تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایرا-ایرانیان مقیم خارج با تمام قوا و همراه با مردم در ایران به میدان بیایید‌

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

ایرانیان مقیم خارج با تمام قوا و همراه با مردم در ایران به میدان بیایید‌

دور تازه ای از اعتراضات مردم علیه جمهوری اسلامی در داخل کشور شروع شده است. مردم در چند روز گذشته در شهرهای مختلف در ابعاد وسیعی به خیابان آمده‌اند و با صدای رسا اعلام می‌کنند که جمهوری اسلامی نمی‌خواهند، که دیگر فقر و فلاکت و بیحقوقی را تحمل نمی‌کنند، که حکومت دزدان و قاتلان اسلامی باید گورش را گم کند.

درست در روزهایی که حکومت سرگرم برپایی مضحکه “۹ دی” بود، پاسخ دندان شکنی از مردم معترض و جان به لب‌ رسیده گرفت.

صدها هزار انسان شریف و آزادیخواه در خارج کشور نیز در حمایت از این مبارزات باید به صحنه بیایند و صدای اعتراض و مبارزه جویی و حق طلبی مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند و دول غربی را برای متوقف کردن سیاست مماشات و مصالحه جویی با جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهند.

ما همه مردم شریف و آزادیخواه را فرا می‌خوانیم که در این روزهای حساس و تعیین کننده، متحد و یکپارچه خود را برای تظاهرات در حمایت از مبارزات مردم در داخل کشور آماده کنند. بساط جمهوری اسلامی در خارج کشور باید برچیده شود. باید افکار عمومی را هرچه بیشتر از مبارزه حق طلبانه مردم مطلع کرد و حمایت و همبستگی آنها را جلب کرد.

در هر شهری که هستید به صف تظاهراتی که در روزهای آینده اعلام میشود بپیوندید و یا پیشقدم شوید و تظاهرات را سازمان دهید.

هرچه گسترده‌تر باد مبارزات مردم ایران برای رهایی از شر حکومت اسلامی

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

۸ دیماه ۱۳۹۶، ۲۹دسامبر ۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME