقامت توده ای همصدا شویم!

جمعی از فعالین کارگری درخارج از ایران

ژانویه ۲۰۱۸

jamefaalinkargari@gmail.com

 

نظرات مسدود است.HOME