اعلامیه حزب حکمتیست-وقوع زلزله از مردم شهرهای ایران و عراق تلفات سنگین گرفت

اعلامیه حزب حکمتیست

وقوع زلزله از مردم شهرهای ایران و عراق تلفات سنگین گرفت

طبق اخبار منتشر شده ، نزدیکیهای ساعت ٢٢ شب گذشته  دوازدهم نوامبر زمین لرزه ای به شدت بالاتر از ۷ ریشتر شهرهایی از استانهای کرمانشاه، کردستان، آذربایجان و زنجان و تعدادی از شهرهای  کردستان عراق و قسمت شرق عراق را به شدت تکان داد. مرکز این زمین لرزه منطقه ازگله واقع در استان کرمانشاه تشخیص داده شده و پس لرزه های آن  در بعضی شهرهای مرکزی ایران و عراق نیز اتفاق افتاده است.  تا این لحظه این رویداد تلخ باعث خسارات جانی و مالی فراوان در شهر و روستاهای ایران و عراق شده است. آمار اولیه تاکنونی نزدیک به ۳۵۰  کشته، چهار هزار زخمی و بالاتر از هفتاد هزار نفر بی مسکن و آواره را در دو سوی مرز ایران و عراق نشان میدهد. متاسفانه امکان تلفات جانی و مالی سنگین تر پپش بینی میشود. بیشترین تلفات جانی و مالی در سرپل ذهاب و اطراف در استان کرمانشاه اتفاق افتاده است.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست ضمن ابراز همدردی و هسرنوشتی عمیق با خانواده جانباختگان و مصدومین این واقعه و  مردم مناطق زلزله زده ، از مردم شهرهای ایران و عراق میخواهد به کمک مردم آسیب دیده و داغدیده در مناطق زلزله زده بشتابند. در این شرایط تعاون و همکاری جمعی و سازمانیافته مردم مهمترین اقدام یاری رسانی و کاهش تلفات جانی و مالی مردم مناطق آسیب دیده است. از فعالین پیشرو و انسانهای آزادیخواه،از نهادها و تشکلهای کارگری و اجتماعی متعهد به منافع مردم میخواهیم، بیدریغ به مردم مناطق زلزله زده در شهرو روستاهای ایران و عراق کمک رسانی کنند.  با همبستگی و اقدامات انسانی باید درد و رنج آسیب دیدگان را کاهش دهیم.

در عین حال لازمست دم و دستگاه اداری و مسئولین دولتی مربوطه در ایران و عراق و کردستان عراق را موظف کرد پاسخگوی نیازها و مایحتاج مورد نیاز مردم مناطق زلزله زده باشند. تجربه نشان داده، بدون فشار و اعتراض از پایین، دولتها و مسئولین دولتی حاکم جوابگوی نیازهای مردم صدمه دیده نخواهند بود.

زنده باد تعاون و همکاری مردم در کمک رسانی به مناطق زلزله زده

 

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

بیست و دوم آبان ۱۳۹۶ – سیزدهم نوامبر ۲۰۱۷

 

نظرات مسدود است.HOME