اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران-٣٠٠٠ نفر از مردم بانه علیه جمهوری اسلامی دست به تجمع زدند

اطلاعیه خبری کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

٣٠٠٠ نفر از مردم بانه علیه جمهوری اسلامی دست به تجمع زدند

طبق خبری که به کمیته کردستان حزب رسیده است دیشب ٣٠٠٠ نفر از مردم بانه در اعتراض به قتل هادی امینی کولبر ٢٢ ساله ای که توسط مزدوران جمهوری اسلامی در روز شنبه ٩ دیماه به قتل رسیده بود دست به تجمع زدند. تجمع مردم در مقابل بیمارستان صورت گرفت. مردم جسد جوان ٢٢ ساله را تحویل کرده و او را به خاک سپردند. مردم در ابتدا شعار میدادند قتل کولبران را متوقف کنید اما بسرعت شعار مردم به مرگ بر خامنه ای تبدیل شد.

طبق خبر دیگری امروز ساعت ۴ به وقت ایران مردم در میدان فرمانداری بانه تجمع کره و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. تجمع ادامه دارد.

١٠ دی ١٣٩۶

٣٠ دسامبر ٢٠١٧

 

نظرات مسدود است.HOME