اشرف علیخانی (ستاره.تهران)- یک سوال

بنا بر آمار منتشر شده در خود سایتهای دولتی ، واجدین شرایط رای دادن، بیش از ۵۶ میلیون ایرانی در

داخل کشور بوده اند که از این تعداد حدود ۴۱ میلیون رای داده اند. چنانچه آمار شرکت کنندگان در انتخابات را واقعی هم فرض کنیم و درست بینگاریم، تعداد ۱۵ میلیون واجد شرایط رای دادن، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ شرکت نکرده اند. این تعداد می تواند برابر با جمعیت یک کشور مستقل باشد. حال سوالم اینست که سهم انسانی و حقوق اجتماعی و سیاسی این افراد چه می شود و چرا این میزان جمعیت کلان، نادیده گرفته شده و حقوقشان در ابراز نظر و انتخاب و زندگی بر اساس آنچه بدان اعتقاد و باور دارند، پایمال می گردد؟
این ۱۵ میلیون جمعیت، چگونه و از چه طریق باید حرف و نظرشان را بیان کنند؟؟

به امید روزی که هر انسانی راه زندگی اش پر از زیبایی و شکوفایی باشد، روزی سرشار از برابری، آزادی، آبادی، و رنگ قشنگ شادی

اشرف علیخانی (ستاره.تهران) شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۶

https://sabadesetareh.blogspot.com/2017/05/blog-post.html

نظرات مسدود است.HOME