اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی ایران در رابطه با-رویداد زلزله دربخشهای مختلف کردستان ایران و عراق

اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی ایران در رابطه با

رویداد زلزله دربخشهای مختلف کردستان ایران و عراق


شب گذشته ٢١ آبانماه ١٣٩۶ ساعت ٢١ و ۴٨ دقیقه به وقت ایران و ٢١ و ١٨ دقیقه به وقت محلی کردستان عراق، زلزله قوی به شدت هفت و سه دهم در مقیاس ریشتر، بخش‌های وسیعی از کردستان ایران و عراق  و مناطق دیگر را لرزاند و باعث خسارتهای جانی و مالی بویژه در کرمانشاه ومناطقی در بخش جنوبی کردستان عراق و شهرهای دیگرعراق شد و حتی بغداد را نیز لرزاند.

متاسفانه تا به این لحظه هم آمارها و تلفات جانی رو به افزایش هستند. آمار تلفات در مناطق مختلف غرب ایران تا این لحظه ، به ۳۴۱ کشته و بیش از ۵۹۰۰ مجروح رسیده است .گزارشها حاکی است  که آسیب دیدگان زلزله به کمک های فوری مردمی نیاز دارند.

حزب سوسیالیست انقلابی با بازماندگان این زلزله ابراز همدردی میکند و ضمن آرزوی بهبودی برای مجروحان این رویداد تلخ مردم را در همه بخشهای ایران و عراق به یاری زلزله زدگان فرا می خواند .

حزب سوسیالیست انقلابی ایران

iransocialist2017@gmail.com
۲۲ آبان ۱۳۹۶
۱۳/۱۱/۲۰۱۷

 

نظرات مسدود است.HOME