اطلاعیه شماره ۲۱ -کمپین ( گزارش آکسیون اعتراضی سه شنبه ۱۹ دسامبر۲۰۱۷ برابر۲۸ آذر۹۶)‎

اطلاعیه شماره ۲۱ کمپین ( گزارش آکسیون اعتراضی سه شنبه ۱۹ دسامبر۲۰۱۷ برابر۲۸ آذر۹۶)‎
۲۱اطلاعیه شماره

گزارش آکسیون اعتراضی، سه شنبه نوزدهم دسامبر۲۰۱۷ برابر با ۲۸ آذر ۱۳۹۶

آکسیون اعتراضی کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی در شرایطی برگزار شد که علیرغم سکته رضا شهابی در هفته گذشته مسئولین زندان رجایی شهر با تعلل در اعزام رضا شهابی به بیمارستان جهت انجام آزمایشات پزشکی جان این کارگر زندانی را به خطر انداخته اند. تداوم حبس ظالمانه و غیرقانونی رضا شهابی، که نوعی گروگان گیری محسوب می گردد، تجاوز آشکار به حقوق ابتدایی انسانی او است و ما ضمن آزادی بی قید و شرط این فعال کارگری، این هشدار را جدی می گیریم و اعلام می کنیم که “جان رضا شهابی در خطر است” و عواقب هرگونه حادثه، متوجه مسئولین زندان، قوه قضائیه و تمامیت رژیم خواهد بود.

از طرفی دیگر وضعیت زندانیان سیاسی محمد نظری، آرش صادقی، رامین حسین پناهی ، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و……. همچنان در سیاهچال های رژیم اسیر هستند. به همین منظور فعالین کمپین با شوری همیشگی در هوایی نسبتا سرد، در مرکز شهر گوتنبرگ، میدان “یرن توریت” با در دست داشتن عکس هایی از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی دربند، در آکسیون اعتراضی شرکت کردند.

در پایان ضمن تبریک به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ، که با ایستادگی سترگ اشان موجب یک عقب نشینی خفت بار دیگر برای مسئولین و حاکمان نظام سرمایه داری در ایران شدند، هرچند اعتصاب شش روزه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه که روز پنج شنبه گذشته ۲۳ آذر برابر با ۱۴ دسامبر، با وعده های توخالی فرماندار شوش و کارفرما و دیگر مسئولین شهر پایان گرفت، اما کارفرمای این شرکت بزرگ کشت و صنعت از روز شنبه جاری، به جای عمل به وعده هایش برای پرداخت مرحله اول (شهریور ماه) دستمزدهای معوقه کارگران، همچون گذشته اقدام به پرداخت حقوق شهریور ماه بخش هایی از کارگران کرد و لازم به توضیح می باشد که تا به امروز چهارشنبه ۲۰ دسامبر برابر با ۲۹ آذر ۱۳۹۶ از پرداخت یکماه حقوق ما بقی کارگران خودداری نموده است. در پی این خلف وعده مکرر از سوی کارفرما طی روزهای گذشته فضای اعتراضی بار دیگر در کارخانه شکل گرفت و از صبح امروز بخش هایی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، مصممانه تر از روزهای پیش دست به اعتصاب زدند.

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیانی سیاسی، با یک قدردانی و دست مریزاد به اعضای کمپین و رفقایی که در این آکسیون ما را همراهی کردند، یادآور می شویم که ما فعالین سیاسی و کارگری در داخل و خارج از ایران، هرگز نمی توانیم منافع جنبش کارگری را با تنگ نظری و منافع گروهی نگاه کنیم، چون تاریخ این جنبش پرافتخار نشان داده است که این نگاه ها با منافع طبقه کارگر همخوانی نداشته و ندارد و می باید با نگاه به ضرورت های جنبش به منافع طبقه کارگرنگاه کرد تا بتوانیم در کنارکارگران، مبارزه طبقاتی کارگران را به پیش ببریم.

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

۲۰ دسامبر ٢٠١٧ میلادی برابر با ۲۹ آذر ۱۳۹۶

کمپین دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی /گوتنبرگ- سوئد

نوشتن نظرHOME