اطلاعیه هفتم، کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی-وخامت حال محمد نظری، زندانی سیاسی، پس از ۷۷ روز اعتصاب غذا

اطلاعیه هفتم، کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی

وخامت حال محمد نظری، زندانی سیاسی، پس از ۷۷ روز اعتصاب غذا

 

محمد نظری یکی از قدیمی ترین زندانی سیاسی در بیست و چهارمین سال حبس خود آنهم بدون حتی یک روز مرخصی، از هشتم امرداد ماه سال جاری با مشارکت عمومی زندانیان زندان رجایی شهر، در شرایطی ۷۷ روز اعتصاب غذای خود را سپری می کند که حتی خوردن آب و قند را هم نمی پذیرد، او نمی تواند حرف بزند و حرکتی کند. وخامت حال او  تا حدی است که پس از اعزامش به بیمارستان مسئولین بیمارستان بی رحمانه اعلام کرده اند که از پذیرش کسانی که اعتصاب غذا کرده ان، جدا معذور هستند. این هشداری است که می باید اقدامی عاجل نمود.

این زندانی سیاسی، از بیماری قلبی و آرتروز گردن رنج می برد بطوریکه با اعتصاب غذایی که کرده است دچار افت شدید وزن شده و با توجه به فشار خون و بیماری هایش، خطر جانی او را تهدید می کند. محمد نظری اخیرا در واکنش به درخواست او با انتقال به زندان ارومیه، در نامه ای به قوه قضائیه رژیم نوشته است که در آن این قوه ی ضد مردمی را “بله قربان گوی ارگان دیگری” خوانده است که “هیچ اختیاری از خود ندارد”.

محمد نظری در سال ۱۳۷۳ در شهر بوکان ، به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کرد بازداشت و پس از اعترافات ساختگی همراه با شکنجه، به اعدام محکوم شد. این حکم بعد از گذشت ۵ سال به حبس ابد تقلیل یافت. لازم به یادآوری است که محمد نظری پس از گذشت ۱۹ سال با دوختن لبان خود، در آن زمان هم دست به اعتصاب غذا زده بود.

این درشرایطی است که با گذشت ۱۸ روز از پایان مشروط اعتصاب غذای رضا شهابی می گذرد و طبق گفته ی همسرش خانم ربابه رضایی، به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا، رضا دچار مشکلات جسمی جدی شده است و به مراقبت درمانی و بستری در بیمارستان نیازمند است و این در حالی است که مسئولین قضایی تاکنون هیچ پاسخی به وعده و وعیدهای داده شده، نداده اند و کماکان در زندان بسر می برد. ما کماکان خواهان آزادی بی قید و شرط رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی هستیم و این در حالی است که وضعیت سعید شیرزاد، آرش صادقی، محمود بهشتی لنگرودی، رسول بداقی، اسماعیل عبدی و دیگر زندانیان سیاسی در بند، نامعلوم است.

صدای رضا شهابی و دیگر زندانیان دربند باشیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی / گوتنبرگ ـ سوئد

یکشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۷، برابر با ۲۳ مهر ۱۳۹۶

 

 

نظرات مسدود است.HOME