بیژن کلهر-افزایش دستمزد در گرو اتحاد و مبارزه متشکل ما کارگران است!

افزایش دستمزد در گرو اتحاد و مبارزه متشکل ما کارگران است!

بیژن کلهر

 در دوره که با افزایش مواد اولیه کالا که در خارج از کشور خریداری می شود و سرمایه به سودهای گذشته دست پیدا نمیکند، و در دوره که قصد دارن “سرمایه گذاری خارجی” را به ایران جذب کنند، در دوره ای که مراکز زیادی به ورشکستگی کشانیده شده است و میلیوها کارگر را بیکار و بدون حداقل امکانات اخراج گردیده اند، ووو، رژیم سرمایه داری اسلامی سعی دارد برای جبران بحرانها و ورشکستگی ها و دادن نیروی کار ارزان به سرمایه داران داخلی و خارجی از طریق دادن دستمزد باز هم کمتر به کارگر سود ببرد و کمبودهای خود را جبران کند. هر سال حداقل دستمزد چهار تا پنج برابر زیر خط فقر را به طبقه کارگر تحمیل نموده اند و بنظر میرسد برای سال آینده نیز همین سیاست جنایتکارانه را دارند و قصد دارند بیشتر دست رنج کارگران را  به غنیمت بگیرد.

 دستمزد همزمان با تورم در حال حرکت باید باشد. اگر تورم بالا باشد و دستمزد همان دستمزد گذشته باشد کمر هر کارگری را زیر تورم سامان آور خم می کند. اما تورمی که خود کارگران و رهبران آنرا محاسبه میکنند نه فقط دولت و سرمایه داران. کارگران برای زنده ماندن باید دستمزد حداقلی داشته باشند که توان خرید نان و ماست و سبزی حداقل داشته باشند که بتوانند روز بعد به سر کار بروند. افزایش دستمزد  بر اساس تصمیم نمایندگان واقعی و منتخب کارگران، نه نمایندگان و دلالان که به اسم کارگر در نهادهای دولتی کار میکنند، حق طبیعی کارگران است.

کارگران خود به خوبی اگاهند و می دانند حتی برای مبارزه برای افزایش دستمزد خود نیز با نیروی مسلح دولتی  که پشتیبان و حامی سرمایداران خون آشام هستند  روبرو هستند. با هر تجمع کارگری نیروهای سرکوبگر خود را برای هجوم به کارگران آماده و وارد عمل می شوند .  اما با این وجود شاید انگشت شماری از کارگران از قدرت سرکوبگر هراسیده و میدان را برای مزدوران کارفرما و دولتشان خالی و به جا بگذارند. در حالیکه اگر کارگر به قدرت شکست ناپذیر خود به خوبی پی ببرد و اگاه باشد که دشمن از توان کارگران چگونه دستهایشان به لرزه می افتد و روزی که کارگران به نیروی عظیم خود اگاه باشند و متحد گردند آنگاه متوجه خواهند شد که چگونه هر دژخیم سرکوبگری را به عقب می تواند براند و نابود کند.

 فعالان کارگری باید با تلاش خود کارگران را به قدرت  خود در مبارزه علیه سرمایداران و دولت حامی شان  اگاه و آماده برای مبارزه کنند. رژیم ایران سالهاست که پیکرش ترک برداشته. تحریمهای گذشته و کنونی و بحران اقتصادی رژیم اسلامی را در ایران با چالشهای سنگین روبه رو کرده است . اعتصابهای کارگری و تجمهای بازنشتگان و معلمها و … پیکر ترک خورده جمهوری جنایت را بیشتر می کند و اگر متحد گردد و سیاست و برنامه رادیکال و سوسیالیستی بر آن ناظر شود میتواند این دولت ضد کارگری را متلاشی سازد. فعالین و رهبران جنبش کارگری زروری است که با تشکیل تشکلهای منسجم به خانوادهای کارگران یاری رسانند و در مبارزه همراه کارگران باشند و انها را یاری و همراهی کنند تا بتوانند سرمایداران را وادار به عقب نشینی کنند. کارگران قادر هستند نه فقط دستمزدها را افزایش دهند بلکه خواهند توانست با یک مبارزه متحدانه دست در دست هم رژیم جانی  اسلامی را  نیز به پرتگاه مرگ ببرند .

رفقای کارگرو فعالین و رهبران کارگری باید با تمام توان برای اتحاد کارگران و متحد کردن قشرهای مختلف در جاجای ایران  همچون اداره آموزش و پرورش ، معلمها ، و بازنشستگان ،و بیکاران و …بکوشند . بدون شک اتحاد و کارگران قدرت عظیم و شکست ناپذیر کارگران در همه عرصه های مبارزه می تواند باشد. پس این وظیفه ایست که بر دوش همگان قرار میگیرد. پیشگامهای کارگری با تجارب چندین ساله خود قادرهستند کارگران را برای اعتصاب سرتاسری متحد و آماده کنند. کارگران و اقشار مختلف، جوانان، بیکارشدگان، و …. برای رسیدن به حقوق خود و افزایش دستمزد توان پیروزی دارند. اعتصاب و مبارزات پی در پی و اما کارساز از هم اکنون میتوان سازماندهی کرد.

کارگران با مبارزه خود برای رسیدن به دستمزد حداقل خود باید اعتصاب و فشار را در دستور فعالیتهای روزانه خود قرار دهند. کارگران باید با مبارزه و باصدای رسای خود و هم طبقه هایشان فقط به محیط کار اکتفا نکنند، لازم و ضروریست که صدای خودشان و اتحاد و مطالباتشان را در هر جا که می توانند به گوش مردم آزادیخواه  به خشم آمده برسانند و جامعه  را اگاه و به یاری خود بیاورند .

شکی نیست که پیروزی از آن تهیدستان خواهد بود و آنها می توانند با دستان خود فردای خود را بسازند و آنر را فتح کنند. رفقای کارگر پیش بسوی افزایش دستمز مورد خودمان. افزایش دستمزد در گرو اتحاد و مبارزه متشکل  ما کارگران است!

 پیروز باد جنبش کارگران و زحمتکشان

 پایدارو پیروز باد پیشگامان حزب سوسیالیست انقلابی ایران

منبع: شماره ٢٢ نشریه سوسیالیسم امروز

۴ نوامبر ٢٠١٧

١٣ آبان ١٣٩۶

 

نظرات مسدود است.HOME