ایرج فرزاد-این، کافی نیست!

این، کافی نیست!

آقای شعیب زکریائی دو باره به منبر رفته است. این بار به مخاطبین خود مژدگانی میدهد که او بطور قطع از “فرقه ضالّه” کمونیستها کناره گیری کرده است و در آستان شیوخ و عشایر کردایه تی به آئین مقدس ناسیونالیسم و قوم پرستی کرد، مُشّرف شده است.

این تجدید زیارت زائد بود، چه، ایشان درست در هنگامی از کفار و زندیقه اعلام برائت کرده است که هنوز خون کسانی که علیه حاکمیت مشتی فاسد و گندیده در کردستان عراق به خیابانها ریختند، و توسط تفنگچی های خانم “هیرو ابراهیم احمد”،  در “رانیه” در اطراف مقر و بارگاه “اتحادیه” میهنی به خاک و خون کشیده شدند، خُشک نشده است

این مناسک زشت، زیادی بود چون مدت زیادی از این نگذشته است که نیروهای اتحادیه میهنی در پی “خیانت” بافل طالبانی و توطئه و تبانی اتحادیه مهنی برای تسلیم در برابر “حشد شعبی” در اطراف کرکوک، ننگ خیانت به “کرد”ها و دشمنی با “نتایج” رفراندوم استقلال کردستان عراق را به تاریخ پشت کردن به “ملت کرد” از جانب خط “جلالی” در سال معروف به “جاش ۱۹۶۶” متصل کردند. این قضاوت مردم عادی “کرد” در باره کردایه تی است که آقای زکریائی در صدد آرایش و زیر ابرو برداری از این “آرمان” ارتجاعی برآمده است.

این نفرین کردن گذشته چپ و کمونیستی توسط آقای زکریائی که به عنوان “خیانت” به کُرد و کردستان در بوق کرده است، علیرغم روضه خوانی ها و “پند و اندرزهای” عوامفریبانه خطاب به “چپ”؛ برای همه کسانی که میدانند و در جریان اصل مساله هستند، برای ایشان با منافع “مادی” توام بوده است. مدت زیادی نگذشته است که معلوم شد وقتی ایشان با آبدارچی کهنه کارمرحوم جلال طالبانی در صدد برآمدند که با تهیه لیستی از دوستان ساده دل خود، “روند سوسیالیستی” کومه له را راه اندازی کنند، پول و صدقه ها را به وساطت همان آبدارچی گرفتند و پس از حیف و میل و تقسیم بین خود، از “روند سوسیالیستی” کذائی استعفا دادند و با به جیب زدن مواجب واریز شده توسط دفتر هیرو خان،  که طبق “افشاگریهای” خود اعضاء فریب خورده سر به ده ها هزار دلار میزد، “نام “روند را برای دیگران بجا گذاشتند وخود با جیب انباشته از پول و اجرت، فلنگ را بستند.

خیر جناب زکریائی! اگر بار دیگر مُترصّد دور دیگری از کلاه برداری هستید، دیگر به روال پیشین چاکر منشی آبدارچی گری مرحوم جلال طالبانی، این حقه بازی ممکن نیست. باید قدم رنجه بفرمائید و بروید در لب مرز تعدادی تفنگچی را در راستای سناریوهای عربستان و آمریکا جمع کنید، آنوقت مثل بقیه فدائیان کردایه تی، نه از دفتر “هیرو خان”،  که از سوی مقامات مسئول “اقلیم” و به توصیه و دستور آمریکا و عربستان برای شما نیز اجرت ماهانه “۹۰ هزار دلاری” تعیین میکنند. میتوانید با جریاناتی که “سیاسی” عمل کردند و از اتحادیه میهنی و سنت “مام جلال” فاصله گرفتند، و چه بسا از شما بیشتر از کمونیسم کارگری متنفر، چک کنید.

بنابراین تصور نکنید که هر اندازه هویت جدید نفرت ازکمونیسم کارگری را فریاد بزنید، بلافاصله به پول و ماشین و خانه و امکانات تبدیل میشود. استفراغ نفرت ضد کمونیستی و علامت گذاری دورانی از زندگی گذشته هنگامی که  در این سوی دیوار بودید، به عنوان “خیانت” به کردایه تی، که حالا دیگر معلوم است انتخاب آگاهانه تان نبوده و بلکه همراهی با موج باد، برای دریافت اجرت و مواجب و جیره، شاید شرط لازم باشد، اما کافی نیست.

برای اینکه بدانید این دعوت شما برای پیوستن به لجنزار و فساد و گندیدگی سیاسی، نه از قول من کمونیست کارگری، که از زبان و به تعبیر پدر خوانده معروف “کومه له کردی”، صلاح الدین مهتدی، معنای واقعی و زمینی دیگری جز این ندارد که شما با آن رگه کردایه تی که در ماجرای رفراندوم  با خیانت به امر “ملت” کرد و سازش و تبانی و توطئه با حکومت عراق و حشد الشعبی، تداعی شد، به این تعبیر از قبله آمال تان، اتحادیه میهنی گوش بدهید:

www.iraj-farzad.com/salah-mohtadi-puk.mp4

اگر کمی “سیاسی” بودید و از عقل سلیم برخوردار، خود را با اتحادیه میهنی که درست در این دوران مورد نفرت شدید مردم “کرد” در کردستان عراق است، تداعی نمیکردید. فراخوان به پیوستن به روایت اتحادیه میهنی از “کردایه تی” موجب “هو” کردن سیاستمداران “آماتور” قوم پرستی است.

 کمی شرافت سیاسی و اخلاق سالم داشته باشید وقتی خوب به فرمایشات پدر خوانده گوش دادید، بجای ناسزا گفتن به، و  بلغور نفرت و کینه علیه کمونیسم کارگری، خیانتهای سرکردگان کردایه تی و پیوستن خویش به این آرمان ارتجاعی و “ضد ملت کرد” و جناح منفور تر آن، قدری فکر کنید. شاید قطره ای شرم از این انتخاب ننگین نیز نه به زندگی “افتخار” آمیز کنونی تان، که به گذشته “خیانت”هایتان آنگاه که ناسیونالیسم را ننگ و عار میدانستید و علیه آن مینوشتید، بر صفحاتی از آن گذشته نیزنقش ببندد تا برای همیشه خیالتان راحت شود که آن گذشته مورد احترام جامعه، اما اکنون مزاحم و مانع در تشّرُف به آئین مبین کردایه تی، برای همیشه  بایگانی شده است.

۱۴ ژانویه ۲۰۱۸

iraj.farzad@gmail.com

نظرات مسدود است.HOME