بهمن یوسفی -هر نوع عمل تروریستی قویأ محکوم است

هر نوع عمل تروریستی قویأ محکوم است

چه ترورهای دولتی ، گروهی و سازمانی و یا فردی قویأ محکوم است . عمل تروریستی کاری سبعانه و بی رحمانه و سیاه و کور است که انسانهای بی گناه را هدف قرار می دهد و لت و پار می کند. عملیات تروریستی ۱۷ خرداد در تهران چه ضربه ای به ساختار و سیستم جنایتکارانه رژیم اسلامی وارد کرد؟ بغیر از کشته و زخمی شدن عده ای مردم بی گناه که حتی یکی از کشته شدگان یکی از سازمان دهندگان گردهمایی معلمان معترض در مقابل مجلس بوده است. بهانه ای به دست رژیم می دهد که فضای بسته موجود را امنیتی تر و سرکوبها را شدید تر از پیش کند.

هر نوع عملیات تروریستی سد راه مبارزات بر حق مردم برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است. سد راه مبارزات کارگران و زحمتکشان و معلمان و دانشجویان و پرستاران است. مانع از پیشبرد مبارزات زنان برای بدست آوردن حقوق برابر با مردان و خلاصی از قوانین عصر حجر اسلامی است. رژیم داعشی ایران این عمل تروریستی را به حساب ترقه بازی می پندارد و آن را از برکات الهی نجاتش از دست مردم و اعتراضات مردمی می داند. در نتیجه اعتراضات روز افزون مردم و اعتصابهای کارگران و زندانیان سیاسی عقب نشینیهای زیادی به رژیم تحمیل شده است. نابودی این رژیم با اتحاد و همفکری و هم دوش بودن همه آحاد مردم ایران و با پیش بردن مبارزات سیاسی و اجتماعی میسر است.

دولت تروریستی جمهوری اسلامی سی و هشت سال است که با جو ترور و خفقان و سرکوب بلا مناضع حکومت می کند.  رژیم جمهوری اسلامی از بدو روی سر کار آمدنش تروریسم را احیاء کرد و به آن شکل و نمایی تازه داد و به سرتاسر جهان گسترش داد. از طریق معادلات و مصونیتهای دیپلماتیک باندهای ترور خود را به همه نقاط دنیا فرستاد و هنوز هم در پی این کارهاست .

رژیم تروریست اسلامی ایران کارش را با ترور و سر به نیست کردن کمونیستها و برابری طلبان و انقلابیون و مخالفینش از درون کشور شروع کرد و آن را به خارج هم بسط داد. با ترفندهای مختلف توانسته است که از زیر بار جنایاتش بگریزد چرا که حکومتهای دیگر جهان هم کارنامه سیاهی مانند این رژیم دارند.

وجود دولتهای تروریست و پشتیبان ترور مانند ایران ، ترکیه ، عربستان ، پاکستان ، اسرائیل ، قطر و امریکا و گروههای سنی و شیعی آدم کش، منطقه خاورمیانه و شمال افریفا را به باطلاقی از جنایت و نیستی تبدیل کرده اند. روزگار مردم را سیاه و نانشان را آجر کرده اند. اختلافات کشورهای سنی به رهبری عربستان و پشتیبانی امریکا و غرب با دولت شیعه در ایران ، سفر دونالد ترامپ به منطقه و زدن طبل جنگ ، مسئله محاصره اقتصادی و دیپلماتیک قطر ، جنگ در یمن و سوریه و عراق ، وجود گروههای تروریست اسلامی ، انبار شدن سلاحهای مخرب و کشتار جمعی فراوان وضعیت خاورمیانه را بسیار ناهنجار و غیر قابل پیش بینی کرده است.

دولتها و گروههای اسلامی تروریست می خواهند ترس و وحشت براه بی اندازند و انسانیت را منکوب و از بین ببرند. هیچ حس همجواری و همخوانی در بین مردم نباشد و کینه و ستیز و نفرت را در جامعه مستولی کنند. فرق نمی کند که این آدمکشهای اسلامی از کجا آمده باشند و از طرف کدام دولت و کشور و گروه فرستاده شده اند و یا پشتیبانی می شوند. آنچه که در تهران و لندن و کوبانی و پاریس و منچستر و کابل و یمن و عراق ……. اتفاق افتاده عملی ضد انسانی است و در شأن و خصوصیت انسان نمی گنجد.

مردم مبارز ایران، کارگران ، زحمتکشان، سازمانهای سیاسی و انقلابی و کمونیست و برابر طلب هرگونه دسیسه و عمل ضد انسانی رژیم ایران و گروههای تروریست اسلامی خارجی و کشورهای پشتیبانشان را با افشاگری و روشنگری خنثی کنیم. وظیفه تاریخی و انقلابی ماست که نگذاریم روند مبارزات مردمی برای سرنگونی رژیم اسلامی ایران از مسیرش خارج شود.

بهمن یوسفی ۲۰ خرداد ۹۶

 

 

نظرات مسدود است.HOME