اطلاعیه حزب کمونیست کارگری پیرامون تحولات در کردستان عراق-در محکومیت تحرکات ارتجاعی علیه رای مردم مناطق کردنشین در عراق

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری پیرامون تحولات در کردستان عراق

در محکومیت تحرکات ارتجاعی علیه رای مردم مناطق کردنشین در عراق

کردستان عراق لحظات سرنوشت سازی را از سر میگذراند. برگزاری رفراندم و مراجعه به آراء مردم برای تعیین تکلیف سیاسی و حقوقی مناطق کرد نشین درعراق، با هراس و خط و نشان کشیهای نیروهای متنوع ارتجاع منطقه مواجه شده است.
حکومت مذهبی- قومی در عراق، رژیم اسلامی در ایران، دولت اسلامی در ترکیه و حکومت ارتجاعی بشار اسد با همسویی آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل جملگی بر علیه آراء اعلام شده مردم در کردستان عراق بسیج شده و به حرکت در آمده اند. این تقابل ارتجاعی با رای مردم برای جدایی متمدنانه از عراق و تشکیل کشور مستقل کردستان با بستن مرزها و توپ باران مناطق مرزی و ممنوعیت پروازها به شهرهای اربیل و سلیمانیه آغاز شد. و سرانجام به لشگر کشی نیروهای ارتش عراق و همراهی نیروهای آدمکش اجیر شده، حشد الشعبی، توسط سپاه پاسداران و با تبانی اتحادیه میهنی و سازش حزب دمکرات کردستان منجر به حاکم شدن این نیروها در کرکوک و متعاقبا در شهرهای سنجار و طوزخورماتو و برخی مناطق دیگر گشت.
اخبار تاکنونی حاکی از این است که بخش های وسیعی از مردم کرکوک در هراس از وحشیگیری های دستجات آدمکش وابسته به جمهوری اسلامی و ارتش عراق از شهر کرکوک به طرف اربیل و سلیمانیه فرار کرده و آواره شده اند. این یک چرخش ارتجاعی دیگر در این مناطق است که بار دیگر چشم انداز تاریکتری را در مقابل مردم ستمدیده و محروم قرار داده است.
حزب کمونیست کارگری این تعرض ارتجاعی دولت عراق و دستجات اجیر شده اسلامی را عمیقا محکوم میکند. این لشگرکشی بدون توطئه گری فعال و تعیین کننده حکومت اسلامی در ایران هرگز نمیتوانست به اهداف خود دست یابد. ما تحرکات ارتجاعی دولتهای ایران و عراق در تقابل با اراده مردم کردستان را قویا محکوم میکنیم. ما توطئه ها و تبانی نیروهای ملی – عشیرتی اتحادیه میهنی کردستان و بندوبست و معامله نیروهای حزب دمکرات کردستان با حکومت اسلامی در ایران و دولت عراق را محکوم میکنیم.
ما اعلام میکنیم که مردم ساکن مناطق کردنشین عراق حق داشتند که در یک رفراندم، آرای خود را برای تعیین تکلیف سیاسی کردستان و جدایی از عراق بیان کنند. جدایی راه حلی متمدنانه و انسانی برای پایان دادن به کشمکشها و رودررویی های قومی و ملی است که با تلاش ارتجاعی ناسیونالیسم عرب و کرد ایجاد شده است. جدایی از عراق گامی مهم در جهت هموار کردن راه مبارزه توده های مردم کارگر و زحمتکش و ستمدیده علیه حاکمیت قومی-عشیرتی ناسیونالیسم کرد در عراق است. هیچ نیرویی مجاز نیست در مقابل این اعلام آراء مردم دست به لشگرکشی و توطئه و تبانی بزند.
تحولات کردستان عراق بار دیگر حکم بر محکومیت نیروهای ملی-عشیرتی و ناسیونالیستی حاکم در اقلیم کردستان عراق میدهد. بار دیگر این نیروها نشان دادند که ذره ای ارزش برای رای و اراده آزاد مردم در کردستان قائل نیستند و هر زمان حاضر به تبانی و بندوبست با کثیف ترین نیروهای سیاسی برای سهم بری بیشتر از قدرت سیاسی و ثروتهای جامعه هستند. این جریانات بار دیگر نشان دادند هیچ جایی در تلاش مردم کردستان برای خلاصی و رهایی از ستم و تبعیض و بی حقوقی و نابرابری ندارند. بار دیگر نشان داده شد که رهایی مردم زحمتکش در کردستان عراق در عین حال در گرو خلاصی از شر این جریانات ارتجاعی و پایان دادن به میدانداری آنها در تحولات سیاسی کردستان است.
نقشه های شوم تمامی این مرتجعین علیه آراء و حرمت و آزادی مردم و زندگی مردم کردستان عراق را میتوان و باید خنثی و نقش بر آب کرد. میتوان متشکل شد، میتوان سازمان داد. میتوان شوراهای مردمی را شکل داد و قاطعانه به مقابله با این شرایط برخاست. هر درجه پیشروی در راه رهایی و آزادی در گرو خلاصی از سلطه احزاب ارتجاعی و ناسیونالیستی و گرد آمدن به دور پرچم مستقل و سوسیالیستی طبقه کارگر و اردوی کمونیسم کارگری در کردستان است.
حزب کمونیست کارگری تمامی مردم آزادیخواه و برابری طلب را به دفاع از اراده اعلام شده مردم مناطق کردنشین برای جدایی از عراق و تشکیل یک حکومت غیر مذهبی، غیر قومی، سکولار، آزاد و برابر فرامیخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران
۱٨ اکتبر ۲۰۱۷، ۲۶ مهر ۱۳۹۶

 

نظرات مسدود است.HOME