اژدر امیری-کشورهای اسلامی + سوسیالیسم قرن ۲۱  !

کشورهای اسلامی + سوسیالیسم قرن ۲۱  !

از دکتر پروفسور گوگل همه فن حریف و همه کاره بخواهید تا تصویری از کنفرانس اضطراری کشورهای اسلامی و دول اسلامی در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۷ در استانبول به شما بدهد (دکتر پروفسورهای دیگری هم هستند)، و پروفسور هم کوتاهی نمیکند ، دکتر گوگل در اینجا خنثی Neutral باقی می ماند و کاری هم به منظور و مقصود متقاضی ندارد ، اینکه شما میخواهید این تصاویر “زیبا” را قاب بگیرید و به در و دیوار خانه تان آویزان کنید و هر روز صبح که از خواب بلند شدید قربون صدقه “جمال رعنای” رهبران در قاب شوید که تا اینان زنده هستند و مقاومت میکنند “و محور مقاومت را تشکیل میدهند” خاورمیانه روی آرامش را نخواهد دید ، یا اینکه میخواهید تصاویر  رهبران  را قیچی قیچی کنید و به دله زباله بریزید تا دست کم در و دیوار خاورمیانه نفس راحتی بکشد ! و یا ” بی ادبانه ” تف نثارشان کنید !

تصویری که دکتر پروفسور به شما میدهد دیدنی ست ! تصویر قیچی شده از کنفرانس اضطراری استانبول را برخی نشریات دیجیتالی و غیر دیجیتالی منتشر کرده اند ، گوگل تصاویر دیگری و کامل تری را در اختیار شما میگذارد . در تصویر تمام قد گوگل  شما ردیفی از دولت مردان و سران  “کشور های” اسلامی را می بینید که سوابق درخشانی در جنایت و آدمخوری دارند (از جمله روحانی) ، نور نکبت الهی از سر تا پایشان میبارد ،  برخی شان فقط سی ، چهل سالی ست که عنوان دلربای رئیس جمهوری دارند ، یکی شان (عمر البشیر) که رسمآ تحت تعقیب اینتر پل است ، از شیوخ انقلابی منطقه ، از قطر یک شبه انقلابی بگیر ، تا اردوغان انقلابی تر ، که فاصله زیادی با سوسیالیسم خاورمیانه ندارد ، و تا انقلابی تر از همه نماینده سوسیالیسم قرن بیست و یک ” برادر مادورا ” !

بخواهیم به زبان بیژن نیابتی ، به نیابت از آخوند و با تعلیم و تربیت آخوندی و نیز کارشناس نظامی جنگ های اول و دوم و سوم و چهارم حرف بزنیم اینجوری میشود که : پنچاه و هفت کشور حلال زاده ، با سران حلال زاده و دولت های حلال زاده و مردمانی حلال زاده ، بعلاوه نماینده حلال زاده سوسیالیست قرن بیست و یک ، دور هم جمع شدند و بیانیه ای بر علیه تنها و یگانه دولت ” حروم زاده” ، ولد زنا ، و نجس جهان ، یعنی بر علیه دولت یهود و مردم  یهود صادر کرده اند ، و به دفاع از ” قدس شریف ” !

 مسلمونا میتوانند دولت تشکیل دهند و خودشان را اسلامی بنامند و حلال زاده ( پنجاه و هفت کشور با جمعیتی بیش از یک میلیارد به قول خودشان و بقول جامعه شناسان بورژوا  ) ، مسیحیان میتوانند دولت تشکیل دهند و خودشان را کشورهای مسیحی اروپایی و آمریکایی بنامند و حلال زاده ( با بیش از  هفتاد ، هشتاد کشور و جمعیتی بیش از سه میلیارد به قول خودشان و آمار و ارقام  بورژوایی) ، هندو ها و بودایی ها هم میتوانند دولت تشکیل دهند و خودشان را هندو و بودایی بنامند و حلال زاده ( اینان هم با جمعیتی بیش از  یک میلیارد ) ، همه اینها حق است و میگویند آقا جزو حقوق ” طبیعی ” است  ، همین حقوق ” طبیعی ” وقتی به مردم یهود (حداکثر جمعیتی نزدیک به پانزده میلیون در سراسر جهان) و تشکیل دولت یهود میرسد ، انگار که فتیله را زیر … بیژن نیابتی و بهمن شفیق و خانم نوتاش (پاور آوف وومن ) و حضرت مسکوپیچ شیری و خیل سران و دولت مردان اسلامی و بچه حلال زاده ها روشن کرده باشی ، یه مرتبه از جا می پرند و بیانیه میدهند ، نخیر آقا ! قبول نیست ! حروم زاده است ، ولد زناست ، نجس است ، در بالفور به جهان تحمیل اش کرده اند ! سایکس پیکو و فلان و بهمان !  به دریا بریزیدشان ، یا به کورهای آدم سوزی آدولف بسپاریدشان !

پنجاه و هفت کشور ” اسلامی ” هستید (بقول جامعه شناسی بورژوایی) با جمعیتی عظیم و منابع طبیعی عظیم تر و سرزمین های وسیع کافیست دیگه ! کافیست برای اینکه جامعه و جهانی ساخت که دیگران حسرت زندگی در آنجا را بخورند ! که دیگران خودشان را به آب و آتش بزنند تا به آنجا برسند !

اگر مسئله فلسطینی ها ، مسئله قدس شریف و برگزاری نماز و تشکیل کشور و دولت ۵۸ اسلامی است ، رک و پوست کنده ، پانصد سال سیاه دیگر هم فلسطینی ها در آنجا نماز نخوانند ! چی میشه ؟ پانصد سال سیاه دیگر هم فلسطینی ها دولت و کشور ۵۸ اسلامی را تشکیل ندهند ، چی میشه ؟  ۵۷ تای دیگرش که نکبت از سر و رویشان می بارد هست و کافی ، و بیش از حد کافی برای اینکه بچه ها از همان اوان کودکی یاد بگیرند نکبت چیست ؟ و چگونه نکبت نازل میشود ؟

این مفلوکین و این بچه حلال زاده ها ، بطرز فلاکت باری فکر میکنند تا مهر رسمی آخوند بر پشت زن و مردی ( معمولآ مارک تولید کننده بر پشت محصول ) نخورده باشد دیگر هیچ بچه ایی بدنیا نمی آید ، و اگر هم بدنیا آمد چون مهر آخوندی نخورده دیگر صد در صد حروم زاده ، ولد زنا و تخم حروم است !

بنابراین ، از این بچه حلال زاده ها ، از بیژن نیابتی ، از بهمن شفیق ، از ا.م. شیری و بخصوص از خانم نوتاش (پاور آوف فراو ) و خیل سران و دولتمردان حلال زاده اسلامی ، مصرانه  و به جد تقاضا میشود ، ترا به جد تان ! عکس پشت تان را در اینترنت و در اختیار دکتر گوگل قرار دهید تا دیگران ببینند که حلال زاده و حروم زاده که میگویند الکی و شایع نیست ! که اگر اینکار را کردید ، ما هم شهامت و شجاعت شما را تحسین میکنیم  و اگر مهر حلال زاده دیدیم ، قبول میکنیم راست میگویند ، حلال زاده و حروم زاده ای هست !

این برای بچه های حلال زاده خودمونی خاورمیانه که شاید حق داشته باشند برای دفاع از اسلام  “و قدس شریف” در کنفرانس اضطراری شرکت کنند ، و قابل درک ! حالا شرکت نماینده سوسیالیست قرن بیست و یک در این کنفرانس را چگونه درک کنیم و بفهمیم ؟ از اون سر دنیا ، از آمریکای لاتین ” انقلابی ” بلند شدی و اینهمه راه را هلق و هلق طی کردی تا به استانبول و به جمع برادران مسلم برسی که چی بشه ؟

هوس باقلوای ترکی و دونر کباب ترکی به سرت زده بود ؟ اینکه مشکلی نیست ، میتوانستی همانطور که خانم کارلا برونی برای جشن تولدش پیتزای ویژه ایتالیایی با پست هوایی و هواپیما سفارش داده بود ، تو هم همین کار را بکنی و مطمعنآ رجب هم کوتاهی نمی کرد ، یقینآ به این هوس نرفتی ! پس وجدانآ به چه هوسی رفتی اونجا و با اون آدمخوران منطقه عکس یادگاری گرفتی ؟ تو که نه خودت مسلمونی و نه بقولی کشورت جزو کشورهای اسلامی !

 شاید هم تازه اسلام آوردی و ما خبر نداریم ! در ایران اما خبر داریم و میدانیم که احسان طبری در تلویزیون اسلامی گفت : “در اثر مطالعه کتابهای طباطبایی و مرتضی مطهری به اسلام روی آورده است !” ، خبر داریم و میدانیم که بهمن شفیق هم “در اثر مطالعه اشعار بهاری محمود جان اش به اسلام امام زمانی روی آورده است ! “، از این رو خیلی دوست داریم بدانیم (جهت اطلاع عامه) ، تو نماینده سوسیالیسم قرن بیست و یک با مطالعه آثار چه کسی اسلام آوردی ؟

دانسته های ما از زمانهای نه چندان دور ، از پنچاه ، شصت سال قبل ، به ما میگوید که بله ! نماینده سوسیالیسم قرن ۲۱ به هوس پیوند سوسیالیسم با اسلام به جمع برادران مسلم در ترکیه پیوسته ، هوسی که برای هر کسی ناشناخته باشد ، برای جامعه ایران و برای سوسیالیستها و کمونیست های ایرانی ( قرن بیست) کاملآ آشناست و بهای سنگین و وحشتناکی را بابت همین هوس ” نابجا و نامورد ” پرداخته است .

اژدر امیری .  ۲۴٫۱۲٫۲۰۱۷

نوشتن نظرHOME