انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه-محمود صالحی به وحشیانه ترین شیوه بازداشت و روانه زندان گردید

انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه

محمود صالحی به وحشیانه ترین شیوه بازداشت و روانه زندان گردید


ساعت ۱۲ ظهر امروز شنبه ۶/۸/۹۶ نیروهای لباس شخصی به بیمارستان سقز یورش برده و محمود صالحی ازچهره ها و فعالین سرشناس جنبش کارگری را در حالیکه به دستگاه دیالیز وصل بود بازداشت و سپس او را برای گذراندن یک سال زندان با خود به زندان سقز برده اند.
جدای از برنامه و طرح های سیستماتیک سرکوبگرانه علیه هر گونه حق طلبی و آزادیخواهی در جامعه و بگیر و ببندهای همیشگی فعالین، اما اقدام به بازداشت محمود صالحی هنگام بستری در بیمارستان و زیر دستگاه دیالیز و در حالیکه این فعال کارگری نیاز مبرم هفتگی به دیالیز دارد و در غیر اینصورت مرگش حتمی خواهد بود بی تردید با هدف به کام مرگ سوق وی است.
احضارها، اذیت و آزارهای مداوم فعالین و بازداشت و زندانی کردن پی در پی چهره ها و فعالین سرشناس چنبش کارگری و معلمی در دوره یک ساله اخیر عکس العمل بی حاصل مدافعان وضع موجود و بقای شرایط دزدی و چپاول در ازای به فقر و فلاکت کشاندن اکثریت جامعه است که اعتراضات به خروش آمده این اکثریت به تنگ آمده در خیابان و میدان های شهرها عملا هیچ روزنه ای برای برون رفت از این خروش سیل آسا را بر آمران سرکوب باز نگذاشته است و زندانی کردن محمود صالحی نیز عایدی جز افزودن بر خشم کارگران و دیگر مزدبگیران محروم و عزمشان بر تداوم اعتراضات نخواهد داشت.
محمود صالی و همه فعالین زندانی باید فورا آزاد شوند و هر گونه تعقیب و اذیت و آزار ممنوع گردد.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ۶/۸/۱۳۹۶
www.anjomanbfk.blofa.com

نظرات مسدود است.HOME