اطلاعیه کمیته کردستان حرب کمونیست کارگری ایران-در محکومیت حکم اعدام رامین حسین پناهی!

اطلاعیه کمیته کردستان حرب کمونیست کارگری ایران

در محکومیت حکم اعدام رامین حسین پناهی!

طبق گزارشات منتشڕ شده رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی سنندج به اعدام محکوم گردید. این حکم  پنج‌شنبه پنجم بهمن‌ماه به وی ابلاغ شده است. رامین حسین پناهی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله” بە اعدام محکوم شدە است.

رامین حسین‌پناهی، روز جمعه دوم تیرماه ١٣٩۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

مردم شهرهای کردستان!

علیه حکم اعدام رامین حسین پناهی متحدانه دست به اعتراض و مبارزه بزنید. احکام اعدام با مبارزات مردم میتواند لغو شود.

حکومت جنایتکار اسلامی در شرایط آشفته و شکننده ای قرار دارد، جمهوری اسلامی در آشکارترین شیوه توحش ضد انسانیش از سیاست “مجازات اعدام” برای مرعوب کردن جامعه و ادامه حاکمیتش استفاده میکند.  نظام سیاسی و حکومتی که اعدام را جزئی از سیاست جزایی خودش بداند ضد انسانی  است. مردم در طول حاکمیت سیاه و توحش جمهوری اسلامی مرتب شاهد کشتار مخالفین با حکم اعدام بوده اند و ما چاره ای جز مبارزه متحد علیه این رژیم و این مجازات وحشیانه نداریم.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران حکم اعدام رامین حسین‌پناهی را محکوم میکند.

مردم شهرهای کردستان! جوانان!

محکم و قاطعانه در مقابل سیاست توحش اعدام رامین حسین‌پناهی  بایستید. شهرها را به محل فشار و افشاگری علیه این حکم ضد انسانی تبدیل کنید. شعار نویسی علیه مجازات اعدام و تلاش برای آزادی همه زندانیان سیاسی را به جزیی از فعالیت خود تبدیل کنید. نام و اسامی حاکمین شرع و ماموررین اجرای اعدامها را همه جا بنویسید و آنها را افشا کنید. آنها جانیانی هستند که با کشتن مخالفین رژیم اسلامی میخواهند جامعه را مرعوب کنند. شهرها را با شعار «اعدام شنیع است. اعدام ضد انسانی است. مجازات اعدام شایسته جامعه انسانی نیست. ما ضد اعدامیم. نمیخواهیم در جامعه ای زندگی کنیم که هیچ انسانی کشته شود و… ». پُر کنید.

ما همه احزاب و سازمانهای مدافع حق حیات و حقوق انسانی را فرامیخوانیم علیه مجازات اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی به میدان بیایند.

۵ بهمن ١٣٩۶

٢۵  ژانویه  ٢٠١٨

 

 

نوشتن نظرHOME