اتحاد سوسیالیستی کارگری- چند اطلاعیه در رابطه با عفرین

عفرین در چنگال زور آزمایی قدرت های امپریالیستی در منطقه

(این بار کردهای سوریه (روژاوا

اولین بار نیست که خلقی، ولو بی باک و از خود گذشته، ولو در رویای دست یافتن به جامعه ای برابر و دست نیافتی ترین آرمان های انسانی، یک جا و نابهنگام قربانی گستاخی، زیاده خواهی و سیاست های توسعه طلبانه قدرت های امپریالیستی و جنگ رقابتی میان آنان میشوند. خلق کرد و حافظه تاریخی آنان چنین تجارب تلخی را بیش از حد معمول تجربه کرده است. تجارب تلخی که حال خواسته یا ناخواسته بوسیله احزاب و سازمانهای بومی با چشم دوختن و امید به مساعدت قدرت های امپریالیستی، .باز تولید و به مردم تحمیل میشود

هجوم نظامی ارتش ترکیه به عفرین از روز بیست ژانویه و جان باختن دهها نفر مردم غیر نظامی در پی بمباران مناطق مسکونی درعفرین، عمل شنیعی است که حتی در تضاد با اسناد و قوانین خود نهادهای بوژوازی جهانی همچون ناتو و سازمان ملل متحد است. تاریخ و عملکرد این نهاد های خود ساخته نظام سرمایه داری آشکارا نشان میدهد که چیزی جز ابزاری در دست قدرتهای جهانی برای مذاکره و چانه زنی بر سر منافعشان نبوده و نیست. به این اعتبار، حمله نظامی ترکیه به عفرین علاوه بر دشمنی همیشگی اش با مردم کرد، میتواند بازتاب بحرانی باشد که سالهاست دامن نظام سرمایه داری جهانی را گرفته و نتیجه آن .رو در رویی قدرت های بزرگ در سطح بین المللی در جهت سهم خواهی و تعمیم قدرت و نفوذ خود در منطقه خاورمیانه است

حمله ارتش ترکیه به عفرین، در کلیات خود و تا به رقابت و سهم خواهی قدرت های بزرگ برمیگردد، ادامه “یک جنگ قدیمی و کثیف” است که سر آغاز آن تجاوز آشکار آمریکا و متحدانش به افغانستان در هفت اکتبر سال ۲۰۰۱ و سرانجام حمله به عراق در ۱۹ مارچ ۲۰۰۳ است.  کشور سوریه و حال حمله ارتش ترکیه به عفرین با حمایت زمینی مرتجع ترین دستجات اسلامی که بوسیله سازمان امنیتی ترکیه (میت) رهبری و کنترل میشوند، نقطه تلاقی و زور آزمایی قدرت های امپریالیستی در جهان و منطقه است که هر یک در شکل ائتلاف و اتحادهایی در مقابل هم صف آرایی کردند. این صف آرایی قدرتها و به تبع آن حمله دولت ترکیه به عفرین برای عقب راندن “یگان های مدافع خلق” (YPG) که متاسفانه به نیروهای متحد آمریکا در سوریه .پیوسته، میدان زورآزمایی است که نتیجه آن جز کشتار و بی خانمان کردن هزاران انسان زحمتکش نخواهد بود

اتحاد سوسیالیستی کارگری، حمله و تجاوز ارتش ترکیه به عفرین را تحت عنوان هر نوع بهانه و توجیهی، شدیدا محکوم کرده و تمام کارگران و پیشروان جامعه ترکیه را فرامیخواند که بر علیه کشتار و آواره کردن هم طبقه ای های خود در عفرین و بر علیه سیاست های دولت اردوغان قاطعانه مبارزه و اعتراض کنند. مردم خاورمیانه علی العموم و خلق کرد علی الخصوص به کرات تجربه کرده اند که در اتحاد و با امید بستن به مساعدت قدرت های بزرگ، دست آوردی به غیر از آتش و خون نخواهند داشت.  اتحاد و همبستگی مردم در عفرین و صف مستقل مبارزات کارگران و زحمتکشان این منطقه تنها ضامنی خواهد بود که سد عظیمی را در مقابل گستاخی دولت ترکیه و سیاست های توسعه طلبانه قدرت های امپریالیستی و جنگ رقابتی میان آنان .بوجود خواهد آورد

کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری

بیست بهمن ماه ۱۸۹۶- ۹ فوریه ۲۰۱۸

حمله جنایتکارانه دولت ترکیه به مردم عفرین و حومه را محکوم میکنیم

ارتش ترکیه به دستور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور و تائید حزب حاکم عدالت و توسعه در روزهای نوزدهم و بیستم  ژانویه ۲۰۱۸ حمله زمینی را با هماهنگی و همسویی نیروهای به اصطلاح ارتش آزاد سوریه(که تحت آموزش نظامی و تشکیلاتی خود دولت ترکیه برای نفوذ در سوریه تربیت شده بودند) از زمین و هوا با جنگنده بمب افکنهای ترکیه شروع کرد. این جنگ علیه مردم عفرین همچنان ادامه دارد که تا به حال بخشهایی از شهر عفرین و حومه را با خاک یکسان کرده و دهها .کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است

در همان ابتدای بحران داخلی در کشور سوریه که در ژانویه ۲۰۱۱ شروع شد، دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان تلاشهای متفاوتی را برای  مداخله در صف بندیهای داخلی سوریه بکار گرفت، تا بتواند در شکل گیری نهادهای قدرت سیاسی، در آیندەی بعد از رژیم بشار اسد، نقش داشتە باشد. در ادامه همین سیاست دولت ترکیه نقشی کلیدی در هماهنگی و همکاری با نیروهای دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در سپتامبر ۲۰۱۴ داشت که به منظور تصرف شهر کوبانی و حومه (شمال .سوریه) یورش کرده بودند

رجب طیب اردوغان این بار هم بعد از ناکامی  دخالتهایش در سوریه، تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای استقرار سی هزار نیروی آموزش دیده و حرفه ای در مناطق مرزی سوریه و ترکیه را بهانه کرد تا به مردم کردستان سوریه در عفرین .و حومه را، از زمین و آسمان به توپ و تانک ببندد

حملات هیتلروار رجب طیب اردوغان به مردم غرب کردستان در عفرین و حومه دلایل مختلفی دارد. حاکمان ترکیه در طول دو قرن اخیر جنایتهای زیادی را علیه مردم کرد در تاریخ به ثبت رسانده اند. عدم توفیق سناریوهای کشور ترکیه برای دخالت درسوریه و ناکامیهای روزافزون اقتصادی و سیاسی داخلی، حاکمان اخیر ترکیه را وا داشت تا با حمله به شهر عفرین و حومه، هم از کشورهای امپریالیستی دخیل در سوریه سهم خواهی کردە باشند و هم افکار مردم کارگر و زحمتکش ترکیه را که زیر فشار بحرانهای اقتصادی و ناکامی های دو دهەی  اخیر که فقر و بیکاری فراوانی را به آنها تحمیل کرده است، متوجه این جنگ کند و همچنین بتواند با دست بازتری معترضین و مخالفان داخلی ترکیه از جمله مردم معترض کردستان ترکیه (شمال کردستان) را سرکوب کند. در راستای همین سیاست سرکوبگرانه  وضعیت فوق العادەای که بعد از کودتای ۲۰۱۶ اعلام کرده بودند را .دوباره تمدید کردند

دولتهایی که در ایجاد بحران منطقه، از آمریکا و روسیه گرفته تا اروپا و کشورهای محلی از آنجا که در سرکوب، کشتار و قربانی کردن مردم  برای رسیدن به هدف ستمگرانە و چپاولگرانشان ماهیتی مشترک دارند، در رابطه با حمله ترکیه یا کاملا سکوت کردند و یا با لکنت زبان اگر چیزی را بیان کرده یا میکنند به جای محکوم کردن جنایت ترکیه علیه مردم کردستان، از .ترکیه میخواهند که دراین “عملیات ” مواذین حقوق بشر را رعایت کند

دولت آمریکا که به خاطر تعقیب منافع خودش در سوریه نیروهای ” یگانهای مدافع خلق YPG” را از لحاظ نظامی و آموزشی تحت پوشش قرار داده بود، در حمله اخیر دولت ترکیه به عفرین و روستاهای اطراف تنها به دولت ترکیه تذکر داده است، به .مناطقی که نیروهای آمریکای هستند نزدیک نشوند

دولت ترکیه در این حمله جنایکارانەاش از مردم عفرین و روستاهای اطراف کانتون عفرین قربانی میگیرد اما به اهداف پلیدش نخواهد رسید. تنها رسوایی دیگری را در کارنامه جنایتهای خود ثبت خواهد کرد. آخرین تجربه حمله حکومت متجاوز ترکیه به مردم کردستان سوریه و سکوت معنادار دولتهای غربی و منطقه یک بار دیگر این حقیقت را به اثبات رساند که هر گونه اتکا به .دولتهای امپریالیستی تنها پشت کردن به خواستها و مطالبات مردم کارگر و زحمتکش کرد است

احزاب  کردستانی که در مقابل حمله جنایتکارانه ترکیه به عفرین سکوت کردند، را  کارگران و مردم زحمتکش کردستان نه می .بخشند و نه فراموش میکنند

تجربه مقاومت مردم شهر کوبانی و اینبار هم عفرین و حومه، گواه این حقیقت است که تنها با مبارزه متحدانه و اتکا به نیروی اجتماعی خود توده های کارگر و مردم زحمتکش است که میتواند ظالمان و زورگویان به زانو در آورند. اگر مقاومت کوبانی توانست یک پشتیبانی جهانی را به دفاع از خود بشوراند و نیروهای امپریالیستی و کشورهای ذینفع در منطقه را مجبور به قبول نیروهای فعال کردستان سوریه در معادلات سیاسی و نظامی این دوره سوریه بنماید؛ این بار هم تنها مبارزه متحدانه مردم که به نیروی خود اتکا داشته باشد و پشتیبانی از این مبارزه است که ضامن به کرسی نشاندن خواسته ها و مطالبات مردم  کردستان .خواهد بود

باید حمله جنایتکارانه دولت ترکیه را محکوم کرد و اهداف حمله اردوغان به مردم کردستان سوریه را برای مردم ترکیه و جهان .افشا کرد.  باید از مقاومت بر حق مردم عفرین و حومه عفرین دفاع کرد

باید به کمک این مردم شتابید که بیش از صد سال است به واسطه سیاستهای کشورهای امپریالیستی قربانی میدهند و امروز هم .مردم عفرین زیر آوار بمبهای بخشی از ناتو(ارتش ترکیه) جان و مالشان را از دست میدهند

علی خدری

نهم فوریه ۲۰۱۸  برابر با بیستم بهمن ۱۳۹۶

هێرشی جەنایەتکارانەی دەوڵەتی تورکیە بۆ سەر خەڵکی عەفرین و دەور و بەری مەحکووم دەکەین.

ئەرتەشی تورکیە بە دەستووری ڕەجەب تەییێب ئەردۆغان، سەرۆکی حکومەت و پەسەند و پشتیوانی حیزبی دەسەڵاتداری عەداڵەت و گەشەی ئەو وڵاتە لە ڕۆژانی نۆزدە و بیستی ژانوییەی ۲۰۱٨ بە هاوکاری هێزی بە ناو ئەرتەشی ئازادی سووریە (کە خۆیان فێرکراوی چەکداری و سەر بە دەزگای دەوڵەتی تورکیەن و بۆ دەست تێوەردان لە کار و باری ئەو وڵاتەدا ڕاهێنانیان پێکراوە) بە هێرشی زەوینی و ئاسمانی دەستی پێکرد.

ئەم شەڕە دژی خەڵکی عەفرین هەر بەم شێوەیە درێژەی هەیە و تا ئێستا بەشێک لە عەفرین و دەور و بەری وێران کراوە و بە سەدان کوژراو و برینداری لێ کەوتۆتەوە.

لە هەمان دەسپێکی ئاڵۆزییەکان لە وڵاتی سووریەدا کە لە ژانوییەی ۲۰۱۱ و دیسان بە هەوڵە جۆراوجۆرەکانی دەوڵەتی تورکیە بۆ دەست تێوەردان لە ڕیزە یەکگرتووەکانی ناوەخۆی سووریە دەستی پێکرد، لەبەر ئەوەی بتوانێ لە پێکهاتنی ناوەندەکانی هێزی سیاسی سووریە لە داهاتوودا و لە دوای حکومەتی بەشار ئەسەد ڕۆڵی هەبێ؛ لە درێژەی ئەم سیاسەتەدا دەوڵەتی تورکیە ڕۆڵی سەرەکی  هەبووە لە هاوکاری و ڕێکەوتن لەگەڵ هێزەکانی دەوڵەتی ئیسلامی عێراق و شام (داعێش) لە سێبتامبری ۲۰۱۴دا کە بە مەبەستی داگیرکردنی شاری کۆبانی و ناوچەکە هێرشیان کردەسەر باکووری سووریە.

ڕەجەب تەییێب ئەردۆغان ئەم جارەش دوای ناکامییەکانی لە دەست تێوەردان لە سووریەدا، بڕیاری تڕامپی سەرۆکی ئەمریکای بۆ جێگیر کردنی ۳۰هەزار هێزی ڕاهاتوو و پڕۆفیشناڵ لە ناوچەکانی سنووری سووریە و تورکیەدا، کردە بیانوو تاکوو خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان (عەفرین و دەور و بەر) لە ئاسمان و زەوییەوە بدەنە بەر تۆپ و بۆمبارانی ناوچەکە بکەن.

هێرشە هیتلێرئاساکانی ئەردۆغان بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان هۆکارگەلێکی جیاوازی  هەبوو.

دەسەڵاتدارانی تورکیە لە درێژەی دوو سەدەی دواییدا جەنایەتگەلێکی زۆری دژ بە خەڵکی کورد لە مێژوودا تۆمار کردووە.

هێرشی جەنایەتکارانەی دەوڵەتی تورکیە بۆ سەر خەڵکی عەفرین و دەور و بەری مەحکووم دەکەین.

ئەرتەشی تورکیە بە دەستووری ڕەجەب تەییێب ئەردۆغان، سەرۆکی حکومەت و پەسەند و پشتیوانی حیزبی دەسەڵاتداری عەداڵەت و گەشەی ئەو وڵاتە لە ڕۆژانی نۆزدە و بیستی ژانوییەی ۲۰۱٨ بە هاوکاری هێزی بە ناو ئەرتەشی ئازادی سووریە (کە خۆیان فێرکراوی چەکداری و سەر بە دەزگای دەوڵەتی تورکیەن و بۆ دەست تێوەردان لە کار و باری ئەو وڵاتەدا ڕاهێنانیان پێکراوە) بە هێرشی زەوینی و ئاسمانی دەستی پێکرد.

ئەم شەڕە دژی خەڵکی عەفرین هەر بەم شێوەیە درێژەی هەیە و تا ئێستا بەشێک لە عەفرین و دەور و بەری وێران کراوە و بە سەدان کوژراو و برینداری لێ کەوتۆتەوە.

لە هەمان دەسپێکی ئاڵۆزییەکان لە وڵاتی سووریەدا کە لە ژانوییەی ۲۰۱۱ و دیسان بە هەوڵە جۆراوجۆرەکانی دەوڵەتی تورکیە بۆ دەست تێوەردان لە ڕیزە یەکگرتووەکانی ناوەخۆی سووریە دەستی پێکرد، لەبەر ئەوەی بتوانێ لە پێکهاتنی ناوەندەکانی هێزی سیاسی سووریە لە داهاتوودا و لە دوای حکومەتی بەشار ئەسەد ڕۆڵی هەبێ؛ لە درێژەی ئەم سیاسەتەدا دەوڵەتی تورکیە ڕۆڵی سەرەکی  هەبووە لە هاوکاری و ڕێکەوتن لەگەڵ هێزەکانی دەوڵەتی ئیسلامی عێراق و شام (داعێش) لە سێبتامبری ۲۰۱۴دا کە بە مەبەستی داگیرکردنی شاری کۆبانی و ناوچەکە هێرشیان کردەسەر باکووری سووریە.

ڕەجەب تەییێب ئەردۆغان ئەم جارەش دوای ناکامییەکانی لە دەست تێوەردان لە سووریەدا، بڕیاری تڕامپی سەرۆکی ئەمریکای بۆ جێگیر کردنی ۳۰هەزار هێزی ڕاهاتوو و پڕۆفیشناڵ لە ناوچەکانی سنووری سووریە و تورکیەدا، کردە بیانوو تاکوو خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان (عەفرین و دەور و بەر) لە ئاسمان و زەوییەوە بدەنە بەر تۆپ و بۆمبارانی ناوچەکە بکەن

هێرشە هیتلێرئاساکانی ئەردۆغان بۆ سەر ڕۆژئاوای کوردستان هۆکارگەلێکی جیاوازی  هەبوو.

دەسەڵاتدارانی تورکیە لە درێژەی دوو سەدەی دواییدا جەنایەتگەلێکی زۆری دژ بە خەڵکی کورد لە مێژوودا تۆمار کردووە.

سەرکەوتوونەبوونی سێناریۆکانی دەوڵەتی تورکیە لە دەست تێوەردانی لە سووریەدا و شکستە ڕۆژ لە دوای ڕۆژەکانی لە بواری ئابووری و سیاسەتی ناوخۆییدا دەسەڵاتدارانی ئەم دواییانەی تورکیەی ناچار کردووە تاکوو بە هێرش کردنە سەر عەفرین و دەور و بەری، لە لایێکەوە قازانجی خۆی لە وڵاتانی ئەمپێریالیستی بەشدار لە سووریەدا بردبێ و لە لایێکی دیکەشەوە خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشی تورکیە لە ژێر گوشاری قەیرانە ئابوورییەکان و شکستەکانی دوو دەیەی ڕابردوو کە هەژاری و بێکاریێکی زۆری بە سەریاندا داسەپاندبوو، سەرنجیان بۆ لای ئەم شەڕە ڕابکێشێ.

هەروەها بتوانێ ڕەخنەگران و دژبەرانی ناوەخۆیی تورکیە، وەکوو خەڵکی ناڕازی باکووری کوردستان، بە شێوەیێکی فراوانتر سەرکوت بکا.

لە درێژەی هەمان سیاسەتی سەرکوتکارانەیە ئەو باروودۆخە سەیر و سەمەرەی دوای کوودەتای ۲۰۱۶ درێژە پێ بدەنەوە.

ئەو دەوڵەتانەی کە لە سازکردنی قەیرانی ناوچەکەدا دەستیان هەیە، لە ئەمریکا و ڕووسیەوە تا ئەورووپا و وڵاتانی ناوچەکە، کە هەموویان لە سەرکوت و کوشتن و قوربانی کردنی خەڵک بۆ گەییشتن بە ئامانجی زاڵمانە و تاڵانکەرانەی خۆیان، دەستیان هەیە و ئامانجێکی هاوبەش کۆیان دەکاتەوە؛ لە پێوەندی لەگەڵ هێرشی تورکیە، یان بە تەواوی بێدەنگییان هەڵبژاردووە یان گەر بە پرتە پرت شتێکیان وتبێ و بیڵێن لە جیاتی مەحکووم کردنی جەنایەتی تورکیە دژی خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان لە عەفرین و دێهاتەکانی دەور و بەر، داوا لە تورکیە دەکەن کە لەم چالاکییە چەکدارییەدا، یاسا و پێوەرەکانی مافی مرۆڤ ڕەچاو بکات!

دەوڵەتی ئەمریکا کە بە هۆی دەسکەوت و قازانجەکانی خۆی لە سووریەدا، هێزەکانی “یەکینەکانی پاراستنی گەل YPG”ی لە باری نیزامی و فێرکاری لە ژێر ڕکێفی خۆی داناوە، لە هێرشەکانی ئەم دواییانەدا تەنیا تورکیەی ئاگادار کردووە کە لەو شوێنانەی هێزەکانی ئەمریکای تێدان، نزیک نەکەونەوە.

دەوڵەتی تورکیە لەم هێرشە دڕندانەی خۆیدا خەڵکی عەفرین و ناوچەکە دەکاتە قوربانی، بەڵام ناگاتە ئامانجە جەپەڵەکانی خۆی و تەنیا و تەنیا سەرشۆڕی و شکستێکی دیکە بە جەنایەتەکانی زیاد دەکات.

دوایین ئەزموونی هێرشی حکومەتی پەلاماردەر و زاڵمی تورکیە بۆ سەر خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان و بێدەنگی واتاداری دەوڵەتانی ڕۆژئاوایی و ناوچەکە، جارێکی تر ئەم ڕاستییەی سەلماند کە هەر چەشنە پشت بەستن و متمانە کردنێک بە دەوڵەتانی ئەمپێریالیستی، تەنیا پشت هەڵکردنە لە خواست و داوا ڕەواکانی خەڵکی کرێکار و ڕەنجکێشی کورد.

کرێکاران و زەحمەتکێشانی کوردستان هیچکات ئەو حیزبانەی کوردستان کە لە بەرانبەر هێرشی تاوانکارانەی تورکیە بۆ سەر عەفرین بێدەنگ بوون، نابەخشن و لە بیر ناکەن.

ئەزموونی خۆڕاگری خەڵکی شاری کۆبانی و ئەمجارەشیان عەفرین و دەور و پشتی ئەم ڕاستییە دەسەلمێنێ کە تەنیا لە ڕێگای خەباتێکی یەکگرتوو و پشت بەستن بە هێزی جڤاکی (کۆمەڵایەتی) چینەکانی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشە کە دەتوانن چۆک بە زاڵمان و داگیرکەران دابهێنن.

ئەگەر خەباتی کۆبانی توانی پاڵپشتی هەموو دنیا بۆ داکۆکی لە خۆیان بهەژێنن و هێزە ئەمپێریالیستییەکان و وڵاتانی قازانجبەر لە ناوچەکەدا ناچار بە قبووڵکردنی هێزە چالاکەکانی ڕۆژئاوای کوردستان، لە گرێبەستە سیاسی و نیزامییەکانی ئەم ماوەی سووریە دەکات، ئەمجارەش تەنیا و تەنیا خەبات و تێکۆشانی یەکگرتووی خەڵکە کە دەتوانێ پشت بە خۆی ببەستێ و پاڵپشتی لەم خەباتەیە کە خواست و ویستی خەڵکی کوردستان مسۆگەر دەکات.

دەبێ هێرشی جەنایەتکارانەی دەوڵەتی تورکیە مەحکووم بکرێ و ئامانجی هێرشەکانی ئەردۆغان بۆ سەر خەڵکی ڕۆژئاوای کوردستان ، بۆ خەڵکی تورکیە و دنیا ڕوون ببێتەوە.

دەبێ داکۆکی لە بەرخۆدانی ڕەوای خەڵکی عەفرین و دەور و بەری بکڕێ.

دەبێ یارمەتی ئەم خەڵکە بدرێ و بە هانایانەوە هات چون زیاتر لە سەدان ساڵە بوونەتە قوربانی سیاسەتەکانی وڵاتانی ئەمپێریالیست و ئەمڕۆکەش خەڵکی عەفرین لە ژێر ماڵوێرانی بۆردومانی بەشێک لە ناتۆ (هێزی تورکیە) گیان و ماڵیان دەبێتە قوربانی.

عەلی خدری

ریکه وتی دوازده ی فوریه ی ۲۰۱۸

نوشتن نظر



HOME