اسماعیل ویسی – درود بر – ۱۶ میلیون – انسان آزادیخواه در ایران که با صراحت و بدون ابهام، به بقاء حکومت اسلامی در ایران – نه – گفتند!

اسماعیل ویسی – درود بر – ۱۶ میلیون – انسان آزادیخواه در ایران که با صراحت و بدون ابهام، به بقاء حکومت اسلامی در ایران – نه – گفتند!

بر اساس گزارش رسمی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور حکومت اسلامی در ایران، مضحکه ” انتخابات ریاست جمهوری “، با نتایج نهایی زیر: ۴۱۲۲۰۱۳۱ رای، آرای حسن روحانی، ۲۳۵۴۹۶۱۶ رای (۵۸ درصد)، آرای ابراهیم رئیسی ۱۵۷۸۶۴۴۹ (۳۸٫۵ درصد) رای، مصطفی میرسلیم  ۴۷۸۲۱۵ (۱٫۱ درصد) رای و آرای مصطفی هاشمی طبا ۲۱۵۴۵۰ (۰٫۵ درصد) رای. به پایان رسید و حسن روحانی مجددا در این کارنوال پیروز و رئیس جمهور اسلامی اعلام شد. کسی که در طول حاکمیت ضد انسانی جمهوری اسلامی، یکی از مهره های اصلی آن بوده و می باشد. و در تثبیت و تحکیم سیاسی- اجتماعی اش  که مسبب و بانی تمام شرایط تحمیلی و رشد و گسترش فقر و فلاکت، بیکاری، اعتیاد، حاشیه نشینی، کودکان کار و خیابانی، کارتن خوابی و فحشاء و تن فروشی، سرکوبگری، زندان و اعدام حدودا ۱۵۰ هزار نفر از انسانهای آرادیخواه، برابری طلب و کمونیست و فعالین کارگری و در واقع عملا گرسنگی دادن به اکثریت توده مردم زحمتکش در آن جامعه، از هیچگونه تلاشی دریغ نکرده و نخواهد، کرد. و …

بر اساس آمار خود نهادهای رژیم اسلامی در ایران. حدودا ۵۷ میلیون نفر صاحب رای بوده اند. فرض بر این است آمار ارائه شده رسمی از میران شرکت کنندگان. دقیق است. حدودا ۲۵ درصد – ۱۶ میلیون نفر- با صراحت و بدون ابهام در این مضحکه شرکت نکره  و به  بقاء و موجودیت کلیت حکومت اسلامی در ایران – نه – گفته اند. در واقع برنده گان اصلی ۱۶ میلیون نفر می باشند که اگر ممکن می بود و باشد. در صد بسیار بالائی از آن جمعیت شرکت کنندگان.  تصمیمی چون آنان می گرفتند. و …

اما، طنز تلخ تاریخ این است. مردمی که در زیر تیغ سرنیزه وسرکوبگری رژیم اسلامی زندگی شان به گروگان گرفته شده است، این چنین و بدون ابهام عمل کرده اند. اکثریت ایرانیانی که در اقصی نقاط دنیا خارج از ” مرزهای رسمی کشوری ” زندگی می کنند. با ابهام و عملا در دفاع از حفظ و بقاء این رژیم ضد انسانی، به مراکز رای گیری رفته، و رای داده اند. و …

که اگر نگوئیم شرمتان باد،  باید آنان را بی نهایت سرزنش کرد. و با صدای بسیار رسا بر آن – ۱۶ میلیون – انسان آزادیخواه در ایران که با صراحت و بدون ابهام، به بقاء حکومت اسلامی در ایران – نه – گفتند، درود فرستاد!

زنده باد همبستگی اجتماعی توده های مردم!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

اسماعیل ویسی

 esmail.waisi@gmail.com

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶- ۲۰ مه ۲۰۱۷

نظرات مسدود است.HOME