تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران-آلمان-مراسم جمهوری اسلامی در هتل «ماریتیم» برلین باید فورا لغو شود!

مراسم جمهوری اسلامی در هتل «ماریتیم» برلین باید فورا لغو شود!

در شرایطی که مردم ایران در سراسر کشور دست به تظاهرات زده و با صدای بلند اعلام میکنند که جمهوری اسلامی باید برود، هتل «ماریتیم” در برلین تسهیلات برگزاری مراسم برای حمهوری اسلامی فراهم کرده و رسما دارد به مردم ایران دهن کجی میکند. جمهوری اسلامی ۳۹ سال است مشغول جنایت هرروزه علیه مردم ایران است و این را مردم در سراسر دنیا میدانند و در تلاش و آرزوی مردم ایران خود را شریک میدانند.

در کارنامه سیاه جمهوری اسلامی هزاران اعدامی، صدها هزار زندانی، اعدام کودکان، دستگیری معلمان، کارگران، زنان و دانشجویان در کنار تحمیل فقر، بیکاری، سرکوب احزاب سیاسی مخالف و … ثبت بوده و هزاران شاکی و شاهد دارد. جمهوری اسلامی حکومت آپارتاید جنسی است و هزاران زن را بدلیل عدم رعایت قوانین اسلامی به زندان انداخته، یا به صورتشان اسید پاشیده است. جمهوری اسلامی حامی تروریسم اسلامی و از سازماندهندگان ترور مخالفان در خارج کشور، از جمله ترور میکونوس در برلین می باشد. مسئولان و مقامات رده بالای این حکومت از طرف اینترپول تحت تعقیب می باشند.

هتل«ماریتیم» با این تصمیم در کنار چنین حکومتی قرار گرفته و بدون تردید این اقدام با انزجار وسیع مردم ایران مواجه میشود. از مسئولان هتل «ماریتیم» میخواهیم که از گذاشتن هرگونه امکانی در اختیار جمهوری اسلامی خودداری کند. در غیر اینصورت مخالفان جمهوری اسلامی به هر اقدامی برای جلوگیری از برگزاری این مراسم دست زده و با برگزاری تظاهرات در مقابل این هتل، دست اندرکاران هتل «ماریتیم» را بی آبرو خواهند کرد. از مدیران این هتل میخواهیم تا دیر نشده این مراسم را لغو کنند.

ما مخالفان جمهوری اسلامی را فرامیخوانیم خود را آماده کنند تا چنانچه هتل «ماریتیم» همچنان بر تصمیم خود پافشاری کرد روز ۱۲ فوریه دست به تظاهرات در مقابل این هتل بزنند.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران-آلمان

٢ فوریه ۲۰۱۸

نوشتن نظرHOME