انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه-زنده باد انسانیت که تا زندگی هست بردوام خواهد بود

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

زنده باد انسانیت که تا زندگی هست بردوام خواهد بود
زمین لرزه منطقه کرمانشاه دهها هزار انسان را کشته، مجروح و بی خانمان ساخت. نزدیک به ۸۰ میلیون انسان در ایران و هر انسان انسان گرا و انسان دوستی در سراسر جهان که خبر این فاجعه هولناک را شنید و دید متأثر و غمناک کرد. اما در جواب به این بی رحمی طبیعت که به یمن حس لاقیدی صاحبان قدرت و سرمایه به راحتی انسانها را کشتار می کند، انسانیت پوسته ترکاند و از فراز دیوارهای متزلزل ملیت، قومیت، مذهبی و جنسی در هر گوشه جهان جهش کرد و بر روی زمینهای ترک خورده، بر سر ویرانه ها و کنار اجساد قربانیان استان کرمانشاه قدرت به رخ کشید و ترانه زنده باد زندگی سر داد.
بلافاصله بعد از وقوع زلزله از جای جای ایران، ایرانی و افغانستانی و اهل هر جائی دیگر ساکن در ایران، از اروپا و آسیا و غیره به خروش آمد تا انسانهای قربانی را نجات دهند و اعلام دارند اگر انسان قابل کشته شدن است، اما انسانها در پاسداشت از انسانیت فداکاری خواهند کرد.
با نهایت تأسف شب گذشته دو خودرو حامل انسانهای فداکار کمک رسان به زلزله زدگان استان کرمانشاه که از شهرهای بوکان و اراک خود را به منطقه ثلاث باباجانی رسانده بودند نزدیکی چشمه زرشک به خاطر غیرایمن بودن جاده واژگون شده و باعث مرگ دردناک ابوبکر معروفی اهل بوکان و مصدوم شدن بقیه همراهان ابوبکر و سرنشینان خودرو متعلق به عضو تیم اتومبیل رانی «آفرود» اراک گردید.
امروز مردم شهرها و روستاهای مسیر انتقال جسد ابوبکر معروفی از شهر جوانرود تا بوکان با نثار شاخه های گل به شایستگی تابوت این انسان فداکار را بدرقه کردند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه جانباختن ابوبکر معروفی را به خانواده و همه کسانی که انسانیت را برتر از هر تعلق ساختگی ای ارج نهاده اند تسلیت می گوید و ضمن آرزوی بهبودی برای مصدومان فداکار، اعلام می دارد که مصدومان باید به طور رایگان و با بکارگیری بهترین امکانات درمانی معالجه شوند و همچنین ضمن پرداخت خسارت به خانواده ابوبکر معروفی ، از مزایای بیمه های اجتماعی نیز برخوردار گردند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ۲۶/۸/۱۳۹۶
www.anjomanbfk.blogfa.com

نوشتن نظرHOME