برهان عظیمی-به مناسبت ۵ و ۶ بهمن ۱۳۶۰ قیام سربداران در آمل

به مناسبت ۵ و ۶ بهمن ۱۳۶۰ قیام سربداران در آمل

سربداران، شورش به‌حق فرودستان و تبلیغات حاکمان نظام سرمایه‌داری ضد بشری و مستبد مذهبی جمهوری اسلامی

دیروز یکی از دوستان از ایران به من تلفن کرد و بعد از سلام ‌و‌علیک گفت به این گوش کن و تلفنش را گذاشت بغل تلویزیون و من برای حداقل ۲۰ تا ۲۵ دقیقه به یکی از برنامه‌های صداوسیمای جمهوری اسلامی در مورد قیام آمل سربداران با تبسم افتخار‌آمیز گوش دادم.

در این برنامه که توسط اشغال‌های وزارت اطلاعات تهیه‌شده بود، بدون اغراق بیش از ۱۰۰ بار و مرتب در هر جمله بعد ازجمله‌ی دیگر از “اتحادیه کمونیست‌های ایران” که جریان سربداران را ساختند و “شکست خوردند” و پادو و جاسوس آمریکا برای براندازی نظام بودند و می‌خواستند “دین اسلام را از مردم مسلمان ایران بگیرند” را با عربده‌کشی‌های وحشت‌زده دائماً نشخوار می‌کرد.

 سوزن تهیه‌کنندگان وزارت اطلاعات و کلیت نظام ضد بشری این برنامه روی صفحه “اتحادیه کمونیست‌های ایران” و سربداران و “تشکیلات پیش‌مرگان کردستان” که توسط اتحادیه درست شد، همچون ۳۶ سال گذشته در ۵ و ۶ بهمن سالروز قیام پرشکوه سربداران به رهبری اتحادیه کمونیست‌های ایران گیرکرده بود. این نشان از زخمی عمیقی که به جمهوری اسلامی از طرف سربداران و اتحادیه کمونیست‌های ایران بر حاکمان و جیره‌خواران این نظام وارد شد می‌دهد. و نشان می‌دهد حاکمان این نظام ضد بشری چه قدر از تکرار دوباره این حرکت در آینده اما نه به‌صورت قیام فوری با شرکت ۱۰۰ نفر از کمونیست‌ها بلکه حرکت مسلحانه با شرکت آگاهانه توده‌های فرودست تحت رهبری حزب کمونیست انقلابی ایران برای سرنگونی قطعی این نظام، وحشت دارند. ترس این آشغال‌های جانی و دزد از همین است.

این تبلیغات جمهوری اسلامی علیه سربداران و اتحادیه کمونیست‌های ایران به‌ویژه در امسال( در ۵ و ۶ بهمن ۱۳۹۶) در پرتو خیزش فرودستان آتشین و رادیکال که کلیت نظام را نشانه گرفتند به ضد خود تبدیل شد(و خواهد شد) و زنان و مردان جوان فرودستی شرکت‌کننده در آن خیزش به‌حق که از زبان همین جانیان شنیدند که آن‌ها را با همان مارک و مهروموم پادو و جاسوس سلطنت‌طلبان و آمریکا و “آشغال‌ها” معرفی کردند، آن برنامه کذایی را دروغ‌هایی بیش نمی‌دانند و اتفاقاً بسیاری از آن‌ها می‌روند و در اینترنت سرچ می‌کنند: سربداران کیست و در ۵ و ۶ بهمن سال ۱۳۶۰ چه کردند و برای چه کردند؟ و اتحادیه کمونیست‌ها چه بود و تشکیلات پیش‌مرگان زحمتکشان کیست و چه کرد.

تبلیغات متعفن و تنفرآمیز ۵ و ۶ بهمن به مناسبت قیام کمونیست‌های انقلابی سربدار نشان می‌دهد که وحشت فزاینده حاکمان جانی و ضد بشری جمهوری اسلامی و بنگاه‌های متعفن سخن پراکنیش، نهادهای ایدئولوژیکی، سپاه و وزارت اطلاعاتش از پایه گیری جنبش کمونیستی در میان فرودستانی که بپاخواستند و در خیزش دی‌ماه امسال اعلام کردند دیگر حاضر نیستند تحت شرایط دهشتناک و فقر و مسکنتی که حاکمان این نظام سرمایه‌داری و توتالیتاریته مستبد مذهبی به آن‌ها تحمیل کرده‌اند زندگی کنند و به دنبال راهکار و یک رهبری پیشتاز برای رهایی قطعی، پایان دادن به وضعیت کنونی‌شان و به زیر کشیدن این نظام جهل و جنایت و زندان و شکنجه هستند، می‌باشد. این را دشمن طبقاتی زخم‌خورده که همچون هیولایی زخمی به خود می‌پیچد به‌ویژه از دی‌ماه که خیزش فرودستان آنان را آماج حملات بی‌باکانه و دلیرانه قرارداد، به‌خوبی درک کرده است. آری کمونیست‌های انقلابی با صدای بلند، افتخارآمیز و سربلند همچون سربداران اعلام می‌کنند  در این خیزش شرکت فعال داشتند و از گفتن آن باکی ندارند و تنها طبقه سرمایه‌دار نظام مستبد مذهبی جمهوری اسلامی است که از این حقیقت به وحشت افتاده‌اند و هراس دارند.

قطار سرخ جنبش کمونیستی برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، مالکیت خصوصی، نابودی کلیۀ تمایزات طبقاتی، نابودی کلیه روابط تولیدی که این تمایزات بر مبنای آن شکل‌گرفته‌اند، نابودی کلیه روابط اجتماعی برآمده از این روابط تولیدی و سرنگونی کلیه تفکرات و اندیشه‌های منبعث از این روابط اجتماعی، هوشیارانه درحرکت است!

درود به رزم خاطره‌انگیز کمونیست‌های انقلابی سربداران

سرنگونی نظام سرمایه‌داری و توتالیتاریته مستبد مذهبی جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است

زنده‌باد انقلاب

انقلاب کمونیستی نه چیزی کمتر از آن!

برهان عظیمی

۶ بهمن ۱۳۹۶

۲ عکس از رفقای کمونیست انقلابی سربداران در جنگل‌های شمال ۱۳۶۰

چند عکس از شورش به حق فرودستان در دی‌ماه ۱۳۹۶

بترسید بترسید ما همه با هم هستیم!

 

نوشتن نظرHOME